Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tuyên truyền quy tắc ứng xử

Ngày 1/8, cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội” năm 2020 chính thức được khởi động. Sau đây là đáp án phần thi trắc nghiệm cuộc thi trực tuyến tuyên truyền quy tắc ứng xử Hà Nội 2020,mời các bạn cùng theo dõi.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 293/KH-SVHTT về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội" năm 2020.

Theo đó, đối tượng dự thi là các CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thành phố Hà Nội, bằng hình thức thi trực tuyến trên website. Phần mềm cuộc thi sẽ mở trước thời gian cuộc thi chính thức diễn ra 20 ngày để người dự thi đăng ký tài khoản và thi thử. Hết thời gian thi thử, các kết quả sẽ bị xóa bỏ để cuộc thi chính thức diễn ra…

Cuộc thi sẽ gồm hai phần thi trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi thuộc Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; phần tự luận gồm 2 câu hỏi dưới hình thức tự luận, tập trung vào đề xuất ý tưởng và các giải pháp mang tính đột phá trong thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như đề xuất các tiêu chí để xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối các cơ quan thành phố "Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện".

Về cách thức xác định kết quả thi, phần mềm sẽ tự động lọc những bài thi đảm bảo các điều kiện để vào vòng Chung khảo, hoàn thành trước 17h, ngày 30/8/2020; sau đó, Ban Giám khảo tổ chức chấm chung khảo, hoàn thành trước 17h, ngày 20/9/2020.

Ban Tổ chức sẽ trao giải tập thể gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và giải cá nhân gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích. Dự kiến, tổng kết và trao giải vào ngày 10/10/2020.

1. Đăng ký tham gia cuộc thi trực tuyến tuyên truyền quy tắc ứng xử

Để tham gia dự thi cuộc thi trực tuyến tuyên truyền quy tắc ứng xử, các bạn truy cập theo đường link bên dưới:

Vòng sơ loại bắt đầu khởi động từ ngày 1/8 và kết thúc trước 17h00 ngày 31/8/2020.

2. Đáp án câu hỏi trắc nghiệm cuộc thi trực tuyến tuyên truyền quy tắc ứng xử

Người dự thi lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất đối với mỗi câu hỏi theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (dễ đến khó). Số lượng là 20 câu hỏi, thời gian tối đa là 20 phút. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

Câu hỏi 1 (2 điểm)

Mục đích ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội?

 • Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô (sau đây gọi chung là cán bộ) “KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHỆM - TẬN TÌNH - THÂN THIỆN”.
 • Định hướng cho cán bộ các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội.
 • Góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
 • Tất cả các phương án trên.

Câu hỏi 2 (2 điểm)

Ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được nêu trong Quy tắc như thế nào?

 • Tự giác chấp hành Hiến pháp, pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan trong thực thi công vụ; gương mẫu về đạo đức và lối sống.
 • Chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, nhiệm vụ cấp trên giao.
 • Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; có tinh thần cầu thị, lắng nghe; cộng tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp ý kiến với cấp trên.
 • Tất cả các phương án trên.

Câu hỏi 3 (2 điểm)

Quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội?

 • Thủ trưởng các cơ quan của Thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai và quán triệt Quy tắc ứng xử này đến từng cán bộ; kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá và kiểm điểm việc thực hiện; đưa vào tiêu chí để xếp loại thi đua hàng năm.
 • Các cơ quan báo chí của Thành phố tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quy tắc ứng xử này tới cán bộ, nhân dân trong toàn Thành phố để biết và cùng giám sát việc thực hiện ở các cấp; phát hiện, cổ vũ, động viên những tập thể và cá nhân thực hiện tốt; phê phán các tập thể, cá nhân vi phạm.
 • Cán bộ trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, ngoài việc thực hiện nghiêm quy định pháp luật, quy chế, nội quy của các cơ quan; cần nắm vững, thực hiện đúng, đầy đủ và vận động, giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng thực hiện các quy định của Quy tắc ứng xử này.
 • Tất cả phương án trên.

Câu hỏi 4 (2 điểm)

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được áp dụng cho những đối tượng nào?

 • Cán bộ đang làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.
 • Cán bộ đang làm việc trong các cơ quan đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan đóng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Câu hỏi 5 (2 điểm)

Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan thuộc Thành phố được quy định như thế nào trong việc triển khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội?

 • Các cơ quan báo chí của Thành phố tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Quy tắc ứng xử này tới cán bộ, nhân dân trong toàn Thành phố để biết và cùng giám sát việc thực hiện ở các cấp; phát hiện, cổ vũ, động viên những tập thể và cá nhân thực hiện tốt; phê phán các tập thể, cá nhân vi phạm.
 • Tổ chức triển khai và quán triệt Quy tắc ứng xử này đến từng cán bộ; kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá và kiểm điểm việc thực hiện; đưa vào tiêu chí để xếp loại thi đua hàng năm.
 • Cả hai phương án trên.

Câu hỏi 6 (2 điểm)

Trong ứng xử với người dân tại cơ quan làm việc, Quy tắc ứng xử yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động như thế nào?

 • Không sách nhiễu; gợi ý đưa tiền, nhận tiền, quà biếu; không hẹn gặp giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc.
 • Không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân.
 • Cả hai phương án trên.

Câu hỏi 7 (2 điểm)

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được áp dụng trong phạm vi nào?

 • Các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội.
 • Các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp công lập đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội.

Câu hỏi 8 (2 điểm)

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội yêu cầu về trang phục như thế nào?

 • Trang phục công sở lịch sự; đầu tóc gọn gàng.
 • Tư thế, cử chỉ nghiêm túc; thái độ niềm nở, khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ hòa nhã, không nói tục.
 • Không hút thuốc khi đang làm việc; không sử dụng đồ uống có cồn, nấu nướng trong giờ làm việc.

Câu hỏi 9 (2 điểm)

Ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được nêu trong Quy tắc như thế nào?

 • Không phát tán, tung tin, bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
 • Không tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu không đúng thẩm quyền.
 • Không lạm dụng, không có hành vi quấy rối người khác dưới mọi hình thức (lời nói, hành động, cử chỉ, tin nhắn…).
 • Không tham gia, tổ chức, lôi kéo người khác đánh bạc, chơi họ, hụi, lô, đề và các tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức.
 • Tất cả các phương án trên.

Câu hỏi 10 (2 điểm)

Quy định về kỷ luật trong việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội?

 • Cán bộ vi phạm các quy định tại Quy tắc ứng xử này, tùy mức độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trong các cơ quan, đơn vị. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô thực hiện tốt Quy tắc ứng xử sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Câu hỏi 11 (2 điểm)

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được ban hành theo quyết định nào?

 • Quyết định 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.
 • Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017.
 • Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016.

Câu hỏi 12 (2 điểm)

Quy định Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội sử dụng phương tiện, tài sản của cơ quan như thế nào?

 • Không sử dụng tài sản, thiết bị, phương tiện công (ô tô, điện thoại, máy vi tính, đồ dùng văn phòng phẩm, hộp thư...) của cơ quan để phục vụ mục đích cá nhân.
 • Sử dụng tiết kiệm điện, nước và các vật tư văn phòng; quản lý chi tiêu đúng việc, đúng quy định.
 • Cả hai phương án trên.

Câu hỏi 13 (2 điểm)

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội ứng xử như thế nào tại nơi công cộng?

 • Gương mẫu chấp hành và vận động người dân thực hiện các nội quy, quy tắc nơi công cộng; không vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc.
 • Không tham gia, xúi giục; kích động hoặc bao che các hành vi vi phạm pháp luật của người khác.
 • Cả hai phương án trên.

Câu hỏi 14 (2 điểm)

Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội trong việc thực hiện Quy tắc như thế nào?

