Gợi ý đáp án môn Công nghệ module 4 Tiểu học

Gợi ý đáp án môn Công nghệ module 4 Tiểu học gồm những câu hỏi tự luận, câu hỏi tương tác, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai khi học tập module 4. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.

Đáp án modul 4 môn Công nghệ: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học chỉ mang tính chất tham khảo, các thầy cô dựa vào gợi ý để hoàn thiện phần bài làm của mình đạt hiệu quả cao nhất, tiết kiệm thời gian và công sức.

1. Câu hỏi tương tác module 4 Công nghệ Tiểu học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình môn Công nghệ ở cấp tiểu học nhấn mạnh quan điểm nào?

Tất cả các đáp án trênNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Khoa học, thực tiễn

Mở, linh hoạt

Hội nhập, khả thi

Kế thừa, phát triển

Hướng nghiệp

2. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Hãy lựa chọn các từ khóa bên dưới để điền vào chỗ trống, hoàn thiện mô tả về mục tiêu của môn Công nghệ cấp tiểu học

Giáo dục công nghệ ở cấp tiểu học bước đầu hình thành và phát triển ở học sinh năng lực công nghệ trên cơ sở các mạch nội dung về công nghệ và đời sống, thủ công kĩ thuật; khơi dậy hứng thú học tập và tìm hiểu công nghệ. Kết thúc tiểu học, học sinh sử dụng được một số sản phẩm công nghệ thông dụng trong gia đình đúng cách, an toàn; thiết kế được sản phẩm thủ công kĩ thuật đơn giản; trao đổi được một số thông tin đơn giản về các sản phẩm công nghệ trong phạm vi gia đình, nhà trường; nhận xét được ở mức độ đơn giản về sản phẩm công nghệ thường gặp; nhận biết được vai trò của công nghệ đối với đời sống trong gia đình, ở nhà trường.

3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Thầy/cô hãy kéo và thả các hộp thông tin vào các ô trống trên bảng sau để hoàn thiện các khái niệm về năng lực đặc thù của môn Công nghệ

1 - Nhận thức công nghệ: là năng lực làm chủ kiến thức phổ thông cốt lõi về công nghệ trên các phương diện bản chất của công nghệ; mối quan hệ giữa công nghệ, con người, xã hội; một số công nghệ phổ biến, các quá trình sản xuất chủ yếu có ảnh hưởng và tác động lớn tới kinh tế, xã hội trong hiện tại và tương lai; phát triển và đổi mới công nghệ; nghề nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ chủ yếu ở Việt Nam.

2- Giao tiếp công nghệ: là năng lực lập, đọc, trao đổi tài liệu kĩ thuật về các sản phẩm, quá trình, dịch vụ công nghệ trong sử dụng, đánh giá công nghệ và thiết kế kĩ thuật.

3- Sử dụng công nghệ: là năng lực khai thác sản phẩm, quá trình, dịch vụ công nghệ đúng chức năng, đúng kĩ thuật, an toàn và hiệu quả; tạo ra sản phẩm công nghệ.

4- Đánh giá công nghệ: là năng lực đưa ra những nhận định về một sản phẩm, quá trình, dịch vụ công nghệ với góc nhìn đa chiều về vai trò, chức năng, chất lượng, kinh tế – tài chính, tác động môi trường và những mặt trái của kĩ thuật, công nghệ

5- Thiết kế kĩ thuật: là năng lực phát hiện nhu cầu, vấn đề cần giải quyết, cần đổi mới trong thực tiễn; đề xuất giải pháp kĩ thuật, công nghệ đáp ứng nhu cầu, giải quyết vấn đề đặt ra; hiện thực hoá giải pháp kĩ thuật, công nghệ; thử nghiệm và đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu, vấn đề đặt ra. Quá trình trên được thực hiện trên cơ sở xem xét đầy đủ các khía cạnh về tài nguyên, môi trường, kinh tế và nhân văn.

4. Chọn các đáp án đúng

Môn Công nghệ ở cấp tiểu học bao gồm những nội dung nào?

Công nghệ và hướng nghiệpNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Công nghệ và đời sống

Thiết kế và đổi mới công nghệ

Lĩnh vực sản xuất chủ yếu

5. Trả lời câu hỏi

Định hướng về phương pháp dạy học Công nghệ yêu cầu: Vận dụng linh hoạt các phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực và phù hợp với sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh; coi trọng học tập dựa trên hành động, trải nghiệm; coi trọng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề thực tiễn nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinh. Thầy cô hãy trình bày một ý tưởng tổ chức hoạt động cho học sinh tiểu học thỏa mãn yêu cầu trên.

Dạy học sáng tạo: Hãy nhờ sự trợ giúp của các công cụ để kích thích sự sáng tạo. Bao gồm các trò chơi vui nhộn hoặc các hình thức vận động, thực hành ..

6. Trả lời câu hỏi

Dựa vào Chương trình môn học và những hiểu biết của Thầy/cô sau khi tìm hiểu Mô-đun 3, Thầy/cô rút ra những kinh nghiệm gì cho mình khi kiểm tra, đánh giá môn Công nghệ ở cấp Tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

Giáo viên đưa ra quyết định về sự cần thiết và những việc cần làm của học sinh để học sinh tự phản ánh được quá trình học tập của chính mình và điểu chỉnh để các em có thể hiểu sâu sắc hơn về nâng cao năng lực và phẩm chất của học sinh đảm bảo tính chuẩn xác, đảm bảo tính tin cậy, đảm bảo tính chân thực, đảm bảo tính thực tế và hiệu quả.

Câu hỏi tương tác

Trả lời câu hỏi

1. Theo Thầy/ Cô, vai trò của việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Công nghệ là gì?

Xây dựng kế hoạch dạy học môn công nghệ theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.Trình bày các nhiệm vụ giảng dạy cần phải thự hiện trong năm học, giúp giáo viên thực hiện một cách chủ động, toàn diện.Giáo viên có thể sử dụng kế hoạch dạy học môn công nghệ như một danh sách các công việc và thực hiện theo dõi trong năm học. Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch dạy học công nghệ, giáo viên có cơ sở để có thể phát triển các kế hoạch bài học hoặc chủ đề cụ thể, tiến hành giảng dạy hiệu quả.

2. Theo Thầy/cô trong những nguyên tắc xây dựng kế hoạch dạy học môn Công nghệ, nguyên tắc nào cần chú trọng nhưng dễ bị lơ là nhất? Thầy/cô tự rút ra lưu ý gì cho riêng mình khi xây dựng kế hoạch tổ/nhóm chuyên môn của mình?

Nguyên tắc 3, 4 . Khi xây dựng tổ ,nhóm cần đảm bảo các nguồn lực xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường; có lộ trình, kế hoạch thực hiện chi tiết, khả thi

Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan quản lí giáo dục, các lực lượng bên ngoài nhà trường với các trường tiểu học.

3. Trong quy trình xây dựng Kế hoạch dạy học cụ thể, Thầy cô đã thực hiện những bước nào sau đây?

A. Xác định cơ sở xây dựng kế hoạch

B. Lập kế hoạch cụ thể

C. Thông qua tổ chuyên môn

D. Điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch

Quy trình xây dựng Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ

Bước 1: Phân tích các văn bản pháp quy, hướng dẫn (Chương trình tổng thể, Chương trình môn học; Hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT,...)

Mục tiêu: Xác định được các yêu cầu cốt lõi của Chương trình tổng thể, chương trình môn Công nghệ cấp tiểu học trong chương trình GDPT về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, đánh giá ..; xác định trọng tâm của KHGD nhà trường, các văn bản hướng dẫn thực hiện, triển khai chuyên môn của các cấp quản lí trong năm học.

Cách thực hiện: Tổ chuyên môn họp, nghiên cứu, phân tích các văn bản chương trình, văn bản pháp quy, hướng dẫn.

Sản phẩm: Bản báo cáo tổng hợp kết quả trong đó xác định được các yêu cầu cốt lõi của Chương trình tổng thể, chương trình môn Công nghệ cấp tiểu học trong chương trình GDPT về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, đánh giá..; trọng tâm của KHGD nhà trường, các văn bản hướng dẫn thực hiện, triển khai chuyên môn của các cấp quản lí trong năm học.

Bước 2: Phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng HS

Bước 3: Xây dựng tổng thể KHGD môn Công nghệ

Bước 4: Hoàn thiện và phê duyệt văn bản KHGD môn Công nghệ

4. Dựa vào việc tự xây dựng KHDH và theo dõi các ví dụ minh họa, Thầy cô rút ra kinh nghiệm gì về việc xây dựng KHDH môn Công nghệ cấp tiểu học?

Giáo viên thực hiện tốt công tác và giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn.để chuyên môn hướng dẫn thêm

- Chịu trách nhiệm về việc xây dựng kế hoạch về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục môn Công nghệ cấp tiểu học

5. Thầy/cô hãy so sánh điểm chung và riêng của các nguyên tắc xây dựng KHGD môn học và KHBD. Lý giải tại sao lại có những khác biệt này?

Kế hoạch dạy học ( KHBD là kịch bản dạy học do GV thiết kế bao gồm các hoạch động của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học một bài học nhằm ...giúp hiện thực hóa kế hoạch giáo dục môn học phù howph với đối tượng học sinhtrong những điều kiện thời gian và môi trường cụ thể..Giúp giáo viên chủ động về thời gian.

6. Thầy, Cô hãy thử đề xuất một quy trình xây dựng kế hoạch bài dạy môn Công nghệ tại khối lớp mà Thầy, Cô phụ trách.

Bài 5. Máy thu hình.

Yêu cầu cần đạt

1. Về năng lực

- Năng lực công nghệ:

+ Trình bày được tác dụng của máy thu hình (ti vi) trong gia đình.

+ Mô tả được mối quan hệ đơn giản giữa đài phát thanh và máy thu thanh…

7. Thầy/cô hãy áp dụng quy trình xây dựng KHBD vừa học để xây dựng một KHBD cho một chủ đề/bài học của môn Công nghệ.

BÀI 5: MÁY THU HÌNH

I. Yêu cầu cần đạt

1.a. Về năng lực công nghệ:

- trình bày được tác dụng của máy thu hình (ti vi) trong gia đình

Chọn kênh điều chỉnh được âm thanh của ti vi theo ý muốn vận dụng thông ua tìm tòi khám phá thêm các kênh truyền hình khác phù hợp với lứa tuổi học sinh

Xác định chuỗi hoạt động học của kế hoạch bài dạy tương ứng với các mục tiêu của bài học Trên cơ sở mục tiêu và nội dung kiến thức đã xác định ở bước 1 và 2,

GV xây dựng chuỗi các hoạt động họccủa HS. Chuỗi các hoạt động học này chính là khung kịch bản dạy học tổng thể của bài học, làm cho kế hoạch bài học sẽ logic, hợp lí, đảm bảo thực hiện được

đầy đủ mục tiêu của bài học, không vượt quá/ bỏ sót và hạn chế sự trùng lặp về mục tiêu trong các hoạt động của bài học. Chuỗi hoạt động dạy học cần thể hiện được tiến trình tổ chức dạy học gồm: (i) Mở đầu/xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập .

8. Dựa trên ví dụ minh họa về xây dựng kế hoạch bài dạy thuộc phần Công nghệ trong mục này, Thầy, Cô hãy phân tích và đánh giá kế hoạch dạy học đó.

Giám sát quá trình triển khai kế hoạch giáo dục, điều hành xây dựng kế hoạch, định hướng xây dựng về thời lượng, đóng góp ý kiến và đánh giá hiệu quả kế hoạch dạy học đó

2. Bài tập trắc nghiệm cuối khoá module 4 môn Công nghệ

1. Mục tiêu môn Công nghệ cấp tiểu học bao gồm các thành tố nào sau đây?

A. Phẩm chất năng lực

B. Sự tích hợp kiến thức, kĩ năng và thái độ

C. Kiến thức, kĩ năng và thái độ

D. Phẩm chất và năng lực

2. Mục tiêu của mỗi một bài môn Công nghệ ở Tiểu học phải đảm bảo yêu cầu nào sau đây?

A. Chỉ cần có một vài thành tố của năng lực chung và năng lực công nghệ

B. Chỉ cần có hành tố của năng lực công nghệ và phẩm chất

C. Chỉ cần có một vài thành tố của năng lực chung và năng lực công nghệ và phẩm chất

D. Có đủ các thành tố của năng lực chung, năng lực công nghệ và phẩm chất

3. Sự khác nhau của yêu cầu cần đạt của môn Công nghệ ở cấp Tiểu Học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 so với mức độ cần đạt trong chương trình 2006 là gì?

Cả ba phương án trên

4. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung phân môn Công nghệ trong môn Tin Học và Công nghệ là gì?

Khác biệt phần lớn so với nội dung môn Thủ Công, Kĩ thuật

5. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ trong môn Tin Học và Công nghệ ở Tiểu Học là gì?

Chú trọng tới tổ chức hoạt động học cho học sinh.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Khi xây dựng kế hoạch dạy học phân môn Công Nghệ ở tiểu học cần đảm bảo yêu cầu nào sau đây?

Lấy mục tiêu môn học làm cơ sở

7. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu khi xây dựng kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ ở Tiểu Học là gì?

Đảm bảo hoàn thành mục tiêu của môn học

8. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ bao gồm các nội dung chủ yếu nào sau đây?

Các nội dung trên và đội ngũ giáo viên

9. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ ở Tiểu Học là do ai xây dựng?

Giáo viên dạy phân môn Công nghệ

10. Chọn đáp án đúng nhất

Người duyệt kế hoạch dạy học quan trọng nhất là ai?

Tổ trưởng chuyên môn

11. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học bài học bao gồm các nội dung chủ yếu nào sau đây:

Mục tiêu, trọng tâm, chuẩn bị, phương pháp dạy học, tiến trình dạy học

12. Chọn đáp án đúng nhất

Nguyên tắc quan trọng nhất khi xây dựng Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học là gì?

Phải đảm bảo thực hiện mụ tiêu của chủ đề/bài học

13. Chọn đáp án đúng nhất

Điều quan trọng nhất khi xây dựng kế hoạch bài dạy là gì?

Xây dựng các hoạt động học cho học sinh

14. Chọn đáp án đúng nhất

Cơ sở để xây dựng tiến trình dạy học bài học là gì?

Logic của kiến thức bài học

15. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt rõ nhất của kế hoạch bài dạy minh họa về quạt điện so với kế hoạch dạy học truyền thống là gì?

Thể hiện dạy học tích cực, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh

16. Chọn đáp án đúng nhất

Khi đánh giá Kế hoạch dạy học, cần chú trọng nhất tới việc nào sau đây?

Đánh giá hoạt động học tập và kết quả học tập của học sinh

17. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân giáo viên có tác dụng gì?

Giúp giáo viên làm việc có kế hoạch được xây dựng chuẩn bị chu đáo

18. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân của giáo viên chủ yếu tập trung vào nội dung nào?

Kế hoạch vừa thực hiện nhiệm vụ vừa học tập nâng cao năng lực của giáo viên

19. Chọn đáp án đúng nhất

Trong kế hoạch bài dạy, Phiếu học tập đóng vai trò gì?

Giúp giáo viên tổ chức hoạt động học cho học sinh thuận lợi

20. Chọn đáp án đúng nhất

Trong kế hoạch bài dạy, Phiếu đánh giá đóng vai trò gì?

Định hướng nhiệm vụ học tập cho học sinh

21. Chọn đáp án đúng nhất

Để đổi mới phương pháp dạy học, điều cần thiết là phải làm gì?

Đổi mới kiểm tra, đánh giá tương ứng

22. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá về sự tiến bộ của học sinh là gì?

Cho điểm nhưng chú trọng tới nhận xét, định hướng, hướng dẫn

23. Chọn đáp án đúng nhất

Với quan điểm dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, trong kiểm tra đánh giá nên chú ý vấn đề nào sau đây:

Chú trọng hơn tới đánh giá quá trình

24. Chọn đáp án đúng nhất

Thầy, cô nên làm gì khi đánh giá năng lực học sinh?

Yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn

25. Chọn đáp án đúng nhất

Khi đánh giá trong dạy học thực hành, nên chủ yếu sử dụng các phương pháp nào sau đây?

Sử dụng phương pháp quan sát, bảng điểm, thang đánh giá

26. Chọn đáp án đúng nhất

Công nghệ thông tin được ứng dụng vào quá trình dạy học sẽ có tác dụng gì?

Góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học

27. Chọn đáp án đúng nhất

Lợi ích của giáo viên Công nghệ có trình độ về Công nghệ thông tin là gì?

Khai thác được thế mạnh của công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy học.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
2 16.945
0 Bình luận
Sắp xếp theo