Kế hoạch dạy học Công nghệ 5 Cánh Diều Công văn 2345 năm2024-2025

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ lớp 5 sách Cánh Diều giúp giáo viên tham khảo, hoàn thiện mẫu kế hoạch giảng dạy, phân phối chương trình môn Công nghệ lớp 5 bộ sách Cánh Diều năm học 2024-2025 theo Công văn 2345 tại cơ sở giáo dục của mình. Với mẫu bảng word PPCT giảng dạy Công nghệ lớp 5 sách Cánh Diều, thầy cô sẽ nắm rõ kế hoạch bài giảng Sách giáo khoa Công Nghệ 5 Cánh Diều theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông 2018 mới. Mời thầy cô tải file Kế hoạch dạy học Công Nghệ 5 Cánh Diều theo CV 2345 tại bài viết sau của HoaTieu.vn.

KHDH Công nghệ 5 Cánh Diều
KHDH Công nghệ 5 Cánh Diều

1. Phân phối chương trình môn Công nghệ lớp 5 Cánh Diều

Phân phối chương trình dạy và học môn Công nghệ lớp 5 Cánh Diều là mẫu chung cho các trường tiểu học trên toàn quốc triển khai giảng dạy bộ SGK mới Cánh Diều lớp 5. Nội dung kế hoạch giảng dạy gồm 2 chủ đề chính:

  • Chủ đề 1: Công nghệ và đời sống
  • Chủ đề 2: Thủ công kĩ thuật

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - MÔN CÔNG - MÔN CÔNG NGHỆ 5

BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

STT

NỘI DUNG DẠY HỌC

SỐ TIẾT

CHỦ ĐỀ I. CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG

1

Bài 1. Công nghệ trong đời sống

2

2

Bài 2. Sáng chế công nghệ

2

3

Bài 3. Nhà sáng chế

2

4

Bài 4. Thiết kế sản phẩm công nghệ

2

5

Bài 5. Dự án: Em tập làm nhà thiết kế

2

6

Bài 6. Sử dụng điện thoại

3

7

Bài 7. Sử dụng tủ lạnh

3

CHỦ ĐỀ II. THỦ CÔNG KĨ THUẬT

8

Bài 8. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin

5

9

Bài 9. Mô hình máy phát điện gió

5

10

Bài 10. Mô hình điện mặt trời

5

11

Kiểm tra, đánh giá

4

TỔNG SỐ TIẾT

35

2. Kế hoạch dạy học Công nghệ 5 Cánh Diều

Môn học, hoạt động giáo dục (MÔN CÔNG NGHỆ)

Tuần/

tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

Thời lượng

1

Chủ đề I. CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG

Bài 1. Công nghệ trong đời sống (Tiết 1)

1

2

Bài 1. Công nghệ trong đời sống (Tiết 2)

2

3

Bài 2. Sáng chế công nghệ (Tiết 1)

3

4

Bài 2. Sáng chế công nghệ (Tiết 2)

4

5

Bài 3. Nhà sáng chế (Tiết 1)

5

6

Bài 3. Nhà sáng chế (Tiết 2)

6

7

Bài 4. Thiết kế sản phẩm công nghệ (Tiết 1)

7

8

Bài 4. Thiết kế sản phẩm công nghệ (Tiết 2)

8

9

Kiểm tra, đánh giá giữa kì 1

9

10

Bài 5. Dự án: Em tập làm nhà thiết kế (Tiết 1)

10

11

Bài 5. Dự án: Em tập làm nhà thiết kế (Tiết 2)

11

12

Bài 6. Sử dụng điện thoại (Tiết 1)

12

13

Bài 6. Sử dụng điện thoại (Tiết 2)

13

14

Bài 6. Sử dụng điện thoại (Tiết 3)

14

15

Bài 7. Sử dụng tủ lạnh (Tiết 1)

15

16

Bài 7. Sử dụng tủ lạnh (Tiết 2)

16

17

Bài 7. Sử dụng tủ lạnh (Tiết 3)

17

18

Kiểm tra, đánh giá cuối kì 1

18

19

Chủ đề II. THỦ CÔNG KĨ THUẬT

Bài 8. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (Tiết 1)

19

20

Bài 8. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (Tiết 2)

20

21

Bài 8. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (Tiết 3)

21

22

Bài 8. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (Tiết 4)

22

13

Bài 8. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (Tiết 5)

13

24

Bài 9. Mô hình máy phát điện gió (Tiết 1)

24

25

Bài 9. Mô hình máy phát điện gió (Tiết 2)

25

26

Bài 9. Mô hình máy phát điện gió (Tiết 3)

26

27

Bài 9. Mô hình máy phát điện gió (Tiết 4)

27

28

Bài 9. Mô hình máy phát điện gió (Tiết 5)

28

29

Kiểm tra, đánh giữa kì 2

29

30

Bài 10. Mô hình điện mặt trời (Tiết 1)

30

31

Bài 10. Mô hình điện mặt trời (Tiết 2)

31

32

Bài 10. Mô hình điện mặt trời (Tiết 3)

32

33

Bài 10. Mô hình điện mặt trời (Tiết 4)

33

34

Bài 10. Mô hình điện mặt trời (Tiết 5)

34

35

Kiểm tra, đánh giá cuối năm.

35

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Cánh Diều trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
10 128
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo