Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Khánh Hòa 2023

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2023 Khánh Hòa - Ngày 5/6/2023 toàn bộ thí sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ chính thức bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023-2024. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh 2023 tỉnh Khánh Hòa cùng với gợi ý đáp án đề thi vào 10 môn Anh Khánh Hòa 2023 để các bạn học sinh có thể tham khảo tra cứu sau khi kì thi kết thúc.

Trong thời gian chờ đợi đề thi vào lớp 10 Khánh Hòa môn tiếng Anh 2023 chính thức cùng với gợi ý đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Khánh Hòa 2023, các em có thể tham khảo các đề thi vào 10 môn tiếng Anh Khánh Hòa các năm để nắm được cấu trúc cũng như cách làm bài sao cho đạt điểm tối đa.

Lưu ý: Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 2023 môn Anh Khánh Hòa sẽ được Hoatieu cập nhật ngay sau khi các thí sinh kết thúc thời gian làm bài thi.

1. Kỳ thi vào lớp 10 năm 2023 tỉnh Khánh Hòa

Thời gian thi tuyển sinh vào lớp 10 ở tỉnh Khánh Hòa được tiến hành trong hai ngày 05 và 06/6/2023 theo lịch.

2. Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Khánh Hòa 2023

Đề Anh vào 10 Khánh Hòa 2023 đang được các thầy cô giải. Các em chờ 1 lúc rồi nhấn F5 để xem đáp án.

1.C2.A3.A4.C5.B6.C7.A8.B9.B10.D
11.B12.D13.A14.D15.C16.B17.B18.D19.D20.A
21.C22.D23.D24.A25.D26.B27.A28.B29.C30.C
31.B32.D

3. Đề thi vào 10 môn Anh Khánh Hòa 2023

Đề thi vào 10 môn Anh Khánh Hòa 2023

Đề thi vào 10 môn Anh Khánh Hòa 2023

Đề thi vào 10 môn Anh Khánh Hòa 2023

Đề thi vào 10 môn Anh Khánh Hòa 2023

4. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Khánh Hòa 2022

Mã đề 01

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Khánh Hòa 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Khánh Hòa 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Khánh Hòa 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Khánh Hòa 2022

5. Đáp án đề thi vào 10 môn Anh Khánh Hòa 2022

Mã đề 01

A. Multiple choice

1.D2. D3.B4.C5.B5.A7.C8.C9.A10.A
11.B12.A13.C14.B15.D16.D17.C18.B19.C20.B
21.C22.C23.D24.A25.C26.B27.D28.A29.B30.D
31.B32.C

33. My brother said that he wanted to be a pilot.

34. I wish we lived close to the train station.

35. Many natural disasters have been caused by global warming.

36. Using public buses is better for the environment than using motorbikes.

Mã đề 02

1.C2.B3.C4.D5.A6.B7.B8.B9.D10.A
11.D12.D13.B14.B15.A16.B17.B18.B19.B20.B
21.A22.B23.C24.A25.B26.A27.C28.A29.A30.B
31.A32.C

33. My brother said that he wanted to be a pilot.

34. I wish we lived close to the train station.

35. Many natural disasters have been caused by global warming.

36. Using public buses is better for the environment than using motorbikes.

6. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 Khánh Hòa

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh tỉnh khánh hòa năm 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh tỉnh khánh hòa năm 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh tỉnh khánh hòa năm 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh tỉnh khánh hòa năm 2021

Mã đề 2

Empty

Empty

Empty

Empty

7. Đáp án đề thi vào lớp 10 tiếng Anh tỉnh Khánh Hòa 2021

Mã Đề 1

1.A2.C3.A4.D5.A6.C7.C8.D9.A10.D
11.B12.C13.C14.C15.B16.C17.B18.A19.B20.C
21.D22.C23.B24.A25.D26.B27.C28.D29.B30.D
31.B32.B

33. should be planted to prevent floods and mudslides.

34. takes me 15 minutes to ride to school every day.

35. I had money, I could buy this science book.

36. old enough to drive.

Mã Đề 2

1.C2.A3.C4.D5.C6.B7.C8.A9.B10.C
11.D12.B13.B14.C15.C16.D17.B18.D19.A20.D
21.C22.A23.A24.C25.D26.C27.B28.C29.B30.D
31.B32.A

33. should be planted to prevent floods and mudslides.

34. takes me 15 minutes to ride to school every day.

35. I had money, I could buy this science book.

36. old enough to drive.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
5 9.247
0 Bình luận
Sắp xếp theo