Đề thi mẫu đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội 2021

Đề thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội 2021

Mới đây, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố bài thi mẫu Đánh giá năng lực chính thức năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia 2021, mời các bạn cùng tham khảo.

Kỳ thi Đánh giá năng lực dự kiến tổ chức với quy mô khoảng 10.000 thí sinh chia thành 6 đợt/năm, trong đó, đợt 1 dự kiến bắt đầu ngày 8-9.5.2021 đến hết tháng 7.2021.

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực học sinh Trung học Phổ thông sẽ gồm 3 nhóm năng lực chính: Sáng tạo và giải quyết vấn đề; Năng lực Toán, tiếng Việt, tư duy ngôn ngữ, lập luận, tính toán và xử lý số liệu; Tự khám phá khoa học (tự nhiên-xã hội) và ứng dụng công nghệ theo hướng cá thể hóa.

Bài thi gồm 150 câu hỏi, trong đó có 50 câu hỏi thuộc tư duy định lượng, 50 câu hỏi tư duy định tính, 50 câu hỏi trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội. Thời lượng làm bài thi là 195 phút.

Khi làm bài thi đánh giá năng lực học sinh Trung học Phổ thông, thí sinh phải thực hiện tuần tự từ phần 1 (định lượng) đến phần 2 (định tính) rồi sang phần 3 (khoa học). Sau khi kết thúc mỗi phần, máy tính sẽ tự chuyển sang phần tiếp theo. Nếu đang làm bài ở phần 2, thí sinh không thể quay trở lại làm các câu hỏi của phần 1.

Đề thi mẫu đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội 2021

Đề thi mẫu đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội 2021

Đề thi mẫu đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội 2021

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Hà Nội, 03/2021
ĐỀ THI THAM KHẢO
KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Số 1/2021
VNU - CET
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐỀ THI THAM KHẢO
SỐ 1
Năm 2021
Hướng dẫn
i thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Nội (ĐHQGHN)
ớng tới đánh giá toàn diện năng lực học sinh trung học phổ thông (THPT). Nội dung, hình thức, dạng
thức, câu hỏi, kết quả của bài thi tài sản và bản quyền thuộc vTrung tâm Khảo thí ĐHQGHN. Bất kỳ
mọi hình thức sao chép đều không được phép. Thí sinh đăng ký tham gia và chấp nhận đồng ý với các thoả
thuận của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN phải tuân thủ đúng các điều khoản quy định Quy chế thi
ĐGNL học sinh THPT của ĐHQGHN.
Bài thi ĐGNL học sinh THPT gồm 03 phần. Các câu hỏi của bài thi được đánh số lần lượt từ 1 đến
150 gồm 132 câu hỏi trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn từ các đáp án A, B, C hoặc D 18 câu hỏi
điền đáp án. Trường hợp bài thi thêm câu hỏi thử nghiệm thì số câu hỏi không vượt quá 155 câu. Mỗi
câu hỏi trắc nghiệm một đáp án duy nhất được lựa chọn từ các đáp án A, B, C hoặc D cho trước. Thí
sinh chọn đáp án bằng cách nhấp chuột trái máy tính
vào ô tròn trống (○), máy tính sẽ tự động ghi
nhận và hiển thị thành ô tròn màu đen (). Trường hợp bạn chọn câu trả lời lần thứ nhất và muốn chọn lại
câu trả lời thì đưa con trchuột máy tính đến đáp án mới nhấp chuột trái. Ô tròn màu đen mới (●) sẽ
được ghi nhận và ô tròn cũ sẽ trở lại trạng thái ban đầu (○). Đối với các câu hỏi điền đáp án, thí sinh nhập
đáp án vào ô trống dạng số nguyên dương, nguyên âm hoặc phân số tối giản (không nhập đơn vị vào đáp
án). Mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời được 0 điểm. y thận trọng
trước khi lựa chọn đáp án của mình.
Tiến trình làm bài thi trên máy tính
Khi BẮT ĐẦU làm bài, màn hình máy tính sẽ hiển thị phần thi thứ nhất:
Phần 1: Tư duy định lượng (50 câu hỏi, 75 phút)
Thí sinh làm lần lượt các câu hỏi. Nếu bạn kết thúc phần 1 trước thời gian quy định. Bạn thể
chuyển sang phần thi thứ hai. Khi hết thời gian phần 1, máy tính sẽ tự động chuyển sang phần thi thứ hai.
Nếu phần thi thêm u hỏi thử nghiệm, y tính sẽ cộng thời gian tương ứng để hoàn thành tất cả các
câu hỏi.
Phần 2: Tư duy định tính (50 câu hỏi, 60 phút)
Câu hỏi được đánh thứ ttiếp nối theo thứ tự câu hỏi của phần thi thứ nhất. Nếu bạn kết thúc phần
2 trước thời gian quy định, bạn thể chuyển sang phần thi thứ ba. Khi hết thời gian quy định, máy tính
sẽ tự động chuyển sang phần thi thứ ba.
Phần 3: Khoa học (50 câu hỏi, 60 phút)
Câu hỏi được đánh thứ tự tiếp nối theo thứ tự câu hỏi của phần thi thứ hai cho đến câu hỏi cuối
cùng. Nếu bạn kết thúc phần 3 trước thời gian quy định, bạn thể bấm NỘP BÀI để hoàn thành bài thi
sớm. Khi hết thời gian theo quy định, máy tính sẽ tự động NỘP BÀI.
Khi KẾT THÚC bài thi, màn hình máy tính sẽ hiển thị kết quả thi của bạn.
------***------
ĐỀ THI THAM KHẢO
VNU - CET: Đề thi tham khảo kỳ thi ĐGNL học sinh THPT - Ph
ần T
Kỳ thi đ
ánh giá năng l
PHẦN 1: T
Ư DUY Đ
L
ĩnh vực: Toán học
50 câu h
Đọc v
à tr
B
ản quyền của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN
ần T
ư duy định lượng
Đề thi tham khảo
ánh giá năng l
ực học sinh trung h
ọc phổ thông
Ư DUY Đ
ỊNH LƯ
ỢNG
ĩnh vực: Toán học
50 câu h
ỏi - 75 phút
à tr
ả lời các câu hỏi từ 1 đến 50
ản quyền của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN
Trang số 1
ọc phổ thông
ỢNG
BẮT ĐẦU
Đánh giá bài viết
1 806
Bài liên quan