Mẫu giáo án minh họa môn Lịch sử mô đun 2 THCS

Mẫu giáo án minh họa môn Lịch sử mô đun 2 THCS là mẫu giáo án bài theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT mới. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Kế hoạch bài dạy môn Lịch sử Mô đun 2

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Chủ đề:
ĐÔNG NAM Á T NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X.
Bài: Khái lược về khu vực Đông Nam Á
Thời lượng: 01 tiết
I. MỤC TIÊU DẠY HỌC
Phẩm chất, năng lực
YCCĐ
Số TT của YCCĐ
Năng lực đặc thù
Nhận thức duy lịch
sử.
Trình bày sơ lược về vị trí địa của
vùng Đông Nam Á. (Tr.18 CTBM)
1
Năng lực chung
Tự chủ, tự học.
Trình bày được vị trí địa qua việc tự
chọn lọc thông tin khai thác thông
tin từ bản đồ các ơng quốc cổ Đông
Nam Á. (Tr.45 CTTT)
2
Giao tiếp hợp tác
Học sinh hiểu được nhiệm vụ của
nhóm tiếp nhận, sử dụng ngôn ngữ,
kết hợp với bản đồ liệu để tìm
hiểu về vị trí địa vùng Đông Nam Á.
(Tr.46, 47, CTTT)
3
Giải quyết vấn đề
Học sinh biết phân tích được những
điểm thuận lợi khó khăn từ vị trí
địa vùng Đông Nam Á. (Tr. 49
CTTT)
4
Phẩm chất chủ yếu
Chăm chỉ.
Tự tìm tòi thông tin về vị trí địa của
khu vực Đông Nam Á qua tài liệu
bản đồ.
5
Yêu nước.
ý thức bảo tồn phát huy các di
sản văn hóa của khu vực Đông Nam
Á.
6
II. THIẾT B DẠY HỌC HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Lược đồ Đông Nam Á, tranh ảnh, liệu liên quan đến bài học; máy tính,
máy chiếu, phiếu học tập…
2. Hoc sinh: Đồ ng học tập; tài liệu học tập...
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt
Mục
PP, KTDH
Phương
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
động
hoc
(thời
gian)
tiêu
(Số TT
của
YCCĐ)
Chủ đạo
án đánh
giá
Hoạt
động
1:
Khởi
động
(5’)
1,6
Phương pháp:Trực quan.
KTDH: Công o
Khả năng
trả lời câu
hỏi của
học sinh.
Hoạt
động
2:
Tìm
hiểu:
“Khái
lược
về
khu
vực
Đông
Nam
Á”
(25’)
1,2,3,5
Phương pháp trực quan, phát, dạy học
hợp c vấn.
KTDH: Chia nhóm
Khả năng
khai thác
thông tin
từ bản đồ,
tự tìm
hiểu tài
liệu
thực hiện
nhiệm vụ
học tập
của học
sinh.
Hoạt
động
3:
Luyện
tập
(6’):
Củng
cố về
vị trí
địa lí
của
khu
vực
Đông
Nam
Á
1,2,5
Phương pháp phát vấn, đàm thoại;
thuật ng não
Khả năng
trả lời câu
hỏi của
học sinh
về điều
kiện tự
nhiên,
yếu tố
hình
thành các
quốc gia
Đông
Nam Á
Hoạt
4,5
Phương pháp giải quyết vấn đề, hợp tác;
Khả năng
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
Trang chủ: https://hoatieu.vn/ | Hotline: 024 2242 6188
động
4:
Vận
dụng
(5’):
Phân
tích
được
thuận
lợi
khó
khăn
về
kinh
tế từ
vị trí
địa lí
của
khu
vực
Đông
Nam
Á
thuật: Động não
trả lời câu
hỏi của
học sinh
về thuận
lợi khó
khăn của
khu vực
Đông
Nám Á
từ vị trí
địa
Hoạt
động
5:
Tìm
tòi,
mở
rộng
(4’):
Tìm
hiểu
vị trí,
tên
các
quốc
gia
Đông
Nam
Á,
2,5
Phương pháp nêu vấn đề, hợp tác
thuật: Công não
Khả năng
trả lời câu
hỏi của
học sinh
về vị trí,
tên các
quốc gia
Đông
Nam Á
Đánh giá bài viết
6 10.553

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo