Đáp án tập huấn Toán lớp 2 Sách Chân trời sáng tạo

Đáp án tập huấn Toán lớp 2 Sách Chân trời sáng tạo là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới lớp 2 sử dụng từ năm học 2021-2022 của Nhà xuất bản Giáo dục.

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn SGK mới lớp 2

Câu 1: Mục tiêu của môn Toán lớp 2 Chương trình năm 2018 chú trọng điều gì?

A. Kiến thức, kĩ năng toán học cơ bản ban đầu

B. Hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực đặc thù

C. Dạy học tích hợp

D. Phát triển song song hai nhánh: Kiến thức, kĩ năng toán học cơ bản ban đầu; Hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực đặc thù theo định hướng Tích hợp

Câu 2: Nội dung các bài trong sách Toán 2 giúp cho việc hình thành và phát triển các phẩm chất nào?

A. Chăm chỉ - Trung thực

B. Chăm chỉ - Trung thực - Trách nhiệm

C. Nhân ái - Chăm chỉ - Trung thực - Trách nhiệm

D. Yêu nước - Nhân ái - Chăm chỉ- Trung thực - Trách nhiệm

Câu 3: Chương trình Toán 2 năm 2018 gồm các tuyến (mạch) kiến thức nào?

A. Ba tuyến kiến thức: Số và Phép tính - Hình học - Đo lường

B. Ba tuyến kiến thức: Số và Phép tính - Hình học và Đo lường - Một số yếu tố Thống kê và Xác suất

C. Bốn tuyến kiến thức: Số và Phép tính - Hình học - Đo lường - Giải toán

D. Năm tuyến kiến thức: Số và Phép tính – Hình học - Đo lường - Giải toán - Một số yếu tố Thống kê và Xác suất

Câu 4: Mỗi bài trong sách Toán 2 được biên soạn để dạy trong mấy tiết?

A. 1 tiết

B. 2 tiết

C. 3 tiết

D. Có thể 1 hoặc nhiều tiết

Câu 5: Quan điểm của sách Toán 2 về việc học sinh học thuộc các bảng cộng, trừ qua 10 trong phạm vi 20 như thế nào?

A. Nhất thiết phải thuộc ngay các bảng

B. Cuối học kì 1 phải thuộc các bảng

C. Khuyến khích thuộc bảng, nếu khó khăn thì không nhất thiết phải thuộc

D. Không cần học thuộc bảng

Câu 6: Học sinh cần đạt được yêu cầu gì khi học hình tứ giác?

A. Nhận dạng được hình tứ giác

B. Nhận dạng được hình tứ giác và nhận biết các đỉnh của hình tứ giác

C. Nhận dạng được hình tứ giác và nhận biết các cạnh của hình tứ giác

D. Nhận dạng được hình tứ giác và nhận biết các đỉnh, các cạnh của hình tứ giác

Câu 7: Chương trình môn Toán cấp Tiểu học không có tuyến kiến thức Giải toán, vậy nội dung Giải toán có cần thiết phải dạy ở lớp 2 không?

A. Không cần thiết phải dạy giải toán

B. Dạy cũng được, không dạy cũng được

C. Có dạy, tuy nhiên không cần quan tâm

D. Giải toán là một bộ phận của GQVĐ, việc dạy giải toán phải được quan tâm đúng mức

Câu 8: Khi dạy về số và phép tính, học sinh sẽ sử dụng ĐDHT nào?

A. Các khối lập phương như SGK

B. Dùng que tính

C. Dùng các vật thay thế: nắp chai, hòn sỏi,...

D. Cả ba ý trên đều đúng

Câu 9: Các đối tượng học sinh nào sẽ thực hiện các mục Vui học, Khám phá, Thử thách?

A. Học sinh Giỏi

B. Học sinh Giỏi – Khá

C. Học sinh Giỏi – Khá - Trung bình

D. Khuyến khích toàn bộ học sinh trong lớp thực hiện, tuy nhiên không ép buộc tất cả các em phải hoàn thành

Câu 10: Trong quá trình dạy học Toán 2, nếu xuất hiện các khó khăn thì GV phải giải quyết như thế nào?

A. Trao đổi ý kiến trong nhóm chuyên môn

B. Tham khảo ý kiến của các giáo viên nhiều kinh nghiệm

C. Tham khảo ý kiến của các tác giả viết SGK.

D. Cả ba ý trên đều đúng

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 2.596
0 Bình luận
Sắp xếp theo