Ma trận và bảng đặc tả đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 Kết nối tri thức (chuẩn)

Đề thi cuối kì 1 Toán lớp 11 có ma trận, bản đặc tả

Khung ma trận và bảng đặc tả đề thi học kì 1 Toán 11 KNTT bao gồm ma trận đề thi học kì 1 Toán lớp 11 sách KNTT, bản đặc tả ma trận đề thi học kì 1 Toán 11 KNTT kèm theo đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán 11 mới nhất 2023-2024 mới nhất vừa được các thầy cô biên soạn sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các thầy cô trong công tác biên soạn đề thi học kì 1 môn Toán sách mới.

1. Ma trận đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 KNTT

TT

(1)

Chương/Chủ đề

(2)

Nội dung/đơn vị kiến thức

(3)

Mức độ đánh giá

(4-11)

Tổng % điểm

(12)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

Hàm số lượng giácvà phương trình lượng giác

Giá trị lượng giác của góc lượng giác, Các phép biến đổi lượng giác

Công thức lượng giác

2

2

16%

Hàm số lượng giác

1

1

Phương trình lượng giác cơ

bản

1

1

2

Dãy số. Cấp số cộng.Cấp số

nhân

Dãy số

1

1

24%

Cấp số cộng.

1

2

1

(TL)

Cấp số nhân.

1

1

3

Giới hạn. Hàm số liên tục

Giới hạn của dãy số.

1

2

1

(TL)

26%

Giới hạn của hàm số.

1

2

Hàm số liên tục

1

1

4

Các số đặc

trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm

Mẫu số liệu ghép nhóm

Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

2

2

8%

5

Quan hệ song song trong không gian.

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.

1

1

26%

Hai đường thẳng song song

1

Đường thẳng song song với mặt phẳng

1

1

Hai mặt phẳng song song.

2

Phép chiếu song song.

1

Tổng

15

0

20

0

0

2

0

1

Tỉ lệ %

30%

40%

20%

10%

100

Tỉ lệ chung

70%

30%

100

2. Bản đặc tả đề thi cuối kì 1 môn Toán lớp 11 sách Kết nối

TT

Chương/ Chủ đề

Nội dung/Đơn vị kiến thức

Mức độ đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Nhn biêt

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Hàm số lượng giácphương trình

lượg giác

Giá trị lượng giác của góc lượng giác, Các phép biến đổi lượng giác, công thức lượng giác

Nhận biết:

– Nhận biết được các khái niệm cơ bản về góc lượng giác: khái niệm góc lượng giác; số đo của góc lượng giác; hệ thức Chasles cho các góc lượng giác; đường tròn lượng giác.

– Nhận biết được khái niệm giá trị lượng giác của

một góc lượng giác.

– Nhận biết được các công thức lượng giác.

2

Câu 1, 3

Thông hiểu:

– Mô tả được bảng giá trị lượng giác của một số góc lượng giác thường gặp; hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc lượng giác; quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc lượng giác có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau .

– Mô tả được các phép biến đổi lượng giác cơ bản: công thức cộng; công thức góc nhân đôi; công thức biến đổi tích thành tổng và công thức biến đổi tổng

thành tích.

2

Câu 2,4

..............................

Do nội dung Khung ma trận và bảng đặc tả đề thi học kì 1 Toán 11 KNTT rất dài, mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung chi tiết kèm theo đề mẫu.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 278
0 Bình luận
Sắp xếp theo