Năm tài chính là gì? Ngày bắt đầu năm tài chính là ngày bao nhiêu?

Năm tài chính là gì?

Năm tài chính là gì? Ngày bắt đầu năm tài chính là ngày bao nhiêu? Các bạn vẫn thường nghe thấy cụ từ "Năm tài chính” trên báo chí, bản tin kinh tế. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa hiểu rõ năm tài chính thực sự là gì và năm tài chính bắt đầu từ ngày nào. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ một số thông tin cần thiết để các bạn hiểu rõ hơn về năm tài chính nhé.

Năm tài chính còn được gọi là Tài khóa. Ở Việt Nam, năm tài chính được gọi là Năm ngân sách. Dưới đây là khái niệm chi tiết về năm tài chính cũng như ngày bắt đầu năm tài chính theo lịch Việt Nam cũng như một số quốc gia khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

Năm tài chính là gì? Phân biệt năm tài chính và năm dương lịch

Năm tài chính được hiểu đơn giản là thời kỳ hạch toán, báo cáo của doanh nghiệp. Ở Việt nam Chính phủ quy định năm tài chính là năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm hoặc năm 12 tháng khác với năm dương lịch mà Bộ tài chính cho phép doanh nghiệp được áp dụng.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn năm tài chính trùng với năm dương lịch. Hoặc Doanh nghiệp có đặc thù riêng về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và thông báo cho cơ quan tài chính biết.

Năm tài chính là khoảng thời gian có độ dài tương đương một năm tức là 12 tháng (52 đến 53 tuần) dùng cho công tác kế hoạch ngân sách của tổ chức hoặc quốc gia. Năm tài chính còn được gọi là Tài khóa. Ở Việt Nam, năm tài chính được gọi là Năm ngân sách. Ở Mỹ, năm tài chính còn được gọi là Năm thuế. FY là các chữ viết tắt của cụm từ Fiscal Year hoặc Financial Year trong tiếng Anh, nghĩa là năm tài chính.

Năm tài chính là gì?

Ngày bắt đầu năm tài chính

Năm tài chính phải bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu của quý.

Chú ý: Năm tài chính không có ý nghĩa "khai báo" về ngày mở sổ kế toán hay ngày bắt đầu đi vào hoạt động của doanh nghiệp. Ví dụ: DN bạn mới thành lập được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh ngày 24/5/2015. Nếu DN bạn lựa chọn năm tài chính trùng với năm dương lịch thì ngày bắt đầu năm tài chính của DN bạn vẫn là ngày 1/1.

Như vậy BCTC theo năm của bạn dù bắt đầu ngày nào thì cũng cần có độ dài 1 năm và đều đặn nhau qua các BCTC hàng năm.

Tóm lại ngày bắt đầu năm tài chính cho các DN áp dụng chế độ kế toán VN thường là theo năm dương lịch - Tức là ngày bắt đầu năm tài chính là ngày 1/1 và kết thúc năm tài chính là ngày 31/12 của năm đó.. Nếu công ty bạn có vốn đầu tư nước ngoài muốn lựa chọn năm tài chính giống với năm tài chính của công ty mẹ bên nước ngoài thì có thể áp dụng năm tài chính khác đi. Ví dụ như:

+ Anh, Ấn Độ, Canada, Hong Kong, Nhật Bản: Năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 của một năm và kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 3 năm kế tiếp.

+ Bỉ, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Nga, Pháp, Thái Lan, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Việt Nam: năm tài chính trùng với năm dương lịch.

+ Mỹ: Năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 của một năm và kết thúc vào cuối ngày 30 tháng 9 năm kế tiếp.

+ Úc: Năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 của một năm và kết thúc vào cuối ngày 30 tháng 6 năm kế tiếp.

Trường hợp cơ sở giáo dục - đào tạo chọn kỳ kế toán năm theo năm học khác với năm dương lịch thì kỳ kế toán năm phải là mười hai tháng tròn tính từ đầu ngày 01 tháng 7 năm này đến hết ngày 30 tháng 6 năm sau hoặc từ ngày 01 tháng 10 năm này đến hết ngày 30 tháng 9 năm sau. Khi thực hiện phải thông báo cho cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan thuế quản lý trực tiếp biết, cuối năm dương lịch vẫn phải lập báo cáo tài chính theo quy định. (Điểm này được hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 128/2004/NĐ-CP - Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán

Việc khai thuế theo năm tài chính

Căn cứ Điểm d Khoản 1 và Điểm đ Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT- BTC ngày 03/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số Điều của Luật quàn lý thuế quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế

Nguyên tắc tính thuế, khai thuế

d) Đối với loại thuế khai theo tháng hoặc khai theo quý, kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý, kỳ tính thuế cuối cùng được tính từ ngày đàu tiên của tháng hoặc quý đến ngày kết thúc hoạt động kinh doanh. Kỳ tính thuế năm của thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên được tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính của người nộp thuế. Kỳ tính thuế năm cùa các loại thuế khác là năm dương lịch.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

đ) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Căn cứ Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 về sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC-BTC:

Điều 16. Sửa đồi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

3. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doành nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

b.1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

b.2) Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đồi loại hình doanh nghiệp, giải thề, chấm dứt hoạt động.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày, Công ty đã làm thủ tục chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính (từ ngày 01/4 đến ngày 31/3 năm sau), bất đầu áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2018 thì:

Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): đối với kỳ tính thuế của năm chuyển đổi (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/3/2018) thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm chuyển đổi trên chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc kỳ tính thuế năm chuyển đổi. Khi quyết toán thuế TNDN, Công ty phải lập Báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế gửi đến cơ quan thuế quản lý theo quy định Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Kỳ tính thuế năm của thuế TNCN được tính theo năm dương lịch, thòi hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn..

Đánh giá bài viết
2 4.890
0 Bình luận
Sắp xếp theo