Giáo án STEM môn Công nghệ lớp 7 (6 bài)

Tải bài giảng STEM Công nghệ 7

Giáo án STEM Công nghệ 7 được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây là mẫu bài giảng STEM môn Công nghệ lớp 7 với đa dạng chủ đề STEM Công nghệ 7 như trồng cây, dụng cụ tưới nước cho cây trong bồn, trồng rau ngót, xây dựng kế hoạch nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành... Sau đây là nội dung chi tiết file word giáo án STEM môn Công nghệ lớp 7 sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các thầy cô giáo trong công tác dạy học.

Mẫu giáo án STEM Công nghệ lớp 7

KẾ HOẠCH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TRỒNG TRONG GIA ĐÌNH

(Thời lượng: 02 tiết)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1. Kiến thức:

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng về kĩ thuật trồng và chăm sóc cây trồng để lập kế hoạch và tính toán chi phí cho việc trồng và chăm sóc cây trồng một loại cây phù hợp với điều kiện trồng trọt tại gia đình.

- Rèn luyện tính tự lực và năng lực hợp tác trong việc tổ chức và thực hiện dự án.

2. Năng lực:

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: Biết lập và thực hiện kế hoạch học tập, nhận thức được sở thích và khả năng của bản thân, chủ động tích cực thực hiện công việc thuộc nhiệm vụ bản thân để góp phần hoàn thành dự án, vận dụng một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng về trồng và chăm sóc cây trồng để thực hiện dự án.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận những vấn đề của dự án, thực hiện có trách nhiệm các phần việc của cá nhân, phối hợp tốt với các thành viên trong nhóm.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích được tình huống đã cho để lập được kế hoạch hoạt động bao gồm: mục tiêu, nội dung, hình thức hoạt động, đánh giá được kế hoạch và thực hiện kế hoạch.

* Năng lực công nghệ:

- Nhận thức công nghệ: Nhận thức các yêu cầu, công việc thực hiện trồng và chăm sóc cây trồng.

- Sử dụng công nghệ: Sử dụng quy trình trồng trọt để lập kế hoạch trồng và chăm sóc cây trồng trong gia đình.

- Đánh giá công nghệ: Nhận xét, đánh giá kĩ thuật trồng và chăm sóc cây trồng trong gia đình một cách hợp lí, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn.

3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ, trách nhiệm: Thích tìm tòi tài liệu để mở rộng hiểu biết về cây trồng. Có ý thức về nhiệm vụ học tập, ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng về trồng và chăm sóc cây trồng để thực hiện dự án.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

1. Giáo viên:

- Máy chiếu, máy tính, điện thoại thông minh có kết nối internet.

- Phân chia nhóm học sinh trong lớp.

- Biểu mẫu bảng kế hoạch, bảng tính chi phí cho việc trồng và chăm sóc cây trồng

- Dự kiến lựa chọn cây trồng để tìm hiểu: Cây rau su su và cây rau su hào.

- Dự kiến nguồn tài liệu tham khảo trên mạng Internet trang web

Rau su su: https://www.vietq.vn>ky-thuat-trong-cay-su-su-cho-nhieu-ngon-sai-qua

https://www.khoahoc.tv>ky-thuat-trong-cay-su-su-cho-nhieu-ngon-sai-qua

Rau su hào: https://www.thaprausach.com

https://www.lamtho.vn

Tài liệu về kĩ thuật trồng và chăm sóc cây trồng, phân bón cây trồng (thư viện của trường, thư viện của thị xã phòng khuyến nông của các xã, phường, thị xã; trường trung tâm giáo dục thường xuyên, ) để hướng dẫn HS tìm hiểu.

- Dự kiến bảng chuẩn sản phẩm.

- Bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm dự án.

2. Học sinh:

- Thiết bị hỗ trợ truy cập trang web tìm kiếm thông tin về rau su su và rau su hào hoặc - Tài liệu hướng dẫn về kĩ thuật trồng và chăm sóc loại cây trồng đã lựa chọn.

Rau su su: https://www.vietq.vn>ky-thuat-trong-cay-su-su-cho-nhieu-ngon-sai-qua

https://www.khoahoc.tv>ky-thuat-trong-cay-su-su-cho-nhieu-ngon-sai-qua

Rau su hào: https://www.thaprausach.com

https://www.lamtho.vn

- Giấy, bút. (bút dạ, giấy A0, A4) hoặc máy tính

* Áp dụng mô hình Lớp học đảo ngược:

1. Giới thiệu dự án

- HS tiếp nhận nhiệm vụ từ tiết học trước: GV hướng dẫn HS từ tiết học trước : phân chia nhóm thực hiện.

- Các nhóm bốc thăm lựa chọn tìm hiểu về 1 trong 2 loại cây trồng:

2 nhóm: cây trồng là cây hào

2 nhóm: cây trồng là cây su su

GV giới thiệu nguồn tài liệu tham khảo trên mạng Internet, tài liệu SGK về kĩ thuật trồng và chăm sóc cây trồng, phân bón cây trồng (thư viện của trường, thư viện của thị xã, phòng khuyến nông của các xã, phường, thị xã; trường trung tâm giáo dục thường xuyên )

Rau su su: https://www.vietq.vn>ky-thuat-trong-cay-su-su-cho-nhieu-ngon-sai-qua

https://www.khoahoc.tv>ky-thuat-trong-cay-su-su-cho-nhieu-ngon-sai-qua

Rau su hào: https://www.thaprausach.com

https://camnangcaytrong.com>cay

Nhóm HS thực hiện trước ở nhà 2 nội dung sau (A0 hoặc trình chiếu sản phẩm mẫu báo cáo)

2. Xây dựng kế hoạch dự án

Hồ sơ của nhóm

Tên nhóm: ……………………………Lớp : ……………..

Danh sách và vị trí thành viên của nhóm:

Tên thành viên

Công việc phải thực hiện

Mốc thời gian hoàn thành

Nhóm trưởng

………

Quản lí các thành viên trong nhóm, hướng dẫn, góp ý, đôn đốc các thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ …..

………………………….

………………………….

Thư kí: …..

Tổng hợp ý kiến các thành viên hoàn thiện báo cáo ……

…………………………

………………………..

Các thành viên:

1…………..

2…………..

3…………..

4…………..

……………………………………………………………

…………………………

………………..............

………………………..

………………………..

………………………..

3. Thực hiện dự án

Mẫu sản phẩm của dự án

Mẫu 1: Báo cáo kế hoạch trồng và chăm sóc cây trồng trong gia đình.

...........................

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem đầy đủ nội dung các mẫu giáo án STEM Công nghệ lớp 7.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
1 546
0 Bình luận
Sắp xếp theo