Công văn 251/BCT-XNK

Công văn 251/BCT-XNK về tạm nhập tái xuất trang thiết bị y tế phục vụ cho việc khám chữa bệnh từ thiện do Bộ Công thương ban hành.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
Số: 251/BCT-XNK
V/v: Tạm nhập tái xuất trang thiết bị y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Jungwoo Textile Vina
(Địa chỉ: KCN Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 35-2012/JW-CV ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Công ty TNHH Jungwoo Textile Vina về việc tạm nhập tái xuất trang thiết bị y tế phục vụ cho việc khám chữa bệnh từ thiện, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Jungwoo Textile Vina được tạm nhập tái xuất các trang thiết bị y tế mới 100% sau đây để phục vụ việc khám chữa bệnh từ thiện:

STT

Tên thiết bị

Số lượng

1

Máy chụp X-Quang kỹ thuật số

01 bộ

2

Máy siêu âm

01 bộ

3

Thiết bị phẫu thuật điện

01 bộ

4

Máy phân tích ly tâm

01 bộ

5

Máy phân tích đường huyết

01 bộ

2. Cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

3. Toàn bộ số hàng tạm nhập phải được tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ. Trường hợp tiêu thụ tại Việt Nam phải được sự đồng ý của Bộ Y tế và phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo quy định hiện hành.

4. Đối với những mặt hàng không thuộc Danh mục khi nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ quản lý chuyên ngành, đề nghị Công ty làm thủ tục tạm nhập tái xuất tại cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành.

5. Văn bản có giá trị thực hiện đến 30 tháng 6 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK (2).trangnc.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Trần Tuấn Anh

Đánh giá bài viết
1 100
0 Bình luận
Sắp xếp theo