Kể tên một số tài sản nhà nước mà em biết?

Kể tên một số tài sản nhà nước mà em biết? Tài sản nhà nước là tài sản chúng ta dễ thấy ở cuộc sống quanh ta. Vậy những tài sản nhà nước là tài sản gì? Nêu ví dụ cụ thể. Cùng hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể nhé.

Lưu ý: Nội dung dưới đây được sản xuất và biên tập lại bởi HoaTieu.vn, không vì mục đích thương mại. Mọi website lấy nội dung bài viết xin vui lòng dẫn nguồn.

1. Tài sản nhà nước là gì?

Tài sản nhà nước thực chất là những vật, tiền, quyền tài sản đối với nhà nước và toàn dân được ngân sách nhà nước chi trả.

Tài sản nhà nước là tài sản được pháp luật quy định thuộc sở hữu nhà nước xuất phát từ chế độ sở hữu toàn dân. Phần lớn những tài sản thuộc sở hữu toàn dân sẽ có nhà nước đại diện là chủ sở hữu với tài sản đó.

Kể tên một số tài sản nhà nước mà em biết?

Nghĩa là những tài sản nhà nước đều xuất phát từ những đóng góp của nhân dân nên là tài sản công và thuộc đại diện sở hữu là nhà nước.

Tài sản nhà nước là tài sản do nhà nước chi trả cấp cho những đối tượng cụ thể sử dụng làm việc công hoặc những công trình công cộng. Có thể thấy với khái niệm này sẽ dễ thấy được tài sản nhà nước là những tài sản mà xung quanh chúng ta dễ dàng thấy được, những tài sản này được người dân ngày ngày sử dụng.

2. Kể tên một số tài sản nhà nước mà em biết?

Một số tài sản nhà nước mà em biết là:

  • Tài sản tự nhiên của quốc gia như đất, nước, khoáng sản, vùng biển, rừng núi, tài nguyên trong lòng đất và thềm lục địa,...
  • Tài sản công cộng như công trình trường học, bệnh viện, hợp tác xã, hệ thống điện, hệ thống giao thông, hệ thống nước, hệ thống cáp,...
  • Tài sản được thực hiện vì công việc công như những trang thiết bị trong cơ quan nhà nước, những phương tiện do nhà nước cung cấp,....

Như vậy có thể thấy tài sản của nhà nước rất đa dạng phong phú, mọi nơi, công trình, vật dụng được sử dụng chung cho toàn dân hoặc vì mục đích công đều là tài sản nhà nước, kể cả những tài sản tự nhiên thuộc chủ quyền quốc gia. Vì thế khi sử dụng những tài sản chung này phải được nhà nước cho phép.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Kể tên một số tài sản nhà nước mà em biết? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập Lớp 8 liên quan.

Đánh giá bài viết
2 1.822
0 Bình luận
Sắp xếp theo