Công văn 3331/SCT-QLTM đăng ký nhu cầu cung ứng hàng hóa bằng xe máy trên địa bàn Thành phố

Công văn 3331/SCT-QLTM đăng ký nhu cầu cung ứng hàng hóa bằng xe máy trên địa bàn Thành phố Hà Nội hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị đăng ký “luồng xanh” nhưng chưa được duyệt; xe rỗng khi chở hàng đến các tỉnh quay về Hà Nội và đến Hà Nội lấy hàng đi các tỉnh; yêu cầu lái xe chở hàng luôn mang theo hợp đồng, phiếu giao công việc; phiếu xuất- nhập hàng, biên bản giao nhận… trong mọi trường hợp để được hỗ trợ qua các chốt, trạm kiểm soát.

Công văn 3331/SCT-QLTM đăng ký nhu cầu cung ứng hàng hóa bằng xe máy

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ CÔNG THƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3331 /SCT-QLTM
V/v: đăng ký nhu cầu cung ứng hàng hóa bằng xe máy trên địa bàn Thành phố
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 näm 2021.

Kính gửi: Các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, chuỗi thực phẩm

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn, trong đó giao Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải phối hợp tổ chức phương án vận chuyển, cung ứng hàng hóa thiết yếu được lưu thông thuận lợi trên địa bàn Thành phố phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Các doanh nghiệp phải khẩn trương hướng dẫn các lái xe đăng ký tham gia “luồng xanh” quốc gia có địa chỉ http://luongxanh.drvn.gov.vn theo hướng dẫn tại Văn bản số 4977/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 của Bộ Giao thông vận tải; Văn bản số 3224/SGTVT-QLVT ngày 18/7/2021 và Văn bản số 3446/SGTVT-QLVT ngày 23/7/2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội (thông tin được đăng tải trên Website Sở Giao thông vận tải và Sở Công Thương)

Trường hợp các doanh nghiệp, đơn vị đăng ký “luồng xanh” nhưng chưa được duyệt; xe rỗng khi chở hàng đến các tỉnh quay về Hà Nội và đến Hà Nội lấy hàng đi các tỉnh; yêu cầu lái xe chở hàng luôn mang theo hợp đồng, phiếu giao công việc; phiếu xuất- nhập hàng, biên bản giao nhận… trong mọi trường hợp để được hỗ trợ qua các chốt, trạm kiểm soát.

2. Để đảm bảo việc lưu thông, cung ứng hàng hóa được thông suốt dưới nhiều hình thức, các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, chuỗi thực phẩm lập danh sách nhân viên thực hiện giao nhận- vận chuyển bằng xe máy theo mẫu gửi kèm, gửi về Sở Công Thương tổng hợp để gửi Sở Giao thông vận tải chấp thuận. Sở Giao thông vận tải sẽ chấp thuận bằng gửi qua tin nhắn cho các lái xe để tham gia vận chuyển hàng hóa.

Giám đốc các doanh nghiệp, đơn vị chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch đối với hàng hóa và nhân viên giao nhận.

Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung nêu trên, đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu nhân dân trên địa bàn Thành phố (thông tin liên hệ: ĐT- Zalo 0399 343487; email: doanhtuan@gmail.com- Đ/c Tuấn).

Nơi nhận:Q. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- UBND Thành phố (đề b/cáo);
- Sở Giao thông vận tải;
- Công an Thành phố;
- Lưu VT, QLTM. 
TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN

Biểu mẫu Công văn 3331/SCT-QLTM đăng ký xe máy vận chuyển

Biểu: Danh sách phương tiện (xe máy), người vận chuyển lương thực, thực phẩm thiết yếu

(Tên đơn vị:………………………………………………………………..)

TTBiển sốHọ tên lái xeĐịa chỉ nơi ởCMTĐiện thoạiKhu vực hoạt độngĐề xuất, kiến nghị (nếu có)
1
2
3
4
5

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Văn bản pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 161
0 Bình luận
Sắp xếp theo