Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Anh lớp 2 sách Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Anh lớp 2 sách Cánh Diều là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới của Nhà xuất bản Đại học sư phạm.

Đáp án tập huấn Tiếng Anh lớp 2 bộ Cánh Diều gồm 25 câu hỏi lựa chọn phương án A, B, C, D. Giáo viên lựa chọn đáp án đúng nhất tương ứng với từng câu hỏi. Mời các thầy cô tham khảo đáp án mà Hoatieu.vn sưu tầm ngay sau đây.

Để tham gia trả lời sau tập huấn các bạn truy cập vào trang https://www.hoc10.com/. Rồi sau đó vào mục Tập huấn chọn Bài kiểm tra tập huấn.

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn SGK 2 Cánh Diều

Câu 1: What is the philosophy of Tiếng Anh 2 - Explore Our World?

A. Bring the world to the classroom and the classroom to lifeĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
B. The world is explorable
C. Children are energetic and active
D. Explore Our World is teaching through content

Câu 2: How many units are there in Tiếng Anh 2 - Explore Our World?

A. 8
B. 7
C. 6
D. 5Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 3: How many lessons are there in a unit?

A. 4
B. 5
C. 6Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
D. 7

Câu 4: What are the purposes of using real-world photos in Tiếng Anh 2 - Explore Our World?

A. To activate students’ curiosity
B. To help teachers teach the unit better
C. To help students think critically
D. All of the aboveĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 5: How many skills are introduced and practiced in Tiếng Anh 2 - Explore Our World?

A. 5
B. 4Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
C. 3
D. 2

Câu 6: Which skill(s) is/are prioritized in Grade 2?

A. ListeningĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
B. Speaking
C. Reading
D. Writing

Câu 7: What does teaching phonics in Grade 2 mean?

A. Teaching some letter sounds
B. Teaching some alphabetic letters
C. Teaching pronunciation
D. Teaching some letter sounds and letters, and the combination of theseĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 8: How many steps are in a lesson plan of Tiếng Anh 2 - Explore Our World?

A. 6Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
B. 5
C. 4
D. 3

Câu 9: What do the super PowerPoint slides provide teachers with?

A. Ideas on how to conduct a lesson
B. Audio scripts and answer keys
C. Audio files, pictures, and ideas on how to conduct a lesson
D. All of the aboveĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 10: What are provided in Tiếng Anh 2 - Explore Our World Workbook?

A. Further practice on listening and reading
B. Further practice on structures and vocabulary
C. Further practice on listening, speaking, reading, writing, vocabulary, sounds, and structuresĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
D. Further practice on listening, reading, vocabulary, and structures

Câu 11: Where in the Student Book can you find stickers?

A. At the front of the book
B. At the back of the bookĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
C. Within each unit
D. All of the above

Câu 12: How many new words are introduced in each vocabulary lesson?

A. 8
B. 9
C. 10Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
D. 9 – 10

Câu 13: In which lesson are structures introduced and practiced?

A. Vocabulary
B. The Sounds of English
C. Language UseĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
D. Story

Câu 14: In which lesson do students usually learn about numbers and colors?

A. Vocabulary
B. Language Use
C. Content ConceptsĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
D. Story

Câu 15: In which lesson is writing introduced and practiced?

A. Language Use
B. Content Concepts
C. The Sounds of EnglishĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
D. Story

Câu 16: What does the Sticker Activity help student practice?

A. Vocabulary
B. Phonics
C. Vocabulary and structures
D. All of the aboveĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 17: Match the left and right columns. What are the correct purposes of each lesson

A. 1c, 2b, 3a
B. 1b, 2a, 3cĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
C. 1a, 2c, 3b
D. 1b, 2c, 3a

Câu 18: Match the left and right columns. What are the correct purposes of each lesson?

A. 1c, 2b, 3a
B. 1a, 2b, 3c
C. 1c, 2a, 3bĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
D. 1b, 2c, 3a

Câu 19: What are the supplementary resources in Tiếng Anh 2 - Explore Our World?

A. Unit worksheets, Unit tests, Home-school connection letters
B. Graphic organizers, Pacing guide, Lesson plans
C. PowerPoint slides, Digital resources
D. All of the aboveĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 20: Which of the following items can be found in the Teacher’s Book of Tiếng Anh 2 - Explore Our World?

A. Unit Walkthrough, Scope and Sequence
B. Unit Walkthrough, Scope and Sequence, Step-by-step guide, Be the Expert (Tips and strategies), Audio Scripts and Answer KeysĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
C. Worksheets, Tests, Stickers
D. Step-by-step guide, Be the Expert (Tips and strategies), Audio Scripts and Answer Keys

Câu 21: What is the right order of the steps of a lesson?

A. Wrap up -> Apply -> Present -> Warm up -> Practice -> Extend
B. Warm up -> Present -> Practice -> Apply -> Extend -> Wrap upĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
C. Present -> Warm up -> Practice -> Wrap up -> Apply -> Extend
D. Warm up -> Practice -> Present -> Apply -> Extend -> Wrap up

Câu 22: Of all the steps in a lesson, which one can be optional?

A. Warm up
B. Present
C. ExtendĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
D. Wrap up

Câu 23: Name channels of online professional development that Tiếng Anh 2 - Explore Our World offers to teachers

A. YouTube, Webinars
B. Blogs, Website
C. YouTube, Webinars, Blogs, WebsiteĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
D. YouTube, Webinars, Blogs

Câu 24: Where can the lesson plans be found?

A. In the Teacher Book
B. On the website
C. In a booklet
D. Both A and B are correctĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 25: Which of the followings are topics in the professional development videos by Dr. Joan Kang Shin?

A. Teaching grammar, vocabulary, and sounds
Teaching listening, reading, speaking, and writing
Using songs and chants
B. Storytelling and more
Using language games
Planning successful lessons
C. Classroom management
century skills
D. All of the aboveĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Anh lớp 2 trên trang Hoc10 sách Cánh Diều nhằm phục vụ thầy cô trong quá trình tập huấn sách giáo khoa lớp 2 mới năm học 2021-2022.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 424
0 Bình luận
Sắp xếp theo