Dịch vụ công trực tuyến là gì?

Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về khái niệm dịch vụ công trực tuyến cũng như hệ thống các dịch vụ công trực tuyến trên toàn quốc. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

1. Dịch vụ công trực tuyến là gì

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

2. Các cấp độ dịch vụ công trực tuyến

Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/07/2009 về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, chương trình dịch vụ công trực tuyến được triển khai theo 4 mức độ:

1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

3. Các loại dịch vụ công trực tuyến

- Hiện tại có 5 loại dịch vụ công trực tuyến:

1. Cấp Thành phố:

- Sở Công thương

- Sở Du lịch

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Sở Quy hoạch và Kiến trúc

- Sở Tài chính

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Tư pháp

- Sở Văn hóa và Thể thao

- Sở Xây dựng

- Sở Y tế

2. Cấp Quận, Huyện

- Quản lý đô thị

+ Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

+ Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

+ Cấp giấy phép quy hoạch

- Tư pháp:

+ Cấp bản sao trích lục khai sinh

+ Cấp bản sao trích lục khai tử

+ Cấp bản sao trích lục kết hôn

- Thông tin và truyền thông

3. Cấp Phường, Xã, Thị trấn

- Tư pháp

4. Dịch vụ công mức 4 cấp Quận, Huyện

5. Dịch vụ công mức 4 cấp Xã, Phường, Thị Trấn

4. Danh mục dịch vụ công lĩnh vực bảo hiểm

Sau đây là danh sách các dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực BHXH, để thực hiện các thủ tục này mời các bạn truy cập vào trang Dịch vụ công của BHXH Việt Nam theo đường link bên dưới:

A. Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

 • Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

B. Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

 • Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận
 • TL lương hưu, hưởng tiếp tc bhxh trong các TH: HH hưởng, không có tên trên DS CT tháng này nhưng còn tiền chưa nhận; người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục k0 nhận tiền, BHXH đã tạm dừng in DS CT; TL chế độ BHXH 1 lần những năm trước
 • Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH
 • Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại hoặc thay đổi tài khoản cá nhân hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh

C. Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

 • Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư
 • Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu
 • Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Giải quyết hưởng chế độ thai sản
 • Giải quyết hưởng chế độ ốm đau
 • Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác
 • Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
 • Giải quyết điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH
 • Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được toàn án tuyên bố hủy quyết định mất tích
 • Giải quyết hưởng chế độ tử tuất
 • Giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg
 • Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần
 • Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát
 • Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp
 • Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã

D. Lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

 • Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

E. Lĩnh vực thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

 • Đăng ký đóng, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ BHXH
 • Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.
 • Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng.
 • Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐBNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

5. Những lợi ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chú trọng đến doanh nghiệp vì doanh nghiệp có chữ ký số nên dễ dàng trong việc thanh toán trực tuyến, còn người dân muốn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thì phải có chữ ký số. Nếu người dân không có chữ ký số thì vẫn có thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và có thể nhận và gửi hồ sơ đường qua bưu điện mà không phải đến các cơ quan công quyền để làm hồ sơ.

Hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ của các dịch vụ công trực tuyến tại Hoatieu.vn

Các dịch vụ công trực tuyến các bạn có thể tham khảo luôn tại hoatieu.vn được hướng dẫn cụ thể và chi tiết.

Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc xin để lại ở phần bình luận để được giải đáp rõ ràng nhé.

Hướng dẫn tra cứu dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hà Nội

Hướng dẫn làm giấy khai sinh trực tuyến qua mạng

Đánh giá bài viết
45 13.879
0 Bình luận
Sắp xếp theo