Bảng lương giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp mới

Bảng lương giáo viên theo hạng chức danh

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang Dự thảo 4 Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT. Hiện các Dự thảo này đang được đưa ra lấy ý kiến đóng góp trên mạng, dự kiến được ban hành và có hiệu lực trong năm 2020.

Một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại 4 Dự thảo này là quy định về việc giáo viên mầm non, tiểu học, THCS sẽ được hưởng lương theo 4 hạng chức danh nghề nghiệp (hiện nay là 3 hạng). Trong đó, hạng I,II và III áp dụng đối với những giáo viên đã đạt chuẩn trình độ được đào tạo theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019, còn hạng IV áp dụng đối với những giáo viên chưa đạt chuẩn theo quy định tại Luật Giáo dục 2019.

Cụ thể, Khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT từ ngày 01/7/2020 như sau:

Điều 72. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo

1. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non;

b) Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

Sau đây, HoaTieu xin tổng hợp hệ số lương theo các hạng chức danh nghề nghiệp kèm theo chuẩn trình độ đào tạo mới (dự kiến) đối với giáo mầm non, tiểu học, THCS, THPT tại bảng dưới đây.

 

Hạng chức danh nghề nghiệp

Hệ số lương

Chuẩn trình độ đào tạo

Giáo viên mầm non

Hạng I

Từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38

Có bằng cử nhân chuyên ngành giáo dục mầm non hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên

Hạng II

Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98

Có bằng cử nhân chuyên ngành giáo dục mầm non hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên

Hạng III

Từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên

Hạng IV

Từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06

Là giáo viên có trình độ đào tạo chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019

Giáo viên tiểu học

Hạng I

Từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78

Có bằng tốt nghiệp thạc sỹ trở lên chuyên ngành giáo dục tiểu học hoặc chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy

Hạng II

Từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38

Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc bằng cử nhân các chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy kèm theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học trở lên

Hạng III

Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98

Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy kèm theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học trở lên

Hạng IV

- Từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06 đối với giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp

- Từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89 đối với giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳn

Là giáo viên có trình độ đào tạo chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019

Giáo viên THCS

Hạng I

Từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78

Có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với môn học giảng dạy

Hạng II

Từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38

Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc bằng cử nhân các chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy kèm theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở trở lên

Hạng III

Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98

Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc bằng cử nhân các chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy kèm theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở trở lên

Hạng IV

Từ hệ số 2,10 đến hệ số lương 4,89

Là giáo viên có trình độ đào tạo chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019

Giáo viên THPT

Hạng I

Từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78

Có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với môn học giảng dạy

Hạng II

Từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38

Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông

Hạng III

Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98

Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông

Lưu ý, sắp tới, nếu các Dự thảo này được thông qua thì sẽ chính thức không thực hiện tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS hạng IV nữa mà chỉ thực hiện tuyển dụng đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS từ hạng III trở lên.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 10.086
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • AE Trung Nguyên
    AE Trung Nguyên Theo luật giáo dục 2019 thì chuẩn giáo viên tiểu học là Đại học. Vậy còn cần bảng lương cao đẳng với trung cấp làm gì. Sao không đưa luôn chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp vào trong chương trình đào tạo của các trường Sư phạm mà lại bắt giáo viên sau khi vào biên chế rồi mới đi học
    Thích Phản hồi 10:53 01/08