Bộ Luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13

Cảm ơn bạn đã tải Bộ Luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bộ Luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13 1,2 MB 18/10/2021 3:10:03 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ Luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13 có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2016, thay thế cho Bộ Luật tố tụng hình sự 2003 trước đó, quy định nhiều điểm mới trong quá trình tố tụng. Nội dung chi tiêt của Bộ Luật hình sự 2015 mới nhất hiện nay mời các bạn tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Bộ Luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13