Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 3 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

SGK Mĩ thuật lớp 3 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống do NXB Giáo dục Việt Nam biên soạn và thực hiện. Sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 3, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, tiếp nối sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 1, 2 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong trường phổ thông từ năm học 2022 – 2023.

Sau đây là Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 3 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, mời các bạn tham khảo.

Điểm mới sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 3 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 3 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Giới thiệu SGK Mĩ thuật lớp 3 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Xem sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 3 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

Để xem đầy đủ nội dung Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 3 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, mời bạn tải file về.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 1.781
0 Bình luận
Sắp xếp theo