Hướng dẫn đăng ký học mô đun 4 đại trà

Hướng dẫn đăng ký học mô đun 4 đại trà sẽ giúp giáo viên nắm được quy trình đăng ký học cách môn học module 4. Mời các thầy cô tham khảo.

Modul 4 gồm các nội dung: Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học; Phân tích và phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

Cách học mô đun 4 Tiểu học

Bước 1: Đăng nhập tài khoản cá nhân trên hệ thống https://taphuan.csdl.edu.vn

Bước 2: Trên trang “Học tập” => Click chuột chọn “Đăng ký môn” => Click chuột chọn “Đăng ký

Hướng dẫn đăng ký học mô đun 4 đại trà

Cách đăng ký học mô đun 4 đại trà

Bước 3: Đối tượng là GV: Click chuột chọn “Khối tham gia tập huấn” => Click chuột chọn “Chọn học chương trình cán bộ quản lý hay giáo viên phổ thông” là “GVPT” => Click chuột chọn “Môn tham gia bồi dưỡng theo phân công của Sở/Phòng/Trường” => Click chuột chọn nút “Tạo mới

Cách đăng ký học module 4 đại trà

Hướng dẫn đăng ký học mô đun 4 đại trà

Hướng dẫn đăng ký học mô đun 4

CBQL học từ ngày 01/11/2021 – Đăng ký học sau:

Cách học module 4

Bước 4: Đối tượng là CBQL: => Click chuột chọn “Khối tham gia tập huấn” => Click chuột chọn “Chọn học chương trình cán bộ quản lý hay giáo viên phổ thông” là “CBQL” => Click chuột chọn nút “Tạo mới

Hướng dẫn học mô đun 4 chi tiết

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
3 12.569
0 Bình luận
Sắp xếp theo