Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Tin học THPT

Bài tập cuối khóa module 9 môn Tin học THPT bao gồm học liệu số phục vụ cho một hoạt động học trong kế hoạch bài dạy môn Tin học và mô tả cách sử dụng học liệu số trong hoạt động dạy học giúp giáo viên hoàn thành mô đun 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh nhanh chóng và đạt hiệu quả cao nhất.

Bài tập cuối khóa mô đun 9 môn Tin học Trung học phổ thông chỉ mang tính chất tham khảo để các thầy cô giáo lấy ý tưởng hoàn thành bài.

Đáp án mô đun 9 môn Tin học THPT

Phụ lục 3.4

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MINH HOẠ

Trường: THPT ...........

Tổ: TOÁN - TIN

Họ và tên GV: ………

Môn học: Tin học 10

BÀI 22: CÁC DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET

Hoạt động 2: TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

- Máy tìm kiếm và công dụng của máy tìm kiếm.

- Xác định từ khóa ứng với mục đích tìm kiếm.

I. MỤC TIÊU

Phẩm chất, năng lực

Yêu cầu cần đạt

STT

Năng lực Tin học

NLa

Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông

- Nêu được công dụng của máy tìm kiếm;

(1)

Xác định từ khóa ứng với mục đích tìm kiếm.

(2)

Năng lực chung

Tự chủ và tự học

Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về máy tìm kiếm, từ khóa, khai thác thông tin trên Internet.

(3)

Giao tiếp và hợp tác

Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra câu trả lời về tìm kiếm thông tin.

(4)

Phẩm chất

Phẩm chất trách nhiệm

Các hoạt động luôn hướng đên việc khuyến khích học sinh có ý thức trách nhiệm, tính chính xác và cẩn trọng

(6)

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học

GV

HS

Thiết bị

Máy tính và các thiết bị ngoại vi

Phòng máy tính, máy chiếu, loa, mạng Internet và Wi-Fi

Một số nội dung cần tìm kiếm trên Internet, nội dung hoạt động nhóm, bảng nhóm, phiếu đánh giá.

Máy tính và các thiết bị ngoại vi

Bút màu, tìm hiểu trước một số kiến thức về máy tìm kiếm.

Phần mềm

Phần mềm: Quizizz, Padlet các phần mềm truy cập Internet: Cốc cốc, google chome, Internet Expoler,…

2. Học liệu

Tài liệu bổ trợ: https://support.microsoft.com/

- Mạng Internet: https://www.google.com/

Phiếu giao học tập phần khởi động và phần khám phá trên Paldet: https://padlet.com/ngak12tin/2oesypottax23ngm

- Trò chơi Quizizz phần luyện tập: https://quizizz.com/join?gc=283018

- Trò chơi Quizizz phần ôn tập: https://quizizz.com/join?gc=378180

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Tiến trình dạy học trực tiếp

Hoạt động học
(thời gian)

Mục tiêu

Nội dung hoạt động

PPDH, KTDH

Phương án đánh giá

Phương án ứng dụng CNTT

Phương pháp

Công cụ

Hoạt động 1.Khởi động

(Trực tiếp - 10 phút)

(1)

Định hướng bài học.

Dạy học hợp tác.

Quan sát quá trình học.

Bài tập thực hành.

- PowerPoint.

Padlet

Hoạt động 2.Khám phá

(Trực tiếp - 15 phút)


(1) và (3)

Hiểu và thực hành được thao tác Tìm kiếm thông tin trên Internet

Dạy học thực hành.

Quan sát quá trình học.

Bài tập thực hành.

- PowerPoint.

- Máy tính để HS học tập.

Padlet

Hoạt động 3.Luyện tập

(Trực tiếp - 10 phút)

(1), (2) và (4)

Vận dụng các thao tác về máy tìm kiếm, từ khóa và việc sử dụng máy tìm kiếm.

Dạy học thực hành.

Quan sát quá trình học.

Bài tập thực hành.

- PowerPoint.

- Máy tính để HS học tập.

- Trò chơi Quizizz!

Hoạt động 4.

Ôn tập

(Trực tiếp - 10 phút)

(1) và (2)

Vận dụng các thao tác sử dụng tìm kiếm thông tin cho việc học tập liên môn và áp dụng trong cuộc sống.

Dạy học hợp tác.

Quan sát quá trình học.

Đáp án trò chơi.

- Trò chơi Quizizz!

- Máy tính để HS học tập.

2. Các hoạt động học

Hoạt động 1: Khởi động (10 phút)

1. Mục tiêu

- HS hiểu được thế nào là máy tìm kiếm, từ khóa.

- Tác dụng của máy tìm kiếm.

- HS nêu được những thuận lợi, khó khăn khi tìm kiếm thông tin.

2. Nội dung

HS được chia thành 6 nhóm:

Nhóm: 1,3, 5: thảo luận câu hỏi 1

Nhóm: 2, 4, 6: thảo luận câu hỏi 2

Nội dung thảo luận:

- Câu 1: Em đã bao giờ tìm kiếm thông tin trên Internet chưa? Em đã tìm gì? Kết quả có như em mong muốn không?

-  Câu 2: Em biết gì về máy tìm kiếm? Sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin em thấy có thuận lợi và khó khăn gì?

HS thực hiện yêu cầu trong phần khởi động của phiếu học tập.

Đại diện các nhóm nêu cách thức thực hiện và kết quả của nhóm.

3. Sản phẩm học tập

Nội dung giải quyết yêu cầu của câu hỏi 1 và 2

Dự kiến kết quả trả lời câu hỏi:

- Hầu hết HS đã từng tìm kiếm thông tin trên Internet và tìm được thông tin như mong muốn.

- Máy tìm kiếm là một trang web đặc biệt hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm thông tin nhanh, thuận tiện.

- Thuận lợi: Nhanh, nhiều thông tin.

- Khó khăn: Phải chọn từ khóa phù hợp, phải sàng lọc, tổng hợp, kiểm tra độ tin cậy và đầy đủ của thông tin.

4. Tổ chức hoạt động học

* Giao nhiệm vụ

 • GV chia lớp thành 6 nhóm.
 • GV phát phiếu học tập cho từng HS.
 • GV hướng dẫn hoạt động nhóm và giải đáp thắc mắc của HS:

Hướng dẫn:

 • HS đọc câu hỏi.
 • HS trao đổi nhóm để đưa ra hướng giải quyết yêu cầu câu hỏi 1 và 2.
 • HS ghi nhận cách thức giải quyết yêu cầu câu hỏi 1 và 2 của nhóm vào phiếu học tập trên Padlet

Link Padlet: https://padlet.com/ngak12tin/2oesypottax23ngm

 • Yêu cầu

- Câu 1: Em đã bao giờ tìm kiếm thông tin trên Internet chưa? Em đã tìm gì? Kết quả có như em mong muốn không?

- Câu 2: Em biết gì về máy tìm kiếm? Sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin em thấy có thuận lợi và khó khăn gì?

 • HS: Quan sát GV, đặt câu hỏi (nếu cần thiết).
 • HS: mời 2 nhóm trả lời
 • GV: Tổng kết và yêu cầu học sinh ghi chép bài học

*Triển khai nhiệm vụ

 • HS thực hiện hoạt động theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV.
 • Thời gian tổ chức hoạt động: 5 phút.

*Tổ chức, điều hành

 • Một nhóm sẽ đại diện trình bày kết quả của nhóm.
 • GV và cả lớp đưa ra nhận xét và kết luận hướng giải quyết yêu cầu câu 1 và 2.

* Đánh giá, kết luận

 • GV nhận xét, tuyên dương quá trình làm việc của các nhóm.
 • GV chiếu và dẫn dắt định hướng về nội dung, mục tiêu của bài học: Đưa tình huống khởi động, dẫn dắt vào bài. Trong bài học này, chúng ta sẽ khám phá nhiệm vụ:

Tìm kiếm thông tin trên Internet

Đến cuối bài học, các em sẽ thực hiện thử thách: Ai nhanh ai đúng”.

Hoạt động 2: Khám phá (15 phút)

1. Mục tiêu

- Nêu được công dụng của máy tìm kiếm.

- Xác định được từ khóa ứng với mục đích tìm kiếm cho trước.

2. Nội dung

 • Kiến thức mới (họat động học): Học sinh đọc phần nội dung kiến thức mới về máy tìm kiếm. Một số lưu ý mà người sử dụng cần biết khi tìm kiếm thông tin, được trong phần giấy ghim màu vàng .
 • Hộp kiến thức (hoạt động ghi nhớ kiến thức): Dựa trên kết quả của hoạt động thảo luận và hoạt động đọc nội dung kiến thức mới cùng các phát biểu của HS, GV chốt kiến thức cơ bản trong hộp kiến thức.
 • HS nghe giảng bài và thực hiện yêu cầu từ GV.

3. Sản phẩm học tập

- HS ghi nhớ nội dung sau:

+ Máy tìm kiếm là một website đặc biệt, giúp người sử dụng tìm kiếm thông tin trên Internet một cách nhanh chóng, hiệu quả thông qua các từ khóa.

+ Kết quả tìm kiếm là danh sách liên kết. Các liên kết có thể là văn bản, hình ảnh hoặc video.

+ Từ khóa tìm kiếm rất quan trọng. Lựa chọn từ khóa phù hợp sẽ giúp tìm kiếm thông tin nhanh và chính xác.

Câu hỏi (Hoạt động củng cố kiến thức): Câu trả lời của các câu hỏi trong phần này như sau:

a) Máy tìm kiếm là công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người sử dụng.

b) Kết quả tìm kiếm là danh sách các liên kết.

c) Cần chọn từ khóa phù hợp.

Đáp án: A

Tổ chức hoạt động học

* Giao nhiệm vụ

- GV giới thiệu mục tiêu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước toàn lớp. HS hoạt động theo cặp đôi.

 • Em hãy đọc thông tin trong sgk thảo luận cặp đôi và mời đại diện trả lờicâu hỏi:
 • Câu 1: Em hãy kể tên một số máy tìm kiếm mà em biết?
 • Câu 2: Một số lưu ý mà người sử dụng cần biết khi tìm kiếm thông tin là gì?
 • Câu 3: Kết quả khi sử dụng máy tìm kiếm là gì?

Để xem đầy đủ nội dung Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Tin học THPT, mời bạn tải file về.

Đánh giá bài viết
1 2.610
0 Bình luận
Sắp xếp theo