Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay còn gọi là Mẫu phân phối chương trình Toán lớp 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống là mẫu với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy lớp 3 theo chương trình mới. Mời các thầy cô tham khảo.

Phân phối chương trình môn Toán 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cấu trúc nội dung SGK Toán 3 gồm 16 chủ đề

  • Học kì I: 7 chủ đề, 44 bài học gồm 90 tiết
  • Học kì II: 9chủ đề, 37 bài học gồm 85 tiết.

Cụ thể như sau:

Tuần

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/
thời lượng

TUẦN 1

CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

HỌC KÌ I ( 18 tuần x 5 tiết/tuần = 90 tiết)

90

Bài 1: Ôn tập các số đến 1 000

2 tiết

1

2

Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

2 tiết

3

4

Bài 3. Tìm thành phàn trong phép cộng, phép trừ

2 tiết

5

TUẦN 2

6

Bài 4. Ôn tập bảng nhân 2, 5; bảng chia 2,5

2 tiết

7

8

Bài 5. Bảng nhân 3, bảng chia 3

2 tiết

9

10

TUẦN 3

Bài 6. Bảng nhân 4, bảng chia 4

2 tiết

11

12

Bài 7. Ôn tập hình học và đo lường

2 tiết

13

14

Bài 8. Luyện tập chung

3 tiết

15

TUẦN 4

16

17

CHỦ ĐỀ 2: BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA

Bài 9. Bảng nhân 6, bảng chia 6

2 tiết

18

19

Bìa 10. Bảng nhân 7, bảng chia 7

2 tiết

20

Tuần 5

21

Bài 11. Bảng nhân 8, bảng chia 8

2 tiết

22

23

Bài 12. Bảng nhân 9, bảng chia 9

3 tiết

24

25

TUẦN 6

26

Bài 13. Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia

2 tiết

27

28

Bài 14. Một phần mấy

2 tiết

29

30

TUẦN 7

Bài 15. Luyện tập chung

2 tiết

31

32

CHỦ ĐỀ 3: LÀM QUEN VỚI HÌNH PHẲNG, HÌNH KHỐI

Bài 16. Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng

2 tiết

33

34

Bài 17. Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn

1 tiết

35

TUẦN 8

Bài 18. Góc, góc vuông, góc không vuông

1 tiết

36

Bài 19. Hình tam giác, hình tứ giác. Hình vuông, hình chữ nhật

3 tiết

37

38

39

Bài 20. Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí

2 tiết

40

TUẦN 9

41

Bài 21. Khối lập phương, khối hộp chữ nhật

1 tiết

42

Bài 22. Luyện tập chung

2 tiết

43

44

CHỦ ĐỀ 4: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 100

Ôn tập và kiểm tra đánh giá

45

Bài 23. Nhân số có 2 chữ số với số có một chữ số

2 tiết

46

Tuần 10

47

Bài 24. Gấp một số lên một số lần

2 tiết

48

49

Bài 25. Phép chia hết, phép chia có dư

2 tiết

50

51

Tuần 11

Bài 26. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

3 tiết

52

53

54

Bài 27. Giảm một số đi một số lần

2 tiết

55

TUẦN 12

56

Bài 28. Bài toán giải bằng hai phép tính

2 tiết

57

58

Bài 29. Luyện tập chung

2 tiết

59

60

TUẦN 13

CHỦ ĐỀ 5: MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI, KHỐI LƯỢNG, DUNG TÍCH, NHIỆT ĐỘ.

Bài 30. Mi – li - mét

2 tiết

61

62

Bài 31. gam

1 tiết

63

Bài 32. Mi – li - lít

1 tiết

64

Bài 33. Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ

1 tiết

65

TUẦN 14

Bài 34. Thực hành và trải nghiệm với các đợn vị mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C

2 tiết

66

67

Bài 35. Luyện tập chung

2 tiết

68

69

CHỦ ĐỀ 6: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Bài 36. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số.

