Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc hay chọn lọc

Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc là đề bài tập làm văn trong chương trình sách giáo khoa lớp 6 mới bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo dùng trong năm học 2021-2022. Dưới đây là một số mẫu viết về cuộc họp, cuộc thảo luận để các em học sinh tham khảo nhằm viết cho mình một đoạn văn hay và ý nghĩa.

1. Quy trình viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc

a. Bước 1: Chuẩn bị:

* Tìm hiểu nội dung, mục đích cuộc thảo luận/ cuộc họp:

– Cuộc họp tiến hành ở đâu, vào thời gian nào?

– Thành phần tham dự là ai? Ai điều hành cuộc thảo luận/ cuộc họp?

– Các nội dung sẽ bàn luận là gì?

– Dự kiến biên bản sẽ có các phần, các mục như thế nào?

* Chuẩn bị viết biên bản:

– Người viết biên bản có thể ghi trước các mục, các phần cơ bản của một biên bản.

b. Bước 2: Viết biên bản:

– Lắng nghe các ý kiến trong cuộc thảo luận và ghi lại trung thực các ý kiến ấy theo trình tự thời gian.

– Viết biên bản một cuộc thảo luận/ cuộc họp là ghi lại tại chỗ những gì đang diễn ra ngay trong thời điểm ấy. Trong trường hợp này em đang thực hiện một bài tập thực hành nên biên bản có thể được viết sau cuộc thảo luận/ cuộc họp, dựa trên những tư liệu được lưu giữ, hoặc những gì mà em nhớ lại, về cuộc thảo luận/ cuộc họp này.

Nội dung, diễn biến của cuộc thảo luận/ cuộc họp thuộc phần chính của biên bản, cho nên cần chú ý ghi kĩ những ý dưới đây:

– Chủ tọa phát biểu về mục đích, nội dung chính cuộc thảo luận/ cuộc họp.

– Các thành viên tham dự phát biểu, trao đổi ý kiến.

– Chủ tọa phát biểu tổng kết.

c. Bước 3: Chỉnh sửa và đọc lại biên bản cho các thành viên dự họp nghe:

* Kiểm tra lại biên bản dựa theo những gợi ý sau:

– Biên bản đủ ba phần: phần đầu, phần chính, phần cuối:

+ Phần đầu trình bày rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự.

+ Phần chính ghi lần lượt các ý kiến phát biểu của từng người theo đúng trình tự diễn ra.

+ Phần cuối ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp, họ tên, chữ kí của thư kí và chủ tọa.

– Ngôn ngữ của biên bản chính xác, ngắn gọn, không làm cho người đọc hiểu lầm ý người nói.

* Đọc lại và điều chỉnh:

– Trong cuộc thảo luận hoặc cuộc họp, thư kí đọc lại biên bản cho mọi thành viên tham dự nghe và điều chỉnh những chỗ ghi chép chưa rõ, chưa sát, chưa đúng với ý kiến người phát biểu (nếu có) trước khi cuộc thảo luận kết thúc. Đối với bài tập thực hành biên bản, em tự chỉnh sửa hoặc đọc cho một vài bạn nghe để nhận được sự góp ý.

Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc

2. Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Thời gian bắt đầu: ...giờ ...phút, ngày ...tháng ...năm ...

Địa điểm: tại phòng ....(phòng học lớp 6...)

Thành phần tham dự:

- Giáo viên chủ nhiệm: cô .................

- Toàn thể học sinh lớp 6...

Chủ trì (Chủ tọa): ...................... - Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): .............................

Nội dung:

(1) Chủ tọa ................. thông báo kết quả học tập và rèn luyện trong tuần qua. Đồng thời đưa ra những vấn đề chưa tốt còn tồn tại.

- Kết quả học tập và rèn luyện:

+ Số tiết trong tuần lớp đạt loại giỏi: 25/30 tiết.

+ Số điểm 9, 10 ghi nhận trong tuần: 30 điểm.

+ Xếp hạng thi đua của lớp trong toàn trường: 9.

- Vấn đề còn tồn tại:

+ Một số bạn còn đi học muộn.

+ Trong một số giờ học, lớp còn bị thầy cô nhắc nhở về việc nói chuyện riêng.

+ Một số bạn chưa học bài cũ, làm bài tập về nhà.

(2) Chủ tọa đưa ra những mục tiêu trong tuần tới

+ Các thành viên tiếp tục phát huy trong học tập.

+ Nghiêm túc chấp hành nội quy của trường, lớp.

+ Phân công các bạn: ...................... phụ trách công việc trực tuần của lớp.

+ Dự kiến xếp hạng thi đua trên toàn trường mà lớp cần đạt: 5

(3) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

+ Lớp có tiến bộ so với tuần trước.

+ Tuy nhiên cần cố gắng hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ...giờ ..phút, ngày....tháng ..năm ...

3. Biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Họp thống nhất kế hoạch tổ chức hoạt động văn nghệ chào mừng 20 - 11

Thời gian bắt đầu: ...giờ ...phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp ....)

Thành phần tham dự:

  • Giáo viên chủ nhiệm: cô ..................
  • Toàn thể học sinh lớp 6A1: ....thành viên

Chủ trì (Chủ tọa): ......................- Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): .........................

Nội dung:

(1) Chủ tọa ............. phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 11 do nhà trường phát động.

- Tập thể biểu quyết lựa chọn các tiết mục văn nghệ gồm:

  • Hát tập thể bài “Bụi phấn”: 13/45
  • Diễn kịch “Thầy giáo của em”: 26/45
  • Múa truyền thống: 12/45

- Tập thể thống nhất chọn hình thức dự thi là diễn kịch.

- Chủ toạ tiến hành phân chia công việc:

  • Các thành viên tham gia đóng kịch: ........... - đóng vai học sinh; Hoàng Bách - Thầy giáo.
  • Nhóm viết kịch bạn: .........................

(2) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

  • Đồng ý với tiết mục văn nghệ được lựa chọn
  • Góp ý về nội dung của kịch bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ...giờ ....phút, ngày… tháng… năm…

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

4. Biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận số 3

Trường...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên bản họp thống nhất kế hoạch tổ chức hoạt động dã ngoại

Thời gian bắt đầu: ........., ngày ....tháng ...năm ....

Địa điểm: tại phòng ....(phòng học của lớp 6...)

Thành phần tham dự:

+ Giáo viên chủ nhiệm: cô...............

+ Toàn thể hoạc sinh lớp 6....

Chủ trị (chủ tọa): ...................... - Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): .....................

Nội dung:

Chủ tọa ........................ phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch tổ chức dã ngoại.

Tập thể lớp chọn ngày đi dã ngoại một trong bốn ngày chủ nhật trong tháng 4:

+ Chủ nhật ngày 4/4: 5/35 biểu quyết

+ Chủ nhật ngày 11/4: 10/35 biểu quyết

+ Chủ nhật ngày 18/4: 5/35 biểu quyết

+ Chủ nhật ngày 25/4: 15/ 35 biểu quyết

Tập thể lớp thống nhất chọn ngày 25/4.

Chủ tọa tiến hành phân chia công việc:

+ Tổ 1 chuẩn bị tiết mục múa, hát trong hoạt động dã ngoại.

+ Tổ 2 chuẩn bị các hoạt động như trò chơi,....

+ Tổ 3 và tổ 4 dọn dẹp đồ, vệ sinh trước khi ra về.

Bạn ............... xung phong mang trại vì gia đìnhh có sẵn.

Bạn .............đề xuất ý kiến may đồng phục lớp cho chuyến đi dã ngoại.

Cuộc họp kết thúc vào ...., ngày ...tháng ...năm ....

Thư kí 

(Đã kí) 

Chủ tọa

(Đã kí) 

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
12 1.742
0 Bình luận
Sắp xếp theo