Giáo án PowerPoint STEM lớp 2 năm học 2023-2024

HoaTieu.vn xin chia sẻ Giáo án PowerPoint STEM lớp 2 năm học 2023-2024 hay còn gọi là Bài giảng điện tử STEM lớp 2, gồm các Slide trình chiếu bài học STEM lớp 2 có tích hợp, lồng nghép các môn học: Tự nhiên xã hội, Toán, Đạo đức, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm,... giúp giáo viên có thêm nguồn tài liệu tham khảo khi soạn giáo án PPT, kế hoạch bài dạy STEM lớp 2 bộ sách mới. Mời thầy cô tải file Giáo án điện tử STEM lớp 2 tại bài viết.

1. Bài học STEM lớp 2: Tia số của em

Giáo án PowerPoint STEM lớp 2

2. Bài học STEM lớp 2: Nghề nghiệp của người thân

Giáo án PowerPoint STEM lớp 2

3. Bài học STEM lớp 2: Giữ gìn vệ sinh nhà ở

Giáo án PowerPoint STEM lớp 2

4. Bài học STEM lớp 2: Thanh cộng trong phạm vi 20

Giáo án PowerPoint STEM lớp 2

5. Bài học STEM lớp 2: Lịch để bàn tiện ích

Giáo án PowerPoint STEM lớp 2

6. Bài học STEM lớp 2: Nơi sống của động vật

Giáo án PowerPoint STEM lớp 2

7. Bài học STEM lớp 2: Thực hành nhâm nhẩm, chia nhẩm

Giáo án PowerPoint STEM lớp 2

8. Bài học STEM lớp 2: Trải nghiệm thành phố hình học

Giáo án PowerPoint STEM lớp 2

9. Bài học STEM lớp 2: Cơ quan vận động

Giáo án PowerPoint STEM lớp 2

10. Bài học STEM lớp 2: Thực hành biểu diễn số với bàn tính

Giáo án PowerPoint STEM lớp 2

11. Bài học STEM lớp 2: Bảo vệ cơ quan hô hấp

Giáo án PowerPoint STEM lớp 2

12. Bài học STEM lớp 2: Các loại phương tiện và đường giao thông

Giáo án PowerPoint STEM lớp 2

13. Bài học STEM lớp 2: Thước gấp

Giáo án PowerPoint STEM lớp 2

14. Bài học STEM lớp 2: Các mùa trong năm ở Việt Nam

Giáo án PowerPoint STEM lớp 2

15. Bài học STEM lớp 2: Vòng xoay ngẫu nhiên

Giáo án PowerPoint STEM lớp 2

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
5 5.424
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo