Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 3 Chân trời sáng tạo các môn

Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa mới lớp 3 bộ Chân trời sáng tạo được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây bao gồm chi tiết câu hỏi trắc nghiệm tập huấn lớp 3, đáp án tập huấn sách giáo khoa lớp 3 môn Toán, đáp án tập huấn sách giáo khoa lớp 3 môn Tự nhiên xã hội của bộ sách Chân trời sáng tạo. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Lưu ý: Các môn còn lại sẽ được Hoatieu tiếp tục cập nhật.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Câu 1

Mục tiêu của môn Toán lớp 3 Chương trình năm 2018 chú trọng điều gì?

A. Kiến thức, kĩ năng toán học cơ bản ban đầu.

B. Hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực đặc thù.

C. Dạy học tích hợp.

D. Phát triển song song hai nhánh theo định hướng tích hợp: Kiến thức, kĩ năng toán học cơ bản ban đầu; Hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực đặc thù.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Câu 2

Nội dung các bài trong sách Toán 3 giúp cho việc hình thành và phát triển các phẩm chất nào đối với môn Toán?

A. Chăm chỉ– Trung thực.

B. Chăm chỉ– Trung thực – Trách nhiệm.

C. Nhân ái -Chăm chỉ– Trung thực - Trách nhiệm.

D. Yêu nước - Nhân ái -Chăm chỉ - Trung thực – Trách nhiệm.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Câu 3

Chương trình Toán 3 năm 2018 gồm các tuyến (mạch) kiến thức nào?

A. Ba tuyến kiến thức: Số và Phép tính-Hình học - Đo lường.

B. Ba tuyên kiến thức: Số và Phép tính-Hình học và Đo lường - Một số yếu tố Thống kê và Xác suất. Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

C. Bốn tuyến kiến thức: Số và Phép tính – Hình học - Đo lường - Giải toán.

D. Năm tuyến kiến thức: Số và Phép tính - Hình học - Đo lường - Giải toán- Một số yếu tố Thống kê và

Câu 4

Mỗi bài trong sách Toán 3 được biên soạn để dạy trong mấy tiết?

A. 1 tiết.

B. 2 tiết

C. 3 tiết

D. Có thể 1 hoặc nhiều tiếtĐáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Câu 5

Quan điểm của sách Toán 3 về việc học sinh học thuộc các bảng chia như thế nào?

A. Nhất thiết phải thuộc ngay các bảng.

B. Cuối học kì 1 phải thuộc các bảng.

C. Khuyến khích thuộc bảng, nếu khó khăn thì không nhất thiết phải thuộc.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

D. Không cần học thuộc bảng.

Câu 6

Học sinh cần đạt được yêu cầu gì khi học khối lập phương, khối hộp chữ nhật?

A. Nhận dạng được khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

B. Nhận biết được một số yếu tố cơ bản như đỉnh, cạnh của khối lập phương, khối hộp chữ nhật

C. Nhận biết được một số yếu tố cơ bản như đình, cạnh, mặt của khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

D. Nhận biết được một số yếu tố cơ bản và vẽ được khối lập phương, khối hộp chữ nhật trên lưới kẻ ô Vuông.

Câu 7

Chương trình môn Toán cấp tiểu học không có tuyến kiến thức Giải toán, vậy nội dung Giải toán có cần thiết phải dạy ở lớp 3 hay không?

A. không cần thiết phải dạy giải Toán

B. Dạy cũng được không dạy cũng được

C. Có dạy, tuy nhiên không cần quan tâm

D. Giải toán là một bộ phận của GQVĐ,việc dạy giải toán phải được quân tâm đúng mức.

Câu 8

Khi dạy về số và phép tính, học sinh cần sử dụng những thiết bị học tập nào?

A. Các khối lập phương và các thẻ số như SGK

B. Dùng que tính và các bộ hình ảnh que tính

C. Dùng các vật thay thế nắp chai, hòn sỏi

D. Cả ba ý trên đều đúng

Câu 9

Các đối tượng học sinh nào sẽ thực hiện mục Vui học, Khám phá, Thử thách?

A. Học sinh giỏi

B. Học sinh Giỏi - Khá

C. Học sinh Giỏi - Khá - Trung bình

D. Khuyến khích toàn bộ học sinh trong lớp thực hiện tuy nhiên không ép buộc tất cả các em phải hoàn thành

Câu 10

Trong quá trình dạy học Toán 3, nếu xuất hiện các khó khăn thì GV phải giải quyết như thế nào?

A. Trao đổi ý kiến trong nhóm chuyên môn

B. Tham khảo ý kiến của các giáo viên nhiều kinh nghiệm

C. Tham khảo ý kiến của các tác giả viết SGK

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn TNXH lớp 3 Chân trời sáng tạo

Câu 1

SGK Tự nhiên và Xã hội 3 (bộ sách Chân trời sáng tạo) được viết dựa trên những nguyên tắc cơ bản nào?

A. Đảm bảo tính khoa học, tính đồng tâm, tính tích hợp tính thực tiễn và phát triển năng lực. Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn TNXH lớp 3 Chân trời sáng tạo

B. Đảm bảo tính khoa học và xã hội hoá.

C. Đảm bảo tập trung phát triển năng lực khoa học.

D. Đảm bảo tính khoa học và phù hợp với học sinh ở một khu vực vùng miền nhất định.

Câu 2

Cấu trúc bài học SGK Tự nhiên và Xã hội 3 (bộ sách Chân trời sáng tạo) có điểm gì khác so với sách Tự nhiên và Xã hội 1,2?

A. Xuất hiện dạng bài ôn tập cuối mỗi chủ đề.

B. Xuất hiện bài đọc thêm và tăng cường các dạng bài thực hành, trải nghiệm.

C. Xuất hiện Bảng tra cứu thuật ngữ cuối cuốn sách.

D. Xuất hiện thông tin bổ sung, mở rộng Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn TNXH lớp 3 Chân trời sáng tạo

Câu 3. C

Câu 4.B

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn TNXH lớp 3 Chân trời sáng tạo

Câu 5.D

Câu 6. D

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn TNXH lớp 3 Chân trời sáng tạo

Câu 7.B

Câu 8. C

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn TNXH lớp 3 Chân trời sáng tạo

Câu 9. B

Câu 10. B

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn TNXH lớp 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Đạo đức lớp 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Đạo đức lớp 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn HĐTN lớp 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn HĐTN lớp 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc lớp 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc lớp 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn GDTC lớp 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn GDTC lớp 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Công nghệ lớp 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Công nghệ lớp 3 Chân trời sáng tạo

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
3 12.201
0 Bình luận
Sắp xếp theo