(Mới) Kế hoạch dạy học Lịch sử Địa lí 9 Kết nối tri thức file Word

Tải phân phối chương trình môn Lịch sử Địa lí lớp 9 KNTT

Kế hoạch dạy học Lịch sử Địa lí 9 Kết nối tri thức được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây bao gồm kế hoạch dạy học môn Lịch sử lớp 9 KNTT kế hoạch dạy học môn địa lí 9 sách Kết nối tri thức của cả năm học giúp các bạn đọc nắm rõ tiến trình dạy học môn Lịch sử Địa lí 9 bộ sách KNTT trong năm học 2024-2025.

Mẫu phân phối chương trình Lịch sử Địa lí 9 KNTT

SỞ GD&ĐT.........

TRƯỜNG THCS..........

--------------------------

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 9

MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ

Năm học: 2024 – 2025

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 9

(105 tiết = 43 tiết Lịch sử + 42 tiết Địa lí + 10 tiết Chủ đề chung + 10 tiết Ôn tập và kiểm tra)

STT

(1)

TÊN CHƯƠNG/CHỦ ĐỀ

(2)

SỐ TIẾT

(3)

GHI CHÚ

PHẦN LỊCH SỬ

1

Chương 1. Thế giới từ năm 1918 đến năm 1945

6

Bài 1. Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945

3

Bài 2. Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945

2

Bài 3. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

1

2

Chương 2. Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945

8

Bài 4. Phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 1918 – 1930.

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

3

Bài 5. Phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930 – 1939

2

Bài 6. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám

(1939 – 1945)

3

3

Chương 3. Thế giới từ năm 1945 đến năm 1991

8

Bài 7. Chiến tranh lạnh (1947 – 1989)

1

Bài 8. Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1945 đến năm 1991

3

Bài 9. Khu vực Mỹ La-tinh và Châu Á từ năm 1945 đến năm 1991

4

4

Chương 4. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1991

12

Bài 10. Việt Nam trong những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

2

Bài 11. Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1954

3

Bài 12. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965

2

Bài 13. Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975

3

Bài 14. Việt Nam trong những năm 1976 – 1991

2

5

Chương 5. Thế giới từ năm 1991 đến nay

4

Bài 15. Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh. Liên bang Nga và nước Mỹ

từ năm 1991 đến năm 2021

2

Bài 16. Châu Á từ năm 1991 đến năm 2021

2

6

Chương 6. Việt Nam từ năm 1991 đến nay

3

Bài 17. Việt Nam từ năm 1991 đến nay

3

7

Chương 7. Cách mạng khoa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu hoá

2

Bài 18. Cách mạng khoa học – kĩ thuật và xu thế toàn cầu hoá

2

8

Ôn tập, kiểm tra

5

PHẦN ĐỊA LÍ

1

Chương 1. ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM

4

Bài 1. Dân tộc và dân số

2

Bài 2. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

1

Bài 3. Thực hành: Tìm hiểu vấn đề việc làm ở địa phương và phân hoá thu nhập theo vùng

1

2

Chương 2. ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ

11

Bài 4. Nông nghiệp

2

Bài 5. Lâm nghiệp và thuỷ sản

2

Bài 6. Thực hành: Viết báo cáo về một mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả

1

Bài 7. Công nghiệp

2

Bài 8. Thực hành: Xác định các trung tâm công nghiệp chính ở nước ta

1

Bài 9. Dịch vụ

2

Bài 10. Thực hành: Tìm hiểu xu hướng phát triển ngành thương mại, du lịch

1

3

Chương 3. SỰ PHÂN HOÁ LÃNH THỔ

27

Bài 11. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

3

Bài 12. Vùng Đồng bằng sông Hồng

3

Bài 13. Thực hành: Tìm hiểu về Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

1

Bài 14. Bắc Trung Bộ

3

Bài 15. Duyên hải Nam Trung Bộ

2

Bài 16. Thực hành: Phân tích ảnh hưởng của hạn hán và sa mạc hoá đối với phát triển kinh tế – xã hội ở vùng khô hạn Ninh Thuận – Bình Thuận

1

Bài 17. Vùng Tây Nguyên

3

Bài 18. Vùng Đông Nam Bộ

3

Bài 19. Thực hành: Tìm hiểu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

1

Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

3

Bài 21. Thực hành: Tìm hiểu về tác động của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long

1

Bài 22. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo

3

6

Ôn tập, kiểm tra

5

7

CHỦ ĐỀ CHUNG

10

Chủ đề 1. Đô thị: lịch sử và hiện tại (2)

3

Chủ đề 2. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long (2)

4

Chủ đề 3. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam

ở Biển Đông (2)

3

Tổng số tiết

105

PPCT môn Địa lí 9 Kết nối tri thức

PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

Học kì I: 27 tiết (Tuần 1- 9: 2 tiết/tuần –18 tiết; Tuần 10- 18: 1 tiết/tuần – 9 tiết)

Học kì II: 26 tiết (Tuần 19-26: 1 tiết/tuần – 8 tiết; Tuần 27-35: 2 tiết/ tuần – 18 tiết)

TUẦN

BÀI HỌC

SỐ TIẾT

TIẾT

HỌC I

CHƯƠNG 1. ĐỊA DÂN

1

Bài 1. Dân tộc và dân số

2

1,2

2

Bài 2. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

1

3

Bài 3. Thực hành: Tìm hiểu vấn đề việc làm ở địa phương và phân hóa thu nhập theo vùng

1

4

CHƯƠNG 2. ĐỊA CÁC NGÀNH KINH TẾ

3

Bài 4. Nông nghiệp (tiết 1,2)

3

5,6

4

Bài 4. Nông nghiệp (tiết 3)

7

Bài 5. Lâm nghiệp và thủy sản (tiết 1)

2

8

5

Bài 5. Lâm nghiệp và thủy sản (tiết 2)

9

Bài 6. Thực hành: viết báo cáo về một mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả

1

10

6

Bài 7. Công nghiệp

2

11,12

7

Bài 8. Thực hành: Xác định các trung tâm công nghiệp chính ở nước ta

1

13

Bài 9. Dịch vụ (tiết 1)

2

14

8

Bài 9. Dịch vụ (tiết 2)

15

Bài 10. Thực hành: Tìm hiểu xu hướng phát triển ngành thương mại, du lịch

1

16

9

Ôn tập

1

17

Kiểm tra giữa 1

1

18

CHƯƠNG 3. SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

10,11,12

Bài 11. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

3

19,20,21

13,14,15

Bài 12. Vùng Đồng bằng sông Hồng

3

22,23,24

16

Bài 13. Thực hành: Tìm hiểu về Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

1

25

17

Ôn tập

1

26

18

Kiểm tra cuối 1

1

27

19,20,21

Bài 14. Bắc Trung Bộ

3

28,29,30

22, 23,24

Bài 15. Duyên hải Nam Trung Bộ

3

31,32,33

25

Ôn tập

1

34

26

Kiểm tra giữa 2

1

35

27

Bài 16. Thực hành: Phân tích ảnh hưởng của hạn hán và sa mạc đối với phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khô hạn Ninh Thuận – Bình Thuận

1

36

Bài 17. Vùng Tây Nguyên (tiết 1)

3

37

28

Bài 17. Vùng Tây Nguyên (tiết 2,3)

38,39

29

Bài 18. Vùng Đông Nam Bộ (tiết 1,2)

3

40,41

30

Bài 18. Vùng Đông Nam Bộ (tiết 3)

42

Bài 19. Thực hành: Tìm hiểu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

1

43

31

Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiết 1,2)

3

44,45

32

Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiết 3)

46

Bài 21. Thực hành: Tìm hiểu về tác động của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long

1

47

33

Bài 22. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo

1

48

CHỦ ĐỀ CHUNG

Chủ đề 1. Đô thị: Lịch sử và hiện tại

1

49

34

Chủ đề 2. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long

2

50,51

35

Ôn tập

1

52

Kiểm tra cuối 2

1

53

Trên đây là Phân phối chương trình Lịch sử Địa lí lớp 9 sách KNTT năm học 2024-2025. Mẫu ppct gồm đầy đủ nội dung các tiết học theo tuần để các thầy cô tiện theo dõi, chuẩn bị cho năm học mới sắp tới. Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Kết nối tri thức lớp 9 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 850
0 Bình luận
Sắp xếp theo