Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh 2022

Hoatieu.vn xin giới thiệu mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh trong doanh nghiệp được các thành viên trong hội đồng cổ đông nhất trí và thỏa thuận góp vốn. Khi các bên muốn hợp tác kinh doanh thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác trong kinh doanh thì phải thoản thuận góp vốn thông qua biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh này nhằm hiện thực hóa vốn góp và tránh rắc rối về sau.

Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh dùng để làm căn cứ về tính chấp hành trong nguyên tắc góp vốn, là chứng cứ quan trọng để trả lời cho câu hỏi chủ thể đã góp vốn hay chưa và xác định chính xác số vốn mà chủ thể đã góp. Dưới đây là Mẫu biên bản về việc thỏa thuận góp vốn kinh doanh mới nhất sử dụng phổ biến tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị để các bạn tham khảo sử dụng cho mục đích cá nhân của mình.

1. Định nghĩa mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh mới nhất là gì?

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh mới nhất là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thỏa thuận góp vốn kinh doanh của các thành viên trong hội đồng quản trị. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, thành phần tham gia cuộc họp, mục đích góp vốn, thời gạn vốn, số vốn góp...

2. Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh mới nhất

Mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

Mời các bạn tham khảo bản text của Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN KINH DOANH

Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ……….………..tại……………………….......................……

Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:

1. Ông, bà………………..…………Giới tính ………..........……….Quốc tịch: ……………..

Sinh ngày:.........................................................................................……..........................

Chứng minh nhân dân số: ……...........…….. Ngày cấp ……...........……… Nơi cấp ……..

Hộ khẩu thường trú: …………………………............................………………………………

2. Ông, bà………………....……Giới tính ………..........……….Quốc tịch: ………………....

Sinh ngày:.........................................................................................……............................

Chứng minh nhân dân số: ……..........…….. Ngày cấp ……...........……… Nơi cấp ………

Hộ khẩu thường trú: …………………………............................………………………………

3. Ông, bà.....................................Giới tính ...................................Quốc tịch: ...................

Sinh ngày:...........................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ..................... Ngày cấp ........................... Nơi cấp ..................

Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................

Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích góp vốn: ………………....……………………………………………………..........

2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên: ……………………………….........

3. Thời hạn góp vốn: ……………………………………………………………………...............

4. Cử người quản lý phần vốn góp: …………………………………………….......................

5. Cam kết của các bên: ………………………………………………………………………......

6. Nguyên tắc chia lợi nhuận: …………………………………………………………...............

Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)
ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)
ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)

3. Những lưu ý khi làm biên bản thoả thuận góp vốn kinh doanh

Để biên bản thoả thuận góp vốn kinh doanh có đầy đủ giá trị pháp lý và tránh những rắc rối không đáng có, cũng như là cơ sở để xử lý phần góp vốn của các thành viên theo đúng pháp luật khi có yêu cầu rút vốn đầu tư, biên bản thoả thuận góp vốn kinh doanh cần có đầy đủ các nội dung sau:

  • Thông chi chi tiết của các bên góp vốn: họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú.
  • Mục đích góp vốn: Ghi rõ mục đích góp vốn
  • Số vốn góp: Ghi bằng số và bằng chữ rõ ràng. Trường hợp góp vốn bằng tài sản thay vì tiền mặt thì cần ghi rõ loại tài sản và giá trị cụ thể.
  • Thời hạn góp vốn: Ghi thông tin chi tiết để các bên cùng nắm.
  • Cam kết của các bên: Thể hiện rõ cam kết của các bên đối với số vốn góp, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm. Ghi rõ thông tin để tránh tình trạng rút vốn giữa chừng của bên góp vốn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận: Đây là thông tin quan trọng có thể đề xuất chi tiết trong biên bản thoả thuận góp vốn kinh doanh. Căn cứ vào số phần trăm vốn góp và các loại tài sản mà các bên sẽ tiến hành thống nhất về mức lợi nhuận được hưởng. Các thoả thuận này phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện và công bằng.
  • Chữ ký xác nhận và đóng dấu: Cuối biên bản phải có chữ ký xác nhận và đóng dấu của các bên liên quan để biên bản có giá trị và hiệu lực thực hiện.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
21 176.435
0 Bình luận
Sắp xếp theo