Kế hoạch dạy học Đạo đức 5 Cánh Diều 2024-2025

Kế hoạch dạy học Đạo đức lớp 5 sách Cánh Diều mà HoaTieu.vn chia sẻ dưới đây là mẫu bản word Phân phối chương trình Đạo đức 5 Cánh Diều cả năm học 2024-2025 theo Công văn 2345 giúp giáo viên nắm rõ nội dung chương trình giảng dạy bộ SGK mới, để nhanh chóng lên chương trình học cho học sinh trong cả năm học. Mời thầy cô tải file Mẫu KHDH Đạo đức lớp 5 Cánh Diều theo CV 2345 tại bài viết.

KHDH Đạo đức lớp 4 Cánh Diều
KHDH Đạo đức lớp 5 Cánh Diều

PPCT Đạo đức 5 Cánh Diều 2024-2025

1. Kế hoạch dạy học môn Đạo đức lớp 5 sách Cánh diều

Môn học, hoạt động giáo dục (MÔN ĐẠO ĐỨC)

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước

Đạo đức:

Bài 1: Em biết ơn những người có công với quê hương, đất nước (Tiết 1).

1

2

Đạo đức:

Bài 1: Em biết ơn những người có công với quê hương, đất nước (Tiết 2).

2

3

Đạo đức:

Bài 1: Em biết ơn những người có công với quê hương, đất nước (Tiết 3).

3

4

Tôn trọng sự khác biệt

Đạo đức:

Bài 2: Em tôn trọng sự khác biệt (Tiết 1).

4

5

Đạo đức:

Bài 2: Em tôn trọng sự khác biệt (Tiết 2).

5

6

Đạo đức:

Bài 2: Em tôn trọng sự khác biệt (Tiết 3).

6

7

Vượt qua khó khăn

Đạo đức:

Bài 3: Em nhận biết khó khăn (Tiết 1).

7

8

Đạo đức:

Bài 3: Em nhận biết khó khăn (Tiết 2).

8

9

Đạo đức:

Bài 3: Em nhận biết khó khăn (Tiết 3).

9

10

Đạo đức:

Bài 4: Em biết vượt qua khó khăn (Tiết 1).

10

11

Đạo đức:

Bài 4: Em biết vượt qua khó khăn (Tiết 2).

11

12

Bảo vệ cái đúng, cái tốt

Đạo đức:

Bài 5: Em bảo vệ cái đúng, cái tốt (Tiết 1).

12

13

Đạo đức:

Bài 5: Em bảo vệ cái đúng, cái tốt (Tiết 2).

13

14

Đạo đức:

Bài 5: Em bảo vệ cái đúng, cái tốt (Tiết 3).

14

15

Bảo vệ môi trường sống

Đạo đức:

Bài 6: Môi trường sống quanh em (Tiết 1).

15

16

Đạo đức:

Bài 6: Môi trường sống quanh em (Tiết 2).

16

17

Ôn tập đánh giá

Đạo đức:

Ôn tập học kì 1

17

18

Đạo đức:

Đánh giá cuối kì 1

18

19

Bảo vệ môi trường sống

Đạo đức:

Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống (Tiết 1).

19

20

Đạo đức:

Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống (Tiết 2).

20

21

Đạo đức:

Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống (Tiết 3).

21

22

Lập kế hoạch
cá nhân

Đạo đức:

Bài 8: Em lập kế hoạch cá nhân (Tiết 1).

22

23

Đạo đức:

Bài 8: Em lập kế hoạch cá nhân (Tiết 2).

23

24

Đạo đức:

Bài 8: Em lập kế hoạch cá nhân (Tiết 3).

24

25

Phòng, tránh
xâm hại

Đạo đức:

Bài 9: Em nhận biết biểu hiện xâm hại (Tiết 1).

25

26

Đạo đức:

Bài 9: Em nhận biết biểu hiện xâm hại (Tiết 2).

26

27

Đạo đức:

Bài 10: Em phòng, tránh xâm hại (Tiết 1).

27

28

Đạo đức:

Bài 10: Em phòng, tránh xâm hại (Tiết 2).

28

29

Đạo đức:

Bài 10: Em phòng, tránh xâm hại (Tiết 3).

29

30

Sử dụng tiền
hợp lí

Đạo đức:

Bài 11: Em nhận biết việc sử dụng tiền hợp lí (Tiết 1).

30

31

Đạo đức:

Bài 11: Em nhận biết việc sử dụng tiền hợp lí (Tiết 2).

31

32

Đạo đức:

Bài 12: Em sử dụng tiền hợp lí (Tiết 1).

32

33

Đạo đức:

Bài 12: Em sử dụng tiền hợp lí (Tiết 2).

33

34

Ôn tập đánh giá

Đạo đức:

Ôn tập học kì 2

34

35

Đạo đức

Ôn tập đánh giá cuối năm.

35

2. Phân phối chương trình Đạo đức 5 Cánh Diều

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - MÔN ĐẠO - MÔN ĐẠO ĐỨC 5

BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

MẠCH

NỘI DUNG

CHỦ ĐỀ

TÊN BÀI

SỐ TIẾT

GIÁO DỤC

ĐẠO ĐỨC

(55%)

Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước

Bài 1: Em biết ơn những người có công với quê hương, đất nước

3

Tôn trọng sự khác biệt

Bài 2: Em tôn trọng sự khác biệt

3

Vượt qua khó khăn

Bài 3: Em nhận biết khó khăn

3

Bài 4: Em biết vượt qua
khó khăn

2

Bảo vệ cái đúng, cái tốt

Bài 5: Em bảo vệ cái đúng, cái tốt

3

Bảo vệ môi trường sống

Bài 6: Môi trường sống quanh em

2

Ôn tập học kì 1

Đánh giá giữa kì 1

2

GIÁO DỤC

ĐẠO ĐỨC (55%)

Bảo vệ môi trường sống

Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống

3

GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG

(25%)

Lập kế hoạch cá nhân

Bài 8: Em lập kế hoạch cá nhân

3

Phòng, tránh xâm hại

Bài 9: Em nhận biết biểu hiện xâm hại

2

Bài 10: Em phòng, tránh xâm hại

3

GIÁO DỤC

KINH TẾ

(10%)

Sử dụng tiền hợp lí

Bài 11: Em nhận biết việc sử dụng tiền hợp lí

2

Bài 12: Em sử dụng tiền hợp lí

2

Ôn tập học kì 2

Đánh giá giữa kì 2

2

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Cánh Diều trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 325
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo