Trọn bộ tài liệu, đáp án mô đun 4 THCS

Mô đun 4.0 có nội dung là xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Trung học cơ sở. Trọn bộ tài liệu, đáp án mô đun 4 THCS giúp thầy cô tham khảo và dễ dàng thực hiện hoàn thành tập huấn module 4 theo đúng chương trình giáo dục phổ thông mới. Mời các thầy cô tham khảo.

Các thầy cô theo dõi bài viết, gợi ý đáp án và kế hoạch các môn còn lại Hoatieu.vn sẽ cập nhật nhanh nhất để gửi tới các bạn.

1. Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 4 THCS

2. Đáp án tự luận module 4 THCS - Tất cả các môn

3. Đáp án trắc nghiệm module 4 THCS - Đầy đủ các môn

4. Kế hoạch bài dạy minh họa mô đun 4 THCS

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 5.860
0 Bình luận
Sắp xếp theo