Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình môn Hoạt động trải nghiệm

Đáp án trắc nghiệm video giới thiệu chương trình môn Hoạt động trải nghiệm tập huấn Mô đun 1 là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong Chương trình bồi dưỡng giáo viên. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

Đáp án video trắc nghiệm chương trình tập huấn giáo viên Mô đun 1

1. Các loại hình tổ chức hoạt động trải nghiệm/Trải nghiệm, hướng nghiệp nào để đạt mục tiêu giáo dục

A. Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Hoạt động CLB

B. Sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, Hoạt động giáo dục theo chủ đề

C. Sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Hoạt động CLB

2. Hoạt động trải nghiệm/Trải nghiệm, hướng nghiệp 2018 có điểm gì mới và khác so với CT hiện hành?

A. Chương trình được xây dựng theo tiếp cận phát triển năng lực

B. Lấy học sinh làm trung tâm để xác định trong mối quan hệ với bản thân, người khác, tự nhiên, nghề nghiệp

C. Kết hợp phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động cá nhân và hoạt động tập thể

3. Chương trình hoạt động trải nghiêm/TH,HN được xây dựng dựa trên nguyên tắc nào?

A. Tuôn thủ nguyên tắc chung của chương trình Gd tổng thể

B. Dựa trên lí luận hoạt động, lý thuyết nhân cách, lý thuyết hoạt động trải nghiệm

D. Dựa trên bản sắc văn hóa vùng miền, Việt Nam, nhân loại

4. Những điều kiện nào cần có để thực hiện HĐ trải nghiệm?

A. Loa đài, ampli, lều cắm trại, giấy, bút, sáp màu

C. Bộ tranh ảnh về các chủ đề đặc thù

D. Video, phần mềm hướng nghiệp

5. Mục tiêu chung của Hoạt động trải nghiệm/Trải nghiệm, hướng nghiệp 2018 là gì?

A. Góp phần thực hiện mục tiêu chung của CT GDPT........

B. Phát triển các năng lực.......

C. Góp phần hình thành nhân cách........

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
29 62.407
0 Bình luận
Sắp xếp theo