2 tiết

70

71

Bài 37. Chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số

2 tiết

72

73

Bài 38. Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số

4 tiết

74

75

TUẦN 15

76

77

Bài 39. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

2 tiết

78

79

Bài 40. Luyện tập chung

2 tiết

80

81

Bài 41. Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000

3 tiết

82

83

84

Bài 42. Ôn tập biểu thức số

2 tiết

85

86

Bài 43. Ôn tập hình học và đo lường

2 tiết

87

88

Bài 44. Ôn tập chung

2 tiết

89

90

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I

1 tiết

Học kì 2: 5 tiết x 17 tuần = 85 tiết

CHỦ ĐỀ 8: CÁC SỐ ĐẾN 10 000

Bài 45. Các số có 4 chữ số. Số 10 000

3 tiết

91

92

93

Bài 46. So sánh các số trong phạm vi 10 000

2 tiết

94

95

Bài 47. Làm quen với chữ số La Mã

2 tiết

96

97

Bài 48. Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm

1 tiết

98

Bài 49. Luyện tập chung

3 tiết

99

100

101

CHỦ ĐỀ 9: CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH PHẲNG

Bài 50. Chu vi hình tam giác, tứ giác, hình vuông, hình chữ nhật

3 tiết

102

103

104

Bài 51. Diện tích của một hình. Xăng – ti – mét vuông

2 tiết

105

106

Bài 52. Diện tích hình vuông, diện tích hình chữ nhật

3 tiết

107

108

109

Bài 53. Luyện tập chung

3 tiết

110

111

112

CHỦ ĐỀ 10: CỘNG TRỪ NHÂN CHIA TRONG PHẬM VI 10 000

Bài 54. Phép cộng trong phạm vi 10 000

2 tiết

113

114

Bài 55. Phép trừ trong phạm vi 10 000

2 tiết

115

116

Bài 56. Nhân số có bốn chữ số cho số có một chữ số

3 tiết

117

118

119

Bài 57. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

3 tiết

120

121

122

Bài 58. Luyện tập chung

3 tiết

123

124

125

CHỦ ĐỀ 11. CÁC SỐ ĐẾN 100 000

Bài 59. Các số có năm chữ số. Số 100 000

4 tiết

126

127

128

129

Bài 60. So sánh các số trong phạm vi 100 000

2 tiết

130

131

Bài 61. Làm tròn các số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn

1 tiết

132

Bài 62. Luyện tập chung

3 tiết

133

134

135

CHỦ ĐỀ 12: CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 100 000

Bài 63. Phép cộng trong phạm vi 100 000

2 tiết

136

137

Bài 64. Phép trừ trong phạm vi 100 000

2 tiết

138

139

Bài 65. Luyện tập chung

1 tiết

140

CHỦ ĐỀ 13: XEM ĐỒNG HỒ, THÁNG NĂM , TIỀN VIỆT NAM

Bài 66. Xem đồng hồ. Tháng - năm

2 tiết

141

142

Bài 67. Thực hành xem đồng hồ. xem lịch

2 tiết

143

144

Bài 68. Tiền Việt Nam

2 tiết

145

146

Bài 69. Luyện tập chung

3 tiết

147

148

149

CHỦ ĐỀ 14: NHÂN CHIA TRONG PHẠM VI 100 000

Bài 70. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

3 tiết

150

151

152

Bài 71. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

3 tiết

153

154

155

Bài 72. Luyện tập chung

2 tiết

156

157

CHỦ ĐỀ 15: LÀM QUEN VỚI YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Bài 73. Phân loại, thu thập, ghi chép số liệu. bảng số liệu

3 tiết

158

159

160

Bài 74. Khả năng xảy ra một sự kiện

1 tiết

161

Bài 75. Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, đọc bảng số liệu.

2 tiết

162

163

CHỦ ĐỀ 16: ÔN TẬP CUỐI NĂM

Bài 76. Ôn tập các số trong phạm vi 10 000, 100 000

2 tiết

164

165

Bài 77. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000

2 tiết

166

167

Bài 78. Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000

3 tiết

168

169

170

Bài 79. Ôn tập hình học và đo lường

2 tiết

171

172

Bài 80. Ôn tâp bảng số liệu, khả năng xảy ra của một sự kiện

1 tiết

173

Bài 81. Ôn tập chung

2 tiết

174

175

Kiểm tra cuối năm học

1 tiết

Trên đây là Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu .

Đánh giá bài viết
4 23.495
0 Bình luận
Sắp xếp theo