Về hưu năm 2022, đóng bao nhiêu năm để hưởng lương hưu tối đa?

Đóng bao nhiêu năm BHXH được nhận lương tối đa 75%?

Về hưu năm 2022, đóng bao nhiêu năm để hưởng lương hưu tối đa? Đây là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm Hoatieu xin chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Căn cứ theo Luật BHXH 2014, mức lương hưu của người lao động sẽ được tính theo công thức:

Lương hưu = Tỉ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên trong cách xác định tỉ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam từ năm 2022 sẽ có sự điều chỉnh, cụ thể như sau:

Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, lao động nam đóng đủ 35 năm Bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện về hưu năm 2022 sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội, đây là tỷ lệ tối đa. Còn lao động nữ, đóng đủ 30 năm Bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện về hưu từ năm 2022 sẽ nhận được lương hưu tối đa.

Trong trường hợp người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu thì theo nguyên tắc mức hưởng lương hưu được tính như trên với mức tối đa 75%; sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Vì vậy, những trường hợp bị trừ tỷ lệ lương hưu sẽ không được hưởng lương hưu với mức tối đa.

Căn cứ pháp lý:

Điều 74 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 1.479
0 Bình luận
Sắp xếp theo