Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT33

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT33 - Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

hoatieu.vn xin gửi tới thầy cô bài viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT33 - Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch nêu rõ tình huống sư phạm là gì, các cách giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm... Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết và tải về bài thu hoạch tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG .........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

BÀI THU HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

Module THPT33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

Năm học: ..............

Họ và tên: ......................................................................................................

Đơn vị: ...........................................................................................................

A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Là module 33 trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên, khối kiến Thức GVCN THPT tự chọn. Tình huống sư phạm luôn thường xuyên xảy ra trong các hoạt động giáo đặc biệt là trong các hoạt động của GVCN Học tập module giúp cho người học biết phân tích thông tin, ra quyết định đúng đắn ứng xử có hiệu quả các tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT.

B. MỤC TIÊU

VỀ KIẾN THỨC: người học hiểu thế nào là tình huống sư phạm, các yếu tố để hình thành tình huống, sự cần thiết phải ứng xử có hiệu quả giáo dục đối với các tình huống sư phạm

VỀ KỸ NĂNG: Có kỹ năng xử lí tốt các tình huống sư phạm có tác động tích cực trong giáo dục học sinh và ngược lại sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đối tượng giáo dục

VỀ THÁI ĐỘ:

Nhận thức được việc xử lý tốt các tình huống sư phạm có tác động rất tích cực trong giáo dục HS, và ngược lại, xử lí không tốt tình huống sư phạm sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới đối tượng giáo dục.

C. NỘI DUNG

TÌM HIỂU MỘT SỐ TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1. Tình huống và tình huống sư phạm

1.1. Tình huống là gì?

Đề cập đến vấn đề này cần làm sáng tỏ những phạm trù khái niệm có liên quan với “tình huống” như “tình hình”, “tình trạng”, “tình thế”... là các khái niệm có sự phù hợp và khác biệt giữa ngữ nghĩa. Do đó, nội dung cửa chúng có những nét chung và những nét riêng.

- Tình hình: Là một phạm trù khái niệm rất rộng, trong đó chứa đựng tổng hợp các quá trình vận động của tự nhiên, xã hội, hoạt động của con người diễn ra trong khoảng thời gian và bối cảnh nhất định có tính quy luật mà người ta có thể dự đoán trước được, hoặc nắm bắt quy luật để điều khiển các hoạt động theo quy luật. Nhưng trong diễn biến của tình hình cũng có những sự kiện, vụ việc xuất hiện đột nhiên, bất ngờ ngoài dự đoán, hoặc ngoài mục đích hành động của con người, lúc đó được gọi là tình huống Sự biến đổi của tự nhiên ngày càng trở nên phức tạp, hoạt động của con Người và sự phát triển xã hội ngày càng phát triển phong phú, đa dạng thì tình huống xuất hiện ngày càng nhiều, đan xen trong diễn biến của tình hình. Như vậy, trong “tình hình” có hàm chứa “tình huống”.

- Tình trạng: Có thể hiểu một cách đơn giản là trạng thái phát triển của tự nhiên, xã hội và của con người ở một thời điểm nhất định có thể nhận biết các hiện trạng ở những mức độ xác định khác nhau (bình thường, tốt, hoặc xáu, thuận lợi, khó khăn, đột biến hay tuần tự...) hoặc có thể chưa biết, hay biết chưa rõ ràng. Như vậy, trong tình trạng có thể có những trạng thái, thời điểm chứa đựng, xuất hiện tình huống.

- Tình thế: Là sự phát triển của tình hình đã dẫn tới một đỉnh điểm, thời điểm nào đó tạo ra một mối tương quan, một vị thế nhất định, thế mạnh hay yếu, thế thắng hay bại, thế chủ động hay bị động, thế thủ hay thế công hoặc có khi lại lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan... buộc phải có cách giải quyết kịp thời, độc đáo để vượt ra khỏi mối tương quan về thế đó theo hướng tích cực và có lợi nhất cho mình. ở đây có điểm gặp nhau giữa tình thế và tình huống ở khía cạnh phát triển của mâu thuẩn dẫn đến tình trạng cần phải giải quyết kịp thời nhưng có sự khác biệt về phạm vi giới hạn và tính chất của các mâu thuẩn của chúng.

- Tình huống: Là những sự kiện, vụ việc hoàn cảnh có vấn đề bức xúc nảy sinh trong hoạt động và quan hệ giữa con người với tự nhiên, xã hội và và giữ con người với con người buộc người ta phải giải quyết, ứng phó xử lý kịp thời nhằm đưa các hoạt động và quan hệ đó trở về trạng thái ổn định, phát triển khớp nhịp nhằm hướng tới mục đích, yêu cầu, kế hoạch đã được xác định của một tổ chức.

1.2. Một số đặc điểm của tình huống sư phạm

- Tính cụ thể thực tế chứa đựng những mâu thuãn, bức xúc xuất hiện trong một phạm vi thời gian và không gian khó biết trước đòi hởi phải ứng phó, xử lý kịp thời. Những sự kiện, vụ việc diễn biến bình thường theo chương trình, kế Hoạch không có những mâu thuẫn, bức xúc. Những xung đột tạo ra sự Bất ổn định trong quá trình sư phạm thì không phải tình huống mà chỉ là Việc giải quyết những vấn đề bình thường trong sự vận hành của hoạt động sư phạm.

- Sự xuất hiện tình huống thường chứa đựng yếu tố ngẫu nhiên, bộc phát nhưng cũng có tính quy luật phát triển của tự nhiên, xã hội nói chung, của sự phát triển một tổ chức trong hoạt động sư phạm nói riêng. Một tổ chức có kỷ cương, nề nếp, đoàn kết thống nhất, trên thuận dưới hoà diễn ra trong một môi trường tự nhiên, xã hội ít biến động thì tình huống sẽ xuất hiện ít hơn một tập thể có tổ chức kỷ luật kém, nội bộ hiềm khích, đố kỵ nhau, môi trường tự nhiên, xã hội xung quanh có nhiều biến động phức tạp. Vì thế việc xây dựng một tổ chức vững mạnh, có kỷ cương nề nếp, đoàn kết thống nhất, môi trường cộng đồng xã hội tích cực, lành mạnh sẽ là nền tảng tất yếu để hạn chế được những xung đột, mâu thuẩn, những tình huống gay cấn phức tạp xuất hiện trong công tác chủ nhiệm. Như vậy, sẽ xuất hiện và phát triển của tình huống diễn ra theo quy luật “nghịch biến” với sự phát triển của một tập thể, một tổ chức.

Mời thầy cô cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Đánh giá bài viết
2 3.847
0 Bình luận
Sắp xếp theo