Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 7/2016

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 7/2016

HoaTieu.vn xin điểm qua những chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực thi hành trong cuối tháng 7/2016 bao gồm: 14 thủ tục hành chính mới áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia; bộ trưởng Bộ Quốc Phòng được phụ cấp 1.815.000 đồng/tháng; chế độ đối với công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo; hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chính sách mới về thuế, tiền lương có hiệu lực từ 01/7

Những thay đổi quan trọng về chính sách thuế và quản lý thuế từ 01/07/2016

Chính sách mới về tiền lương, trợ cấp có hiệu lực từ tháng 6/2016

04 chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực thi hành trong cuối tháng 7 (từ ngày 21 - 31/7/2016) như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng được phụ cấp 1.815.000 đồng/tháng

Trợ cấp đối với công chức quốc phòng

Thông tư 77/2016/TT-BQP ban hành Bảng lương theo cấp bậc quân hàm và Bảng phụ cấp chức vụ, phụ cấp quân hàm đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo đó:

- Phụ cấp đối với chức vụ lãnh đạo quân đội như sau:

 • Chức danh Bộ trưởng là 1.815.000 đồng/tháng;
 • Chức danh Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là 1.694.000 đồng/tháng;
 • Chức danh Tư lệnh Quân đoàn; Tư lệnh Binh chủng là 1.331.000 đồng/tháng...

Ngoài ra, thông tư còn quy định mức lương theo cấp bậc quân hàm:

 • Mức lương của đại tướng là 12.584.000 đồng/tháng.
 • Mức lương của đại tá là 9.680.000 đồng/tháng.
 • Mức lương của đại úy là 6.534.000 đồng/tháng.

Riêng đối với các chế độ lương, phụ cấp, trợ cấp quy định tại thông tư này được thực hiện từ ngày 01/5/2016.

2. 14 thủ tục hành chính mới áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia

Cơ chế một cửa quốc gia 2016

Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31/7/2016.

Theo đó, đề cập đến 12 TTHC một cửa của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan điện tử đối với:

 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) theo hợp đồng mua bán hàng hóa.
 • Hàng hóa XNK để thực hiện hợp đồng gia công đối với thương nhân nước ngoài.
 • Hàng hóa XNK theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng XK.
 • Hàng hóa XNK của doanh nghiệp chế xuất.
 • Hàng hóa XNK để thực hiện dự án đầu tư.
 • Hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất.
 • Hàng hóa XNK tại chỗ.
 • Hàng hóa XK nhưng bị trả lại.
 • Hàng hóa NK nhưng phải xuất trả.
 • Hàng hóa XNK chuyển cửa khẩu.
 • Hàng hóa XNK của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.
 • Hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.

Đồng thời, Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT cũng đề cập đến 02 TTHC một cửa của Bộ Thông tin và Truyền thông, đó là: Cấp giấy phép NK thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện; Cấp giấy phép NK xuất bản phẩm để kinh doanh.

3. Chế độ đối với công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo

Thanh tra chuyên ngành tôn giáo

Thông tư 04/2016/TT-BNV quy định công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo được cấp trang phục, Thẻ và hưởng chế độ bồi dưỡng khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Theo đó,

 • Trang phục, Thẻ và chế độ bồi dưỡng công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tôn giáo tại Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện theo Điều 11, 12, 13, 14 Thông tư này và các quy định pháp luật hiện hành.
 • Trang phục, Thẻ và chế độ bồi dưỡng Thanh tra viên ở Sở Nội vụ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

Thông tư 04/2016/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 25/7/2016.

4. Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

Phát triển kết cấu hạ tầng

Theo Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT, Hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ đầu tư phát triển các loại kết cấu hạ tầng sau:

 • Trụ sở làm việc.
 • Sân phơi, nhà kho, cửa hàng vật tư nông nghiệp.
 • Xưởng sơ chế, chế biến.
 • Công trình điện, nước sinh hoạt, chợ.
 • Công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp.
 • Công trình kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy, hải sản.
Đánh giá bài viết
1 30
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo