Giáo án PowerPoint Tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Kết nối tri thức (Học kì 1)

Giáo án điện tử chính là giáo án được biên soạn bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin, mà chủ yếu là dùng PowerPoint. Sau đây là Giáo án PowerPoint Tự nhiên xã hội lớp 2 sách Kết nối tri thức (học kì 1), mời các thầy cô tham khảo.

Giáo án gồm đầy đủ 17 tuần học theo chương trình sách giáo khoa Kết nối tri thức 2 sử dụng cho năm học 2023-2024. Thầy cô tải về tiện cho việc chỉnh sửa và soạn giáo án cho năm học mới.

1. Bài giảng điện tử Tự nhiên xã hội lớp 2 Kết nối tri thức Học kì 1

Giáo án PowerPoint TNXH lớp 2 Bài 1

Giáo án điện tử TNXH lớp 2 sách Kết nối

Giáo án PPT Tự nhiên xã hội lớp 2 sách Kết nối tri thức

Giáo án PPT Tự nhiên xã hội lớp 2

Giáo án PPT Tự nhiên xã hội lớp 2

Giáo án PowerPoint TNXH lớp 2 Bài 2

Giáo án PowerPoint Tự nhiên xã hội lớp 2 sách Kết nối tri thức

Giáo án PowerPoint TNXH lớp 2 Bài 3

 Bài giảng điện tử Tự nhiên xã hội lớp 2 Kết nối tri thức

Giáo án PowerPoint TNXH lớp 2 Bài 4

Xem chi tiết tại file tải về

Giáo án PowerPoint TNXH lớp 2 Bài 5

Xem chi tiết tại file tải về

Bài giảng điện tử TNXH lớp 2 Bài 17

Xem chi tiết tại file tải về

2. Bài giảng điện tử Tự nhiên xã hội lớp 2 Kết nối tri thức Học kì 2

Đang cập nhật...

Mời các thầy cô tải file về để xem đầy đủ nội dung Giáo án PowerPoint Tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Kết nối tri thức (Học kì 1).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
29 11.611
0 Bình luận
Sắp xếp theo