Mẫu tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất

Mẫu tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất mới nhất

Mẫu tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất là mẫu tờ khai được lập ra để khai về thuế khi chuyển quyền sử dụng đất. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin cá nhân, tổ chức chuyển quyền sử dụng đất, thông tin về bên nhận quyền sử dụng đất, đặc điểm của thửa đất... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất tại đây.

Mẫu tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất

Mẫu tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

TỜ KHAI THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Áp dụng đối với tổ chức không kinh doanh; hộ gia đình, cá nhân)

1. Tên tổ chức, cá nhân chuyển quyền sử dụng đất: .....................................

Địa chỉ: ............................................................................................................

2. Tên tổ chức, cá nhân nhận quyền sử dụng đất: .........................................

Địa chỉ:.............................................................................................................

3. Họ, tên người kê khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất: ......................

3.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền: ................................................................

3.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):.......................................................................

4. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: làm tại:.........ngày ...tháng ... năm.... và đã được Công chứng chứng nhận hoặc UBND xã (phường, thị trấn) chứng thực ngày .... tháng .... năm.....

5. Các giấy tờ về quyền sử dụng đất (quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai):.............

6. Đặc điểm thửa đất chuyển quyền sử dụng: ...............................................

6.1. Địa chỉ thửa đất:.......................................................................................

6.2.Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):..................................

6.3. Loại đất:....................................................................................................

6.4. Diện tích (m2):..........................................................................................

6.5. Giá trị đất chuyển quyền sử dụng (đồng):................................................

7. Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc thuộc đối tượng miễn, giảm thuế CQSDĐ kèm theo, gồm:

- .......................................................................................................................

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.

..........., ngày...tháng...năm....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Đánh giá bài viết
1 1.980
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo