Kế hoạch Tích hợp giáo dục Quyền con người lớp 4 năm 2024

Kế hoạch Tích hợp giáo dục Quyền con người lớp 4 được HoaTieu.vn chia sẻ trong bài viết này là Nội dung, Địa chỉ, kế hoạch dạy Tích hợp quyền con người trong các môn học Tiếng Việt, Đạo đức, HĐTN, TNXH lớp 4 - Mẫu sử dụng cho 3 bộ SGK mới KNTT, CTST, CD. Đây là tài liệu vô cùng hữu ích để thầy cô giáo tham khảo khi xây dựng Kế hoạch dạy lồng ghép nội dung Quyền con người vào chương trình các môn học lớp 4 trong năm học mới.

Nội dung, địa chỉ, gợi ý cách tích hợp giảng dạy Quyền con người lớp 4 gồm chi tiết mạch nội dung các hoạt động theo chủ điểm, yêu cầu cần đạt, gợi ý tích hợp nội dung, mức độ tích hợp vào các bài học. Mời các bạn tải file về máy để xem bản đầy đủ.

1. Nội dung Tích hợp giáo dục Quyền con người trong các môn học lớp 4

Kế hoạch Tích hợp giáo dục Quyền con người lớp 4

Tải Kế hoạch dạy Tích hợp giáo dục Quyền con người lớp 4 về máy để xem tiếp nội dung

2. Kế hoạch dạy Tích hợp Quyền con người lớp 4 sách Kết nối tri thức

Địa chỉ tích hợp giáo dục Quyền con người môn Tiếng Việt 4 KNTT

TIẾNG VIỆT 4

BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Tháng

Tuần

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú


Chủ đề/ Mạch nội

dung

Tiết theo

PPCT

Tên bài học

Thời lượng

Tháng 9

1

Chủ điểm 1:

Mỗi người một vẻ

1

Bài 1: Đọc: Điều kì diệu

3 tiết

Tích hợp giáo dục quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân phù hợp với độ tuổi và văn hóa dân tộc.

2

Bài 1: Luyện từ và câu: Danh từ

3

Bài 1: Viết Tìm hiểu đoạn văn và câu chủ đề

4,5

Bài 2: Đọc: Thi nhạc

4 tiết

Tích hợp giáo dục quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân phù hợp với độ tuổi và văn hóa dân tộc.

6

Bài 2: Viết (TLV) Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến

7

Bài 2: Nói và nghe: Tôi và bạn

Tích hợp HĐTN: Chủ đề 8

Quan hệ bạn bè (Nêu được một số vấn đề xảy ra trong quan hệ bạn bè và đề xuất cách giải quyết). Tích hợp giáo dục quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân phù hợp với độ tuổi và văn hóa dân tộc.

2

8

Bài 3: Đọc: Anh em sinh đôi

3 tiết

Tích hợp giáo dục quyền được tôn trọng đặc điểm và giá trị riêng của bản thân phù hợp với độ tuổi và văn hóa dân tộc

9

Bài 3: Luyện từ và câu: Danh từ chung, danh từ riêng

10

Bài 3: Viết (TLV) Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến

11,12

Bài 4: Đọc: Công chúa và người dẫn chuyển

4 tiết

13

Bài 4: Viết (TLV) Viết đoạn văn nêu ý kiến

14

Bài 4: Đọc mở rộng

3

15

Bài 5: Đọc: Thằn lằn xanh và tắc kè

3 tiết

16

Bài 5: Luyện từ và câu: Luyện tập về danh từ

17

Bài 5: Viết Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến

18,19

Bài 6: Đọc Nghệ sĩ trống

4 tiết

Tích hợp giáo dục quyền được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo và thực hiện ước mơ của mình.

20

Bài 6: Tìm hiểu cách viết báo cáo thảo luận nhóm

Tích hợp HĐTN: Chủ đề 3 Làm việc khoa học (Thực hiện được nền nếp sinh hoạt, bước đầu hình thành thói quen khoa học trong làm việc.) Tích hợp giáo dục quyền tham gia ý kiến về một vấn đề thiết thực, gần gũi, qua đó giáo dục ý thức trách nhiệm đối với tập thể và cộng đồng.

21

Bài 6: Nói và nghe: Kể chuyện: Bốn anh tài

4

22

Bài 7: Đọc: Những bức chân dung

3 tiết

23

Bài 7: Luyện từ và câu: Quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức

24

Bài 7: Viết Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm

Tích hợp giáo dục quyền tham gia ý kiến về một vấn đề thiết thực, gần gũi, qua đó giáo dục ý thức trách nhiệm đối với tập thể và cộng đồng.

25,26

Bài 8: Đọc: Đò ngang

4 tiết

27

Bài 8: Viết: Viết báo cáo thảo luận nhóm

Tích hợp giáo dục quyền tham gia ý kiến về một vấn đề thiết thực, gần gũi, qua đó giáo dục ý thức trách nhiệm đối với tập thể và cộng đồng.

28

Bài 8: Đọc mở rộng

Tháng 10

5

Chủ điểm 2:

Trải nghiệm và khám phá

29

Bài 9: Đọc: Bầu trời trong quả trứng

3 tiết

30

Bài 9: Luyện từ và câu: Động từ

31

Bài 9:Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn thuật lại một sự việc

32,33

Bài 10: Đọc: Tiếng nói của cỏ cây

4 tiết

34

Bài 10 Viết : Lập dàn ý cho bài văn thuật lại một sự việc

35

Bài 10 Nói và nghe: Trải nghiệm đáng nhớ

Tích hợp giáo dục quyền được tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, trường lớp, gia đình bằng những việc làm có ích.

6

36

Bài 11 Đọc: Tập làm văn

3 tiết

37

Bài 11: Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ.

38

Bài 11 Viết : Viết bài văn thuật lại một sự việc

39,40

Bài 12: Đọc: Nhà phát minh 6 tuổi

4 tiết

41

Bài 12: Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn kể lại một câu chuyện

42

Bài 12: Đọc mở rộng

7

43

Bài 13: Đọc: Con vẹt xanh

3 tiết

44

Bài 13: Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ.

45

Bài 13: Viết Luyện viết mở bài, kết bài cho BV kể lại một câu chuyện

46,47

Bài 14: Đọc: Chân trời cuối phố

4 tiết

48

Bài 14: Viết Lập dàn ý cho bài văn kể lại một câu chuyện

49

Bài 14: Nói và nghe: Việc làm có ích.

8

50

Bài 15 Đọc: Gặt chữ trên non

3 tiết

51

Bài 15:Luyện từ và câu: Cách dùng và công dụng của từ điển

52

Bài 15 Viết: Viết bài văn kể lại một câu chuyện

53,54

Bài 16: Đọc: Trước ngày xa quê

4 tiết

Tích hợp ANQP: Giáo dục tình yêu quê hương. Từ đó có trách nhiệm với những vấn đề của quê hương, có ý thức bảo vệ, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp)

55

Bài 16 Viết: Trả bài văn kể lại một câu chuyện

56

Bài 16: Đọc mở rộng

Tháng 11

9

Ôn tập và đánh giá giữa HKI

57

Ôn tập tiết 1

5 tiết

58

Ôn tập tiết 2

59

Ôn tập tiết 3

60

Ôn tập tiết 4

61

Ôn tập tiết 5

62

Kiểm tra Đọc ( tiết 6 )

2 tiết

63

Kiểm tra viết ( tiết 7 )

10

Chủ điểm 3:

Niềm vui sáng tạo

64

Bài 17: Đọc: Vẽ màu

3 tiết

65

Bài 17 Luyện từ và câu: Biện pháp nhân hoá

66

Bài 17 Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn tưởng tượng

67,68

Bài 18 Đọc: Đồng cỏ nở hoa

4 tiết

69

Bài 18 Viết: Tìm ý cho đoạn văn tưởng tượng

70

Bài 18 Nói và nghe: Chúng em sáng tạo

11

71

Bài 19 Đọc: Thanh âm của núi

3 tiết

72

Bài 19 Luyện từ và câu: Luyện tập vê biện pháp nhân hoá

73

Bài 19 Viết: Viết đoạn văn tưởng tượng

74,75

Bài 20 Đọc: Bầu trời mùa thu

4 tiết

76

Bài 20 Viết: Trả bài viết đoạn văn tưởng tượng

77

Bài 20 Đọc mở rộng

12

78

Bài 21 Đọc: Làm thỏ con bằng giấy

3 tiết

79

Bài 21 Luyện từ và câu: Tính từ

80

Bài 21 Viết: Tìm hiểu cách viết hướng dẫn thực hiện một công việc

81,82

Bài 22 Đọc: Bức tường có nhiều phép lạ

4 tiết

83

Bài 22 Viết: Viết hướng dẫn thực hiện một công việc

84

Bài 22 Nói và nghe: Nhà phát minh và bà cụ

Tháng 12

13

85

Bài 23 Đọc: Bét -tô - ven và Bản xô – nát ánh trăng

3 tiết

86

Bài 23 Luyện từ và câu: Luyện tập về tính từ

87

Bài 23 Viết: Tìm hiểu cách viết đơn

88,89

Bài 24 Đọc: Người tìm đường lên các vì sao

4 tiết

90

Bài 24 Viết: Viết đơn.

91

Bài 24 Đọc mở rộng

14

Chủ điểm 4:

Chắp cánh ước mơ

92

Bài 25 Đọc: Bay cùng ước mơ

3 tiết

Tích hợp giáo dục quyền được học tập, được yêu thương, chăm sóc từng ước mơ, tạo động lực để ước mơ trẻ thơ chắp cánh.

93

Bài 25 Luyện từ và câu: Luyện tập về tính từ

94

Bài 25 Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả con vật.

95,96

Bài 26 Đọc: Con trai người làm vườn

4 tiết

Tích hợp giáo dục quyền được học tập, được yêu thương, chăm sóc từng ước mơ, tạo động lực để ước mơ trẻ thơ chắp cánh.

97

Bài 26 Viết: Quan sát con vật

98

Bài 26 Nói và nghe: Ước mơ của em.

Tích hợp giáo dục quyền được chăm sóc sức khoẻ, được yêu thương và quan tâm.-

15

99

Bài 27 Đọc: Nếu em có một khu vườn.

3 tiết

Tích hợp giáo dục quyền được học tập, được yêu thương, chăm sóc từng ước mơ, tạo động lực để ước mơ trẻ thơ chắp cánh.

100

Bài 27 Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang

101

Bài 27 Viết: Luyện viết đoạn văn miêu tả con vật.

102,103

Bài 28 Đọc: Bốn mùa mơ ước

4 tiết

104

Bài 28 Viết: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật.

105

Bài 28 Đọc mở rộng

16

106

Bài 29 Đọc: Ở vương quốc tương lai

3 tiết

107

Bài 29 Luyện từ và câu: Luyện tập về dấu gạch ngang

108

Bài 29 Viết: Viết bài văn miêu tả con vật.

109,110

Bài 30 Đọc: Cánh chim nhỏ

4 tiết

Tích hợp giáo dục quyền được hỗ trợ đối với trẻ có khuyết tật đặc biệt (bị liệt) để cùng sinh hoạt, vui chơi...

111

Bài 30 Viết: Trả bài văn miêu tả con vật.

112

Bài 30 Nói và nghe: Đôi cánh của ngựa trắng

Tháng 1

17

113

Bài 31 Đọc: Nếu chúng mình có phép lạ

3 tiết

114

Bài 31 Luyện từ và câu: Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ

115

Bài 31 Viết: Tìm hiểu cách viết thư

116,117

Bài 32 Đọc: Anh Ba

4 tiết

118

Bài 32 Viết: Viết thư

119

Bài 32 Đọc mở rộng

18

Ôn tập và đánh giá cuối HKI

120

Ôn tập tiết 1

5 tiết

121

Ôn tập tiết 2

122

Ôn tập tiết 3

123

Ôn tập tiết 4

124

Ôn tập tiết 5

125

Kiểm tra Đọc ( tiết 6 )

2 tiết

126

Kiểm tra viết ( tiết 7 )

19

Chủ điểm 5: Sống

để yêu thương

127

Bài 1 Đọc: Hải thượng Lãn Ông

3 tiết

Tích hợp HĐTN: Chủ đề 2 Niềm tự hào của em. (giới thiệu và thể hiện được những khả năng, năng lực, những việc làm đáng tự hào của bản thân)

128

Bài 1 Luyện từ và câu: Câu

129

Bài 1 Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc.

130,131

Bài 2 Đọc: Vệt phấn trên mặt bàn

4 tiết

Tích hợp giáo dục quyền được chăm sóc sức khoẻ, được yêu thương và quan tâm.

132

Bài 2 Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết

133

Bài 2 Nói và nghe: Giúp bạn

Tích hợp HĐTN: Chủ để 8 Quan hệ bạn bè, gắn kết yêu thương. (Nêu được một số vấn đề xảy ra trong quan hệ bạn bè và đề xuất cách giải quyết) tích hợp giáo dục quyền được chăm sóc sức khoẻ, được yêu thương và quan tâm.

20

134

Bài 3 Đọc: Ông bụt đã đến

3 tiết

135

Bài 3 Luyện từ và câu: Hai thành phần chính của câu.

136

Bài 3 Viết: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết .

137,138

Bài 4 Đọc: Quả ngọt cuối mùa.

4 tiết

139

Bài 4 Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học.

140

Bài 4 Đọc mở rộng

Tháng 2

21

141

Bài 5 Đọc: Tờ báo tường của tôi

3 tiết

Tích hợp giáo dục ý thức trách nhiệm với những người gặp khó khăn, hoạn nạn, từ đó giáo dục quyền được bảo vệ, hỗ trợ trong những tình huống đặc biệt như bị tai nạn nhưng xung quanh không có người cứu giúp.

142

Bài 5 Luyện từ và câu: Luyện tập về chủ ngữ của câu

143

Bài 5 Viết: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học.

144,145

Bài 6 Đọc: Tiếng ru

4 tiết

146

Bài 6 Viết: Trả bài viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học.

147

Bài 6 Nói và nghe: Kể chuyện Bài học quý

22

148

Bài 7 Đọc: Con muốn làm một cái cây

3 tiết

149

Bài 7 Luyện từ và câu: Luyện tập về vị ngữ của câu.

150

Bài 7 Viết: Tìm hiểu cách viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm.

151,152

Bài 8 Đọc: Trên khám tre đầu ngõ

4 tiết

153

Bài 8 Viết: Viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm.

154

Bài 8: Đọc mở rộng

23

Chủ điểm 6:

Uông nước nhớ nguồn

155

Bài 9 Đọc: Sự tích con Rồng, cháu Tiên.

3 tiết

Tích hợp ANQP: Giáo dục niềm tự hào về cội nguồn dân tộc. Từ đó có ý thức phấn đấu để xứng đáng với nòi giống con Rồng, cháu Tiên.

156

Bài 9 Luyện từ và câu: Luyện tập về hai thành phần chính của câu.

157

Bài 9 Viết: Lập dàn ý cho bài văn kể lại một câu chuyện.

h

158,159

Bài 10 Đọc: Cảm xúc Trường Sa.

4 tiết

Tích hợp ANQP: Giáo dục chủ quyền đất nước và tình yêu Tổ Quốc. Có ý thức bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước gày một giàu mạnh.

160

Bài 10: Viết bài văn kể lại một câu chuyện.

161

Bài 10 Nói và nghe: Những tấm gương sáng.

Tích hợp HĐTN: Chủ đề 2 Niềm tự hào của em. (giới thiệu những việc làm đáng tự hào của bản thân).Tích hợp giáo dục lòng tự hào dân tộc, quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mình.

24

162

Bài 11 Đọc: Sáng tháng Năm

3 tiết

Tích hợp ANQP: Giáo dục tình yêu quê hương đất nước

163

Bài 11 Luyện từ và câu: Trạng ngữ.

164

Bài 11 Viết: Trả bài văn kể lại một câu chuyện.

165,166

Bài 12 Đọc: Chàng trai Làng Phù Ủng

4 tiết

Tích hợp ANQP: Giáo dục tình yêu quê hương đất nước.

167

Bài 12 Viết: Viết đoạn văn nêu ý kiến

168

Bài 12: Đọc mở rộng

Tháng 3

25

169

Bài 13 Đọc: Vườn của ông tôi.

3 tiết

170

Bài 13 Luyện từ và câu: Trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn .

171

Bài 13 Viết: Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến

172,173

Bài 14 Đọc: Trong lời mẹ hát.

4 tiết

174

Bài 14 Viết: Lập dàn ý cho một bài văn thuật lại một sự việc

175

Bài 14 Nói và nghe: Truyền thống uống nước nhớ nguồn

Tích hợp ANQP: Giáo dục niềm tự hào về truyền thống, cội nguồn dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.

26

176

Bài 15 Đọc: Người thầy đầu tiên của bố tôi

3 tiết

177

Bài 15 Luyện từ và câu: Trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mục đích

178

Bài 15 Viết: Viết bài văn thuật lại một sự việc

179,180

Bài 16 Đọc: Ngựa biên phòng

4 tiết

Tích hợp ANQP: Giáo dục tình yêu, chủ quyền, lãnh thổ của Tổ Quốc. Từ đó có ý thức bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

181

Bài 16 Viết: Trả bài văn thuật lại một sự việc

182

Bài 16: Đọc mở rộng

27

Ôn tập và đánh giá giữa HKII

183

Ôn tập tiết 1

5 tiết

184

Ôn tập tiết 2

185

Ôn tập tiết 3

186

Ôn tập tiết 4

187

Ôn tập tiết 5

188

Kiểm tra Đọc ( tiết 6 )

2 tiết

189

Kiểm tra viết ( tiết 7 )

28

Chủ điểm 7: Quê hương trong tôi

190

Bài 17 Đọc: Cây đa quê hương

3 tiết

Tích hợp HĐTN chủ đề 6 Quê hương tươi đẹp; LS&ĐL bài 2 Thiên nhiên và con người địa phương; TLGD địa phương (giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên địa phương em; Thể hiện được ý thức, trách nhiệm của mình đối với quê hương.)

191

Bài 17 Luyện từ và câu: Trạng ngữ chỉ phương tiện

192

Bài 17 Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả cây cối.

193,194

Bài 18 Đọc: Bước mùa xuân

4 tiết

195

Bài 18 Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả cây cối (Tiếp theo)

196

Bài 18 Nói và nghe: Ngững miền quê yêu dấu

29

197

Bài 19 Đọc: Đi hội Chùa Hương

3 tiết

Tháng 4

198

Bài 19 Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép

199

Bài 19 Viết: Quan sát cây cối

200,201

Bài 20 Đọc: Chiều ngoại ô

4 tiết

202

Bài 20 Viết: Luyện viết văn miêu tả cây cối.

203

Bài 20 Đọc mở rộng

30

204

Bài 21 Đọc: Những cánh buồm

3 tiết

205

Bài 21 Luyện từ và câu: Dấu ngoặc đơn

206

Bài 21 Viết: Luyện viết mở bài, kết bài cho bài văn miêu tả cây cối

207,208

Bài 22 Đọc: Cái cầu

4 tiết

209

Bài 22 Viết: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối.

210

Bài 22 Nói và nghe: Kể chuyện Về qyê ngoại.

31

211

Bài 23 Đọc: Đường đi Sa Pa

3 tiết

212

Bài 23 Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên cơ quan, tổ chức.

213

Bài 23 Viết:Viết bài văn miêu tả cây cối.

214,215

Bài 24 Đọc: Quê ngoại

4 tiết

216

Bài 24 Viết : Trả bài văn miêu tả cây cối.

217

Bài 24 Đọc mở rộng

32

Chủ điểm 8: Vì một thế giới bình yên

218

Bài 25 Đọc: Khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô- rông- gô - rô

3 tiết

Tích hợp giáo dục ý thức bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ môi trường sống của nhân loại; từ đó giáo dục quyền được bảo vệ trước các tác động của thiên tai, ô nhiễm môi trường.

219

Bài 25 Luyện từ và câu: Lự chọn từ ngữ.

220

Bài 25 Viết: Viết đoạn văn tưởng tượng.

221,222

Bài 26 Đọc: Ngôi nhà của yêu thương

4 tiết

Tích hợp ANQP: Giáo dục ý thức trách nhiệm về một thế giới hòa bình.Tích hợp giáo dục ý thức bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ môi trường sống của nhân loại; từ đó giáo dục quyền được bảo vệ trước các tác động của thiên tai, ô nhiễm môi trường.

223

Bài 26 Viết : Trả bài viêt đoạn văn tưởng tượng.

224

Bài 26 Nói và nghe: Chung tay bảo vệ động vật.

Tháng 5

33

225

Bài 27 Đọc: Băng tan

3 tiết

Tích hợp giáo dục ý thức bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ môi trường sống của nhân loại; từ đó giáo dục quyền được bảo vệ trước các tác động của thiên tai, ô nhiễm môi trường.

