Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

Cảm ơn bạn đã tải Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương do Chính phủ ban hành ngày 30/06/2018. Sau đây là nội dung chi tiết.