Bài tập về giao tiếp mô đun 2 Tiểu học

Nội dung mô đun 2 là “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực học sinh TH/THCS/THPT”. Bài tập về giao tiếp mô đun 2 Tiểu học bao gồm các gợi ý câu hỏi tự luận mà giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn module 2 môn cơ sở lý luận. Mời các bạn tham khảo.

1. 3 lý do khác nhau mà học sinh trong lớp của Thầy/Cô cần giao tiếp là gì?

  • Lý do 1: Giao tiếp để nắm về hoàn cảnh gia đình học sinh
  • Lý do 2: Giao tiếp để nắm về sở thích, đam mê của học sinh
  • Lý do 3: Giao tiếp để nắm về khả năng tiếp thu kiến thức học sinh

2. Hãy nêu 3 lợi ích của việc Giáo viên và Học sinh giao tiếp tốt với nhau

  • Lợi ích 1: Nắm được hoàn cảnh gia đình học sinh để có điều kiện động viên, giúp đỡ học sinh, thực hiện xã hội hóa giáo dục khi cần thiết…
  • Lợi ích 2: Nắm về sở thích, đam mê của học sinh để kịp thời bồi dưỡng những năng khiếu vốn có của các em.
  • Lợi ích 3: Nắm về khả năng tiếp thu kiến thức học sinh để biết cách điều chỉnh nội dung giảng dạy một cách hiệu quả

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 2.587
0 Bình luận
Sắp xếp theo