226

Bài 27 Luyện từ và câu: Luyện tập lựa chọn từ ngữ.

227

Bài 27 Viết: Viết đoạn văn tưởng tượng.

228,229

Bài 28 Đọc: Chuyến du lịch thú vị

4 tiết

230

Bài 28 Viết: Hướng dẫn cách viết thư điện tử

231

Bài 28 Đọc mở rộng

34

232

Bài 29 Đọc: Lễ hội ở Nhật Bản

3 tiết

Tích hợp ANQP: Giáo dục ý thức trách nhiệm về một thế giới hòa bình.

233

Bài 29 Luyện từ và câu: Luyện tập về dâu câu

234

Bài 29 Viết: Viết thư điện tử

235,236

Bài 30 Đọc: Ngày hội

4 tiết

237

Bài 30 Viết: Viết giấy mời

238

Bài 30: Đọc mở rộng

35

Ôn tập và đánh giá cuối HKII

239

Ôn tập tiết 1

5 tiết

240

Ôn tập tiết 2

241

Ôn tập tiết 3

242

Ôn tập tiết 4

243

Ôn tập tiết 5

244

Kiểm tra Đọc ( tiết 6 )

2 tiết

245

Kiểm tra viết ( tiết 7 )

Địa chỉ tích hợp giáo dục Quyền con người môn Đạo đức 4 KNTT

Địa chỉ tích hợp nội dung Quyền con người môn Đạo đức 4 KNTT

..................

Tải file về máy để xem tiếp nội dung

Địa chỉ tích hợp giáo dục Quyền con người môn Khoa học 4 KNTT

Địa chỉ tích hợp nội dung Quyền con người môn Khoa học 4 KNTT

Địa chỉ tích hợp nội dung Quyền con người môn Hoạt động trải nghiệm 4 KNTT

Địa chỉ tích hợp nội dung Quyền con người môn Hoạt động trải nghiệm 4 KNTT

2. Kế hoạch Tích hợp Quyền con người lớp 4 Chân trời sáng tạo mẫu 1

Địa chỉ tích hợp nội dung Quyền con người môn Tiếng Việt 4 CTST

 Địa chỉ tích hợp nội dung Quyền con người môn Tiếng Việt 4 CTST 

Địa chỉ tích hợp nội dung Quyền con người môn Đạo đức 4 CTST

 Địa chỉ tích hợp nội dung Quyền con người môn Đạo đức 4 CTST 

Địa chỉ tích hợp nội dung Quyền con người môn Khoa học 4 CTST

Địa chỉ tích hợp nội dung Quyền con người môn Khoa học 4 CTST

Địa chỉ tích hợp nội dung Quyền con người môn Hoạt động trải nghiệm 4 CTST

Địa chỉ tích hợp nội dung Quyền con người môn Hoạt động trải nghiệm 4 CTST

Tải file Kế hoạch Tích hợp giáo dục Quyền con người lớp 4 để xem bản đầy đủ. 

3. Địa chỉ tích hợp Quyền con người lớp 4 Chân trời sáng tạo mẫu 2

Kế hoạch Tích hợp giáo dục Quyền con người lớp 4

......................

4. Kế hoạch Tích hợp giáo dục Quyền con người lớp 4 sách Cánh Diều

Địa chỉ tích hợp giáo dục Quyền con người môn Đạo đức 4 Cánh Diều

Địa chỉ tích hợp nội dung Quyền con người môn Đạo đức 4 Cánh Diều

Kế hoạch dạy Tích hợp quyền con người lớp 4 các môn còn lại sẽ được HoaTieu.vn cập nhật sau.

Trên đây, HoaTieu.vn đã chia sẻ gợi ý Nội dung, Địa chỉ, kế hoạch dạy Tích hợp quyền con người trong các môn học Tiếng Việt, Đạo đức, HĐTN, TNXH lớp 4 sách KNTT, CTST, Cánh Diều nhằm giúp thầy cô thuận tiện cho việc soạn bài và lên kế hoạch giảng dạy. Chúc thầy cô đạt được nhiều thành tích cao trong năm học mới!

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại chuyên mục Tài liệu - Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
20 5.435
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    Trải nghiệm Hoatieu.vn không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên Hoatieu.vn với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Kế hoạch Tích hợp giáo dục Quyền con người lớp 4 năm 2024