Cách viết phiếu thu

Cách viết phiếu thu

Phiếu thu được lập nhằm ghi nhận số tiền mặt, ngoại tệ... thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Đối với ngoại tệ trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và lập "bảng kê ngoại tệ" đính kèm phiếu thu.

Cách viết phiếu xuất kho

Cách viết phiếu chi

Cách viết phiếu nhập kho

Phiếu thu

Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn đọc chi tiết từng chỉ mục trong mẫu phiếu thu đúng và hợp lệ nhất với nguyên tắc kế toán hiện hành, mời các bạn tham khảo:

  • Khi lập phiếu thu phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
  • Dòng "họ và tên người nộp tiền": Ghi rõ họ tên người nộp tiền.
  • Dòng "địa chỉ ": Ghi rõ địa chỉ người nộp tiền.
  • Dòng "Lý do thu": Ghi rõ nội dung nộp tiền: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm; thu tiền tạm ứng còn thừa...
  • Dòng "số tiền": Ghi đúng số tiền thu.
  • Dòng "bằng chữ": Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền thu.
  • Dòng "kèm theo": Ghi số chứng từ gốc kèm theo (ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).

Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ nội dung trên phiếu rồi ký vào phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng, giám đốc ký và đóng dấu, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực nhập quỹ (bằng chữ) vào phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán ghi sổ kế toán.

Chú ý khi viết phiếu thu:

  • Đối với những hoá đơn chứng từ liên quan đến tiền kế toán cần phải ký sống từng liên.
  • Nếu là thu ngoại tệ phải ghi rõ tý giá tại thời điểm nhập quỹ đển tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng để ghi sổ.
  • Liên phiếu thu gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

Đơn vị: ...............................
Địa chỉ: ..............................

Mẫu số 01 – TT

PHIẾU THU

Ngày ...... tháng ...... năm 20......

Quyển số: ..................................

Số: ............................................

Nợ: ............................................

Có: ............................................

Họ và tên người nộp tiền:.........................................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................................................

Lý do nộp:...............................................................................................................................................

Số tiền:...........................................................(Viết bằng chữ):................................................................

Kèm theo:...........................................................Chứng từ gốc:...............................................................

Ngày ......... tháng ........ năm 20......

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ..........................................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ........................................................................................................

+ Số tiền quy đổi: ...................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 3.108
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo