Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

Cảm ơn bạn đã tải Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế số áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cấp xã về việc nghỉ hưu sớm và hưởng các chế độ tương ứng.