Đáp án tập huấn Tiếng Việt lớp 2 Sách Chân trời sáng tạo

Đáp án tập huấn Tiếng Việt lớp 2 Sách Chân trời sáng tạo là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới lớp 2 sử dụng từ năm học 2021-2022 của Nhà xuất bản Giáo dục.

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn SGK mới lớp 2

Câu 1:

D. Tập một: 8 chủ điểm; 16 tuần bài mới, 2 tuần ôn tập. Tập hai: 7 chủ điểm; 15 tuần bài mới, 2 tuần ôn tập; 2 tuần/chủ điểm, riêng chủ điểm 15 có 3 tuần; 4 văn bản đọc chủ điểm; 4 bài học chủ điểm (bài 1 và bài 3: 4 tiết; bài 2 và bài 4:6 tiết)

Câu 2: Bài học 4 tiết trong sách Tiếng Việt 2, bộ sách CTST có cấu trúc như thế nào?

B. Khởi động" Khám phá và luyện tập (1. Đọc: văn bản đọc và tranh minh hoạ "Cùng tìm hiểu "Cùng sáng tạo; 2. Tập viết: 3. Luyện từ; 4. Luyện câu).

Câu 3:

C. Nói và nghe kết nối bài học (Nói về tranh minh hoạ, So sánh các bức tranh; Trải nghiệm ngữ cảnh); Nói và nghe theo nghi thức giao tiếp, Hỏi – đáp tương tác; Nghe - nói trong kể chuyện

Câu 4:

D. Chính tả nhìn – viết: Chính tả nghe – viết: Chính tả có quy tắc, Chính tả phương ngữ; Chính tả ngữ nghĩa

Câu 5:

C. Mở rộng vốn từ và phát triển lời nói; Cách thức: 1. Dùng tranh gợi ý; 2. Thông qua bài đọc; 3. Theo cấu tạo tử; 4. Theo nghĩa của từ; 5. Theo trường nghĩa; 6. Tích hợp với bài tập chính tả qua kiểu bài tập tìm từ chứa âm vần.

Câu 6: Khi dạy học Hoạt động vận dụng trong SGK Tiếng Việt 2 bộ CTST, GV cần lưu ý những điều gì?

A. Hướng đến mục tiêu giúp HS vận dụng những nội dung vừa học vào thực tiễn sử dụng ngôn ngữ; tích hợp các kĩ năng liên môn, xuyên môn với các môn học khác, thiết kế mở giúp GV điều chỉnh cho phù hợp với tình hình giáo dục thực tiễn

Câu 7:

D. Mục tiêu bài học viết dưới dạng mục tiêu hoạt động) / Phương tiện dạy - học / Các hoạt động dạy học (tổ chức hoạt động dạy học).

Câu 8:

D. Thiết kế thành 2 giai đoạn: 1. Nhận diện thể loại (bao gồm nhận diện thể loại và viết nháp): sử dụng phương pháp học theo mẫu; 2. Luyện tập – thực hành (bao gồm nói, viết theo thể loại): tạo ra ngữ cảnh giao tiếp từ đề bài được cho tổ chức cho HS thực hành viết dựa vào bài nói và những nhận xét của GV và các bạn

Câu 9: Khi xây dựng Kế hoạch dạy học, GV cần lưu ý những điểm nào?

B. Cần đảm bảo tính phù hợp đối với tình hình thực tế của HS; cần thể hiện sự sáng tạo, đảm bảo các yêu cầu cần đạt của lớp 2 được nêu trong chương trình môn học; cần xây dựng nội dung bài học một cách linh hoạt không áp đặt, không khuôn mẫu.

Câu 10: Giáo viên cần lưu ý điều gì khi sử dụng Vở bài tập SGK Tiếng Việt 2 - bộ CTST?

A. GV có quyền lựa chọn bài tập và số lượng bài cần dạy phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ của HS trong lớp; GV có quyền thay đổi, chỉnh sửa nội dung bài tập để phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ của HS trong lớp.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 2.907
0 Bình luận
Sắp xếp theo