 • Cán bộ trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội ngoài việc thực hiện nghiêm quy định pháp luật, quy chế, nội quy của các cơ quan; Nắm vững, thực hiện đúng, đầy đủ, vận động, giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng thực hiện các quy định của quy tắc.
 • Cán bộ vi phạm các quy định tại Quy tắc ứng xử này, tùy mức độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trong các cơ quan, đơn vị. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 15 (2 điểm)

Về khen thưởng trong việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội được quy định như thế nào?

 • Cán bộ, công chức gương mẫu chấp hành và vận động người dân thực hiện các nội quy, quy tắc nơi công cộng; không vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc.
 • Thủ trưởng các cơ quan của Thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai và quán triệt Quy tắc ứng xử này đến từng cán bộ; kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá và kiểm điểm việc thực hiện.
 • Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô thực hiện tốt Quy tắc ứng xử sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Câu hỏi 16 (2 điểm)

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội cần thực hiện quy định gì đối với không gian và an toàn trong công sở?

 • Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở.
 • Không tàng trữ, sử dụng vật liệu gây nguy hại, cháy nổ, vũ khí trái quy định tại cơ quan.
 • Cả hai phương án trên.

Câu hỏi 17 (2 điểm)

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội yêu cầu về thời gian làm việc như thế nào?

 • Chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả.
 • Được làm việc riêng trong trong giờ làm việc, nhưng không gây ảnh hưởng cho người khác.
 • Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố chủ động quyết định thời gian làm việc tại công sở.

Câu hỏi 18 (2 điểm)

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội phải thực hiện quy định về tác phong như thế nào?

 • Tư thế, cử chỉ nghiêm túc; thái độ niềm nở, khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ hòa nhã, không nói tục.
 • Được làm việc riêng trong trong giờ làm việc, nhưng không gây ảnh hưởng cho người khác.
 • Không hút thuốc khi đang làm việc; không sử dụng đồ uống có cồn, nấu nướng trong giờ làm việc.

Câu hỏi 19 (2 điểm)

Quy tắc yêu cầu Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội ứng xử với người dân tại cơ quan làm việc như thế nào

 • Giải quyết yêu cầu, công việc của người dân đúng quy định, quy trình.
 • Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm; ưu tiên hỗ trợ giải quyết công việc với người già, yếu, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người đau ốm.
 • Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm khi để xảy ra sai sót.
 • Cả ba phương án trên.

Câu hỏi 20 (2 điểm)

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội phải thực hiện quy định ứng xử nào dưới đây tại nơi cư trú?

 • Gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia...
 • Vận động gia đình, người thân, những người xung quanh tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, thực hiện pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội.
 • Cả hai phương án trên.

3. Câu hỏi tự luận cuộc thi trực tuyến tuyên truyền quy tắc ứng xử

Người dự thi trả lời 02 câu hỏi tự luận bằng hình thức bài viết không quá 1.500 từ. Thời gian gửi bài tự luận: Ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận hoặc gửi phần dự thi tự luận sau nhưng phải trước thời hạn 17h00 ngày 31/08/2020 (Người dự thi có thể soạn thảo trực tiếp câu trả lời trên phần mềm cuộc thi hoặc đính kèm bài dự thi được chuẩn bị sẵn dưới hình thức file điện tử theo các định dạng sau: .doc, .docx).

Câu hỏi

Câu 1. Trong cơ quan, đơn vị anh (chị) đã làm những việc cụ thể gì để thực hiện quy tắc ứng xử do UBND Thành phố ban hành (kèm theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017)?

Câu 2. Anh (chị) có giải pháp, sáng kiến nào nhằm triển khai thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị đang công tác?

(*)Lưu ý:

- Bài viết không quá 1500 từ bằng hình thức soạn thảo trên phần mềm thi (Times New Roman 14pt) hoặc file đính kèm dạng word,pdf,ảnh...

- Phần tự luận có thể nộp bài ngay hoặc nộp trước 17h ngày 16/09/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 5.038