Phụ lục 1, 2, 3 Hoạt động trải nghiệm 7 Kết nối tri thức file doc

Phụ lục 1, 2, 3 Hoạt động trải nghiệm 7 Kết nối tri thức file word. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết mẫu kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm 7 Kết nối tri thức tổ chuyên môn, kế hoạch dạy học Hoạt động trải nghiệm 7 Kết nối tri thức giáo viên, mẫu phụ lục 2 Hoạt động trải nghiệm 7 KNTT theo hướng dẫn của Công văn 5512 trong bài viết sau đây của Hoatieu.

Kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn Hoạt động trải nghiệm 7 KNTT

TRƯỜNG THCS

TỔ: NGỮ VĂN-GDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP, LỚP 7

(Thực hiện theo công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT )

(Năm học 2023 - 2024)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 4; Số học sinh:176; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……..........

2. Tình hình đội ngũ: Sốgiáo; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0 Đại học: 4; Trên đại học: 0

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 4 ; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt: 0.

3. Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

TT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thí nghiệm/thực hành

Ghi chú

1

- Thiết bị phát nhạc

- Băng/đĩa nhạc về trường, lớp, tình bạn, tình thầy trò

- Hộp giấy đựng phiếu trả lời câu hỏi

- 1 bộ

- 1 bộ

- 1 hộp

Chủ đề 1: Em với nhà trường

- Hoạt động khởi động

- Hoạt động khám phá, kết nối: Phát triển mối quan hệ hòa đồng với thầy cô và các bạn

2

- Máy tính

- Máy chiếu

- Loa

- Video, bài hát, câu chuyện nói về sự phát triển của trẻ em lứa tuổi thiếu niên; ca ngợi những đức tính của con người; sở thích, khả năng của con người; ca ngợi những giá trị của con người.

- 1 cái

- 1 cái

- 1 bộ

- 4 bộ

Chủ đề 2: Khám phá bản thân

- Hoạt động khởi động

3

- Máy tính

- Máy chiếu

- Loa

- Bộ tranh/Video về biến đổi khí hậu

- Video/ bài hát “Cơn bão miền trung”

- 1 cái

- 1 cái

- 1 bộ

- 8 bộ

- 1 bộ

Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân

- Hoạt động khởi động

- Hoạt động khám phá, kết nối: Vượt qua khó khăn

4

- Máy tính

- Máy chiếu

- Loa

- Video clip, tranh, ảnh về cách sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập ở góc học tập; nơi sinh hoạt cá nhân

- Các đồ vật, hàng hóa dưới dạng mô phỏng hoặc đồ chơi.

- 1 cái

- 1 cái

- 1 bộ

- 2 bộ

- 1 bộ

Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân

- Hoạt động khởi động

- Hoạt động khám phá, kết nối: Rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.

-Rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ.

5

- Máy tính

- Máy chiếu

- Loa

- Tranh, ảnh, video, bài hát về chủ đề gia đình

- 1 cái

- 1 cái

- 1 bộ

- 1 bộ

Chủ đề 5: Em với gia đình

- Hoạt động khởi động

- Hoạt động khám phá, kết nối:

+ Kĩ năng chăm sóc người thân khi bị mệt, ốm.

+ Kế hoạch lao động tại gia đình

6

- Thiết bị phát nhạc

- Các bài hát có nội dung về mối quan hệ cộng đồng; các hoạt động thiện nguyện

- Câu chuyện về những người được cộng đồng yêu quý.

- Câu chuyện, tấm gương về những hoạt động thiện nguyện.

- Các hình ảnh về hành vi văn hóa nơi công cộng

- Các hình ảnh về truyền thống của địa phương

- 1 bộ

- 1 bộ

- 1 bộ

- 1 bộ

- 1 bộ

- 1 bộ

Chủ đề 6: Em với cộng đồng

- Hoạt động khởi động

- Hoạt động khám phá, kết nối:

+ Giao tiếp, ứng xử có văn hóa và tôn trọng sự khác biệt.

+ Tham gia hoạt động thiện nguyện

7

- Máy tính

- Máy chiếu

- Loa

- Video/clip, tranh, ảnh về cảnh quan thiên nhiên Việt Nam

- Các bài hát ca ngợi cảnh đẹp của quê hương, đất nước.

- Tranh, ảnh minh họa về những tác động của biến đổi khí hậu

- 1 cái

- 1 cái

- 1 bộ

- 1 bộ

- 1 bộ

- 1 bộ

Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường

- Hoạt động khởi động

- Hoạt động khám phá, kết nối:

+ Cảnh quan thiên nhiên quê hương tôi.

+ Bảo vệ môi trường, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.

8

- Hình ảnh minh họa về nghề nghiệp

- Bộ thẻ nghề truyền thống

- Máy tính

- Máy chiếu

- Loa

- Video/clip về nghề truyền thống

- 1 bộ

- 8 bộ

- 1 cái

- 1 cái

- 1 bộ

- 1 bộ

Chủ đề 8: Khám phá thế giới nghề nghiệp

- Hoạt động khởi động

- Hoạt động khám phá, kết nối:

+ Tìm hiểu một số nghề hiện có ở địa phương.

9

- Sản phẩm nghề truyền thống

- Dụng cụ chế biến món ăn truyền thống

- 5 bộ

- 8 bộ

Chủ đề 9: Hiểu bản thân, chọn đúng nghề

- Hoạt động khởi động

Phẩm chất, năng lực của bản thân với yêu cầu của nghề ở địa phương.

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

TT

Tên phòng

Số lượng

Phạm vi và nội dung sử dụng

Ghi chú

1

Phòng học của lớp học

1

Các tiết học chính khóa

Chưa có phòng học bộ môn

2

Phòng đa năng

1

Các hoạt động trong chủ đề cần sử dụng đến các thiết bị

3

Sân chơi

1

Các hoạt động trải nghiệm trong chủ đề

II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

TT

Bài học

Số tiết

Yêu cầu cần đạt

(1)

(2)

(3)

HỌC KÌ I

CHỦ ĐỀ 1: EM VỚI NHÀ TRƯỜNG

1

Bài 1: Phát triển mối quan hệ hòa đồng với thầy cô và các bạn

1

1.Kiến thức:

Sau khi tham gia hoat động này HS có khả năng:

-Phát triển được mối quan hệ hòa dồng với thầy cô giáo, các bạn và hài lòng về các mối quan hệ này.

-Hợp tác với các thầy cô giáo, các bạn để thực hiện các nhiệm vụ chung và giải quyết được những vấn đề nảy sinh.

2.Năng lực:

Năng lực chung:

-Giải quyết được những nhiệm vụ học tâp một cách độc lập, theo nhóm và thể hiên sự sáng tạo.

-Góp phần phát triển năng lục giao tiếp và hợp tác qua hoat đông nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

Năng lục riêng: Có khả năng hơp tác giải quyết những vẩn đề một cách triệt để, hài hòa.

3. Phẩm chất:

Bồi dưỡng tình yêu bạn bè. thầy cô giáo, trường lớp.

2

Bài 2: Phát triển mối quan hệ hòa đồng với thầy cô và các bạn (tt)

1

1.Kiến thức:

-Rèn luyện để phát triển mối quan hệ hoà đồng, hợp tác với thầy cô và các bạn.

-HS cùng nhau xây dụng được tiêu chí “Lớp học hạnh phúc" và cam kết thực hiện các tiêu chí đã xây dụng.

2.Năng lực:

Năng lực chung:

-Giai quyết được những nhiệm vụ học tâp một cách độc lập, theo nhóm và thể hiên sự sáng tạo.

-Góp phần phát triển năng lục giao tiếp và hợp tác qua hoat đông nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

Năng lục riêng: Có khả năng hơp tác giải quyết những vẩn đề một cách triệt để, hài hòa.

3. Phẩm chất:

Bồi dưỡng tình yêu bạn bè. thầy cô giáo, trường lớp.

3

Bài 3: Tự hào truyền thống trường em

1

1.Kiến thức:

Sau khi tham gia hoạt động này, HS:

-Giới thiệu được những nét nổi bật, tự hào vê' nhà trường.

-Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội Thiếu niên Tiền phong Hổ Chí Minh, của nhà trường.

2.Năng lực:

Năng lực chung:

-Giai quyết được những nhiệm vụ học tâp một cách độc lập, theo nhóm và thể hiên sự sáng tạo.

-Góp phần phát triển năng lục giao tiếp và hợp tác qua hoat đông nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

Năng lục riêng: Có khả năng hơp tác giải quyết những vẩn đề một cách triệt để, hài hòa.

3. Phẩm chất:

Bồi dưỡng tình yêu bạn bè. thầy cô giáo, trường lớp.

CHỦ ĐỀ 2: KHÁM PHÁ BẢN THÂN

4

Bài 4: Điểm mạnh, điểm hạn chế của tôi

1

1. Về kiến thức

Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:

- Nhận diện được điểm mạnh , điểm hạn chế của bản thân trong học tập và cuộc sống

- Rèn luyện kỹ năng tự nhận thức điểm mạnh , điểm hạn chế cua bản thân

- Rèn luyện kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm hạn chế để khắc phục bản thân.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

* Năng lực riêng:

- Có khả năng hợp tác giải quyết những vấn đề một cách triệt để, hài hòa.

- Chỉ ra được những đặc điểm tính cách và biết cách phát huy điểm mạnh, yếu của bản thân.

- Nhận diện được khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân.

3. Phẩm chất

-HS chăm chỉ trong việc học chủ đề, trung thực, trách nhiệm, nhân ái

5

Bài 5: Điểm mạnh, điểm hạn chế của tôi (tt)

1

1. Về kiến thức

-HS lập được kế hoạch khắc phục điểm hạn chế để tự hoàn thiện bản thân.

-HS thực hiện rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân theo kế hoạch đã xây dựng.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

* Năng lực riêng:

- Có khả năng hợp tác giải quyết những vấn đề một cách triệt để, hài hòa.

- Chỉ ra được những đặc điểm tính cách và biết cách phát huy điểm mạnh, yếu của bản thân.

- Nhận diện được khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân.

3. Phẩm chất

-HS chăm chỉ trong việc học chủ đề, trung thực, trách nhiệm, nhân ái

6

Bài 6: Kiểm soát cảm xúc của bản thân

1

1. Về kiến thức

-Nhận ra được khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thần.

-Rèn luyện kĩ năng kiểm soát cảm xúc của bản thân, đặc biệt là kĩ năng giải toả những cảm xúc tiêu cực.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

* Năng lực riêng:

- Có khả năng hợp tác giải quyết những vấn đề một cách triệt để, hài hòa.

- Chỉ ra được những đặc điểm tính cách và biết cách phát huy điểm mạnh, yếu của bản thân.

- Nhận diện được khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân.

3. Phẩm chất

-HS chăm chỉ trong việc học chủ đề, trung thực, trách nhiệm, nhân ái

7

Bài 7: Kiểm soát cảm xúc của bản thân (tt)

1

1. Về kiến thức

-HS biết thực hành một số cách giải toả cảm xúc tiêu cực và đóng vai thể hiện kĩ năng kiểm soát cảm xúc trong một số tình huống giả định.

-HS vận dụng được kĩ năng kiểm soát cảm xúc trong thực tiễn cuộc sổng

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

* Năng lực riêng:

- Có khả năng hợp tác giải quyết những vấn đề một cách triệt để, hài hòa.

- Chỉ ra được những đặc điểm tính cách và biết cách phát huy điểm mạnh, yếu của bản thân.

- Nhận diện được khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân.

3. Phẩm chất

-HS chăm chỉ trong việc học chủ đề, trung thực, trách nhiệm, nhân ái

CHỦ ĐỀ 3: TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN

8

Bài 8: Vượt qua khó khăn

1

1. Kiến thức

Sau chủ đề này, HS sẽ:

-Biết cách vượt qua khó khăn trong một số tình huống cụ thể

-Xác định được một số tình huống nguy hiểm vàbiết tự bảo vệ trong các tình huống đó.

-Rèn tính kiên trì, không ngại khó, ngại khổ, rèn luyện phẩm chất trách nhiệm.

2.Về năng lực

Năng lực chung:

-Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

-Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

Năng lực riêng: Có khả năng hợp tác giải quyết những vấn đề một cách triệt để, hài hòa.

3. Phẩm chất

Bồi dưỡng tình yêu bạn bè, thầy cô giáo, trường lớp.

Có trách nhiệm giữ gìn, bồi đắp tình cảm yêu mến bạn bè, kính trọng thầy cô yêu quý trường lớp.

9

Bài 9: Vượt qua khó khăn (tt)

1

1. Kiến thức

-HS lập và thực hiện được kế hoạch để vượt qua một khó khăn cụ thể của bản thần.

-HS sưu tầm được những tấm gương vượt khó, rút kinh nghiệm cho bản thân và làm theo được những tấm gương đó.

2.Về năng lực

Năng lực chung:

-Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

-Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

Năng lực riêng: Có khả năng hợp tác giải quyết những vấn đề một cách triệt để, hài hòa.

3. Phẩm chất

Bồi dưỡng tình yêu bạn bè, thầy cô giáo, trường lớp.

Có trách nhiệm giữ gìn, bồi đắp tình cảm yêi mến bạn bè, kính trọng thầy cô yêu quý trường lớp.

10

Kiểm tra

giữa học kỳ I

1

1. Về kiến thức:

- Nội dung kiến thức trong chủ đề 1, 2 .

2. Về năng lực:

- Biết vận dụng kiến thức đã học vào việc giải quyết các vấn đề.

3. Về phẩm chất:

- Có ý thức tự giác làm bài một cách trung thực, không quay cóp.

11

Bài 10: Tự bảo vệ trong tình huống nguy hiểm

1

1. Về kiến thức:

Sau khi tham gia hoạt động này, HS:

-Xác định được một số tình huống nguy hiểm và biết tự bảo vệ trong các tình huống đó.

-Rèn kĩ năng tự bảo vệ, phẩm chất trách nhiệm

2.Về năng lực

Năng lực chung:

Năng lực chung: tự chủ, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn để. Phẩm chất: trách nhiệm, trung Năng lực riêng: - Biết cách ứng phó với nguy cơ, rủi ro từ môi trường tự nhiên và xã hội.

3. Phẩm chất: trách nhiệm, trung thực, nhân ái

12

Bài 11: Tự bảo vệ trong tình huống nguy hiểm (tt)

1

1. Về kiến thức:

- HS vận dụng được cách tự bảo vệ trong tình huống nguy hiểm để đưa ra cách xử lí,
giải quyết các tình huống nguy hiểm giả định.

-HS thể hiện được tư duy phản biện trong quá trình tranh biện về một quan niệm.

-HS thiết kế và giới thiệu được các sản phẩm như áp phích, video, tiểu phẩm,... để hướng dẫn cách tự bảo vệ trước các tình huống nguy hiểm.

2.Về năng lực

Năng lực chung:

Năng lực chung: tự chủ, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn để. Phẩm chất: trách nhiệm, trung Năng lực riêng: - Biết cách ứng phó với nguy cơ, rủi ro từ môi trường tự nhiên và xã hội.

3. Phẩm chất: trách nhiệm, trung thực, nhân ái

CHỦ ĐỀ 4: RÈN LUYỆN BẢN THÂN

13

Bài 12: Rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.

1

1. Về kiến thức:

Sau khi tham gia hoạt động này, HS

- Lập và thực hiện được kế hoạch sắp xếp nhà cửa, lớp học ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.

- Hình thành được thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở gia đình cũng như ở trường.

2. Năng lực:

* Năng lực chung:

- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

* Năng lực riêng: Có khả năng hợp tác giải quyết những vấn đề được đặt ra trong các tình huống một cách triệt để, hài hòa.

- Phát triển được năng lực hợp tác, tổ chức các hoạt động.

3. Phẩm chất:

- Tích cực rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ

- Trách nhiệm: HS có ý thức xây dựng và giữ gìn trường lớp gọn gàng, sạch đẹp

HS chăm chỉ trong việc học chủ đề, biết vượt qua khó khăn để học tập tốt

14

Bài 13: Rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ

1

1. Về kiến thức:

Sau khi tham gia hoạt động này, HS:

- Xác định được những hành động, việc làm thể hiện tính kiên trì, sự chăm chỉ.

- Lập và thực hiện được kế hoạch rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ trong học tập và

trong công việc hằng ngày.

2. Năng lực:

* Năng lực chung:

- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo, trách nhiệm.

- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

* Năng lực riêng: Có khả năng hợp tác giải quyết những vấn đề được đặt ra trong buổi tọa đàm một cách triệt để, hài hòa.

3. Phẩm chất:

- Rèn luyện được tính kiên trì, chăm chỉ trong công việc.

- HS chăm chỉ trong việc học chủ đề, biết vượt qua khó khăn để học tập tốt

15

Bài 14: Rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ (tt)

1

1. Về kiến thức:

- Rèn được kĩ năng lập kế hoạch hoạt động.

-HS thực hiện được kế hoạch rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ trong thực tiễn để rèn luyện
các đức tính này trong học tập và trong việc thực hiện các công việc gia đình.

2. Năng lực:

* Năng lực chung:

- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo, trách nhiệm.

- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

* Năng lực riêng: Có khả năng hợp tác giải quyết những vấn đề được đặt ra trong buổi tọa đàm một cách triệt để, hài hòa.

3. Phẩm chất:

- Rèn luyện được tính kiên trì, chăm chỉ trong công việc.

- HS chăm chỉ trong việc học chủ đề, biết vượt qua khó khăn để học tập tốt

16

Bài 15: Quản lí chi tiêu.

1

1.Về kiến thức

Sau khi tham gia hoạt động này, HS:

- Bước đầu biết kiểm soát các khoản chi tiêu và tiết kiệm tiền.

- Lập được kế hoạch chi tiêu cho một số sự kiện trong gia đình phù hợp với lứa tuổi.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên.

* Năng lực riêng: Có khả năng hợp tác giải quyết những vấn đề được đặt ra trong buổi tọa đàm một cách triệt để, hài hòa.

3. Phẩm chất

- Trung thực: HS mạnh dạn nói ra các ví dụ về việc quản lí chi tiêu chưa hợp lí

- Trách nhiệm: HS có ý thức kiểm soát các khoản chi tiêu và tiết kiệm tiền.

HS chăm chỉ trong việc học chủ đề, biết vượt qua khó khăn để học tập tốt

.....................

Phụ lục 2 Hoạt động trải nghiệm 7 Kết nối tri thức

Xem trong file tải về.

Phụ lục 3 Hoạt động trải nghiệm 7 Kết nối tri thức

Xem trong file tải về.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
1 93
0 Bình luận
Sắp xếp theo