Bài tập cuối khóa mô đun 3 GVPT - Sử dụng công nghệ thông tin (3 câu cuối 19, 20, 21)

Bài tập cuối khóa mô đun 3 GVPT - Sử dụng công nghệ thông tin (3 câu cuối 19, 20, 21) sẽ giúp các thầy cô hoàn thiện các bài tập tự luận cuối khóa module 3 - Sử dụng công thông tin trong kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học.

Đáp án tham khảo Mô đun 3 môn mô đun 3 GVPT

Câu 19:

Lưu ý: Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo, các thầy cô nên chỉnh sửa theo ý của mình, để phù hợp với từng khu vực.

Phòng Giáo dục Đào tạo Quận ….

Trường Tiểu học: ……….

Bài Ôn Tập: Toán – Tiếng Việt

Lớp 1

Thời gian làm bài: ………

Họ và tên: …………………………….

Lớp: ………..

Điểm

Nhận xét

Câu 1: Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

6

12

18

36

60

Câu 2: Điền vào chỗ trống: tr hay ch?

Cây …e

Mái …e

Vui …ơi

…ốn tìm

Bánh …ưng

…ong xanh

Câu 3: Đánh dấu Pvào các ô ứng với phương tiện giao thông đường bộ (theo mẫu)

Xe đạp

R

Tàu thủy

Máy bay

Xích lô

Xà lan

Trực thăng

Xe tải

Tàu hỏa

Câu 4: Em hãy trang trí đường diềm sau đây:

Đáp án tham khảo mô đun 3 GVPT

Câu 20:

Cách 1: Lấy link này dán vào phần nộp bài: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUHCKrWS4K_Di2WrpX4s_V3mXM_T1yzuR4z2AgzPsAuvD9cw/viewform?usp=sf_link

Cách 2: Muốn chỉ sửa mẫu theo ý mình:  Vào google Driver -->Driver của tôi --> Bấm chuột phải chọn google biểu mẫu -->Đánh ra 10 câu theo ý của mình (Làm sẵn trước khi nào trả lời câu hỏi lấy link dán vào để nộp bài)

Bài tập cuối khóa mô đun 3 GVPT - Sử dụng công nghệ thông tin

Câu 21: 

Trường ……………………………….

Lớp: 2/…

Họ và tên học sinh:

...............................................................

Số báo danh

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: TOÁN

Ngày kiểm tra: ...............................

Giám thị 1

Giám thị 2

Số mật mã

Số thứ tự

Điểm

Nhận xét của Giáo viên

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Số mật mã

Số thứ tự

Phần I: Trắc nghiệm

Khoanh vào đáp án đúng tương ứng (a, b, c)

……/0,5đ

Câu 1: Số 55 đọc đúng là:

a. Năm lăm

b. Năm mươi năm

c. Năm mươi lăm

……/0,5đ

Câu 2: Các số được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

a. 19, 27, 68, 94

b. 94, 27, 68, 19

c. 94, 68, 27, 19

……/0,5đ

Câu 3: 30 cm = ......... dm. Số cần điền vào chỗ trống là:

a. 3

b. 30

c. 33

……/0,5đ

Câu 4: 9 + 6 – 7 = ? Kết quả phép tính là:

a. 7

b. 8

c. 15

……/0,5đ

Câu 5: Tìm hình tứ giác có trong hình vẽ bên là:

Mô đun 3

a. 2

b. 3

c. 4

……/0,5đ

Câu 6: Hình nào dưới đây vẽ đoạn thẳng AB:

Gợi ý mô đun 3

a. Hình A

b. Hình B

c. Hình C

……/ 1 đ

Phần II: Tự Luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

58 + 37

..............

..............

..............

83 - 24

..............

..............

..............

……/ 1 đ

Câu 2: Tìm x:

x – 15 = 26

……………………………

……………………………

……/ 2 đ

……/ 2 ñ

Câu 3: Tính:

a) 8giờ + 6giờ = …………………

b) 14kg – 9kg = ………………….

Câu 4: Băng giấy xanh dài 45cm, băng giấy đỏ ngắn hơn băng giấy xanh 9cm. Hỏi băng giấy đỏ dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Giải

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Câu 5: Đọc tên hình đúng với mỗi hình dưới đây

A B M N

D C Q P

………………………………………. …………………………………………..

……/ 1 đ

Câu 6: Tính hiệu của số lớn nhất có hai chữ số với số lớn nhất có một chữ số.

Giải:

...............................................................................................................

............................................................................................................... ...............................................................................................................

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
14 149.627
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo