Mẫu lịch trực, lịch làm việc cơ quan, công ty 2021

Mẫu lịch trực, lịch làm việc cơ quan, công ty 2021 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ là mẫu được lập ra để phân công nhiệm vụ cho người lao động trong thời gian làm việc tại công ty. Mời các bạn tham khảo các mẫu chúng tôi sưu tầm được dưới đây.

1. Mẫu lịch trực cơ quan, công ty là gì?

Mẫu lịch trực cơ quan, công ty là giấy tờ bắt buộc người lao động cần có kèm theo giấy đi đường và giấy thông hàng khi ra khỏi nhà trong thời gian giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ. Mẫu gồm các thông tin: Họ và tên, thời gian trực, nhiệm vụ của người trực, kí xác nhận của lãnh đạo công ty.......

2. Các giấy tờ cần thiết khi ra đường trong thời gian giãn cách

Theo đó trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ, người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà và chỉ ra khỏi nhà trong những trường hợp cần thiết như đi mua lương thực, thuốc, trực cơ quan, trực chiến đấu…vv. Ngoài ra, để phòng chống dịch trong thời điểm giãn cách xã hội, thành phố yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm quy định cấp và sử dụng giấy đi đường.

Ngoài giấy đi đường theo mẫu của thành phố đã được ban hành trước đó, tại các chốt kiểm soát, khi bị lực lượng chức năng kiểm tra người đi đường phải xuất trình một số giấy tờ cá nhân như sau

– Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu;

– Giấy đi đường;

– Lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

3. Mẫu lịch trực cơ quan, công ty số 1

CÔNG TY ………

Số: ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ….tháng ….năm 2021

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC CÔNG TY

(ÁP DỤNG TRONG THỜI GIAN TỪ ../.../2021 ĐẾN .../.../2021)

Lịch trực như sau:

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Bộ phận

Số Điện thoại

..../09/2021

.../09/2021

.../09/2021

.../09/2021

.../09/2021

.../09/2021

.../09/2021

.../09/2021

.../09/2021

* Nhiệm vụ của người trực

– Người trực đảm bảo vệ sinh cơ quan sạch sẽ; bảo quản thiết bị tài sản cơ quan. Trong trường hợp xảy ra mất mát tài sản, cháy nỗ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Người trực có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cơ quan, giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến công việc cơ quan trong thời gian trực. Trường hợp vượt quá khả năng nhiệm vụ quy định thì báo cáo với đồng chí trực lãnh đạo.

– Yêu câu trong thời gian trực cơ quan chấp hành nghiêm an toàn điện, không để xảy ra cháy nỗ, mắt cắp tài sản của đơn vị.

– Khi thay đổi ca trực phải bàn giao cụ thể hiện trạng cơ sở vật chất.

– Trực lãnh đạo có nhiệm vụ đôn đốc, giám sát và cùng người trực xử lí các công việc liên quan đến tình hình của cơ quan trong thời gian trực.

– Trong thời gian được phân công trực cơ quan, nếu nhân viên nào bỏ trực phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi có sự việc xảy ra.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN…………………

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

4. Mẫu lịch trực cơ quan, công ty số 2

CÔNG TY…………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………., ngày … tháng … năm 2021

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC CÔNG TY/CƠ QUAN

(Dùng trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Bộ phận

Số điện thoại

09/8/2021

Đến hết ngày 22/8/2021

7h00 - 17h30

Nguyễn Văn A

Hành chính

09xxxxxxxx

Nhiệm vụ của ca trực:

Người trực có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cơ quan, giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến công việc cơ quan trong thời gian trực. Trường hợp vượt quá khả năng nhiệm vụ quy định thì báo cáo với đồng chí trực lãnh đạo.

Yêu cầu trong thời gian trực cơ quan chấp hành nghiêm an toàn điện, không để xảy ra cháy nổ, mắt cắp tài sản của đơn vị.

Khi thay đổi ca trực phải bàn giao cụ thể hiện trạng cơ sở vật chất.

Giám đốc

Trên đây là Mẫu lịch trực, lịch làm việc cơ quan, công ty 2021 sử dụng trong thời gian giãn cách xã hội.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3.578
0 Bình luận
Sắp xếp theo