Văn bản dưới luật là gì?

Hiện nay, văn bản dưới luật nhiều vô kể. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không xác định được giá trị pháp lý của văn bản dưới luật và luật khác nhau thế nào. Do vậy, bài viết này Hoatieu.vn sẽ chia sẻ cho bạn văn bản dưới luật là gì.

1. Văn bản dưới luật là gì?

Văn bản dưới luật là những văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức luật định và những văn bản này có hiệu lực pháp lý thấp hơn văn bản luật.

Đây là văn bản mà nội dung là quy phạm pháp luật, do các cơ quan nhà nước ớ trung ương, các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương ban hành. Văn bản dưới luật được ban hành để cụ thể hóa một nội dung được các văn bản luật quy định. Văn bản dưới luật được ban hành có thể cụ thể hóa, quy định chi tiết cho các văn bản luật, tuy nhiên không được trái với quy định của hiến pháp và các văn bản luật.

2. Văn bản dưới luật tiếng Anh là gì?

Văn bản dưới luật tiếng Anh còn được gọi là Sub-law documents.

Văn bản dưới luật là gì?

3. Các loại văn bản dưới luật

Hiện nay, theo quy định pháp luật hiện hành thì văn bản dưới luật bao gồm những loại như sau:

 • Pháp lệnh: là văn bản dưới luật, chủ thể ban hành là Ủy ban thường vụ Quốc hội và quy định những vấn đề được Quốc hội giao.
 • Nghị quyết: là văn bản quy phạm pháp luật quyết định những nội dung cơ bản để điều chỉnh quan hệ xac hội, ban hành sau khi được bàn bạc, biểu quyết thông qua theo đa số của một cơ quan, tổ chức về một vấn đề nhất định.
 • Sắc lệnh: là một loại văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản pháp luật cá biệt của người đứng đầu bộ máy nhà nước hoặc bộ máy hành pháp, được ban hành bởi Chủ tịch nước. Hiện nay, tại một số quốc gia, sắc lệnh có thể do Tổng thống, Thủ tướng Chính phủ hoặc Tòa án ban hành.
 • Nghị định: là hình thức văn bản quy phạm pháp luật được ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ. Nghị định nêu chi tiết những vấn đề được văn bản luật quy định hoặc quy định những quyền và nghĩa vụ của người dân trên cơ sở quy định của Hiến pháp và các văn bản Luật do Quốc hội ban hành.
 • Quyết định: là một loại văn bản quy phạm pháp luật có tính chất đặc biệt hơn những văn bản dưới luật khác bởi đây vừa là văn bản quy phạm pháp luật, vừa là văn bản áp dụng pháp luật được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thông tư: là một loại văn bản quy phạm pháp luật dưới luật, được ban hành bới Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, dùng để hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do cấp trên ban hành.

4. Thẩm quyền ban hành văn bản dưới luật

Văn bản dưới Luật do các cơ quan nhà nước ớ trung ương, các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Văn bản dưới luật được ban hành để cụ thể hóa một nội dung được các văn bản luật quy định. Văn bản dưới luật được ban hành có thể cụ thể hóa, quy định chi tiết cho các văn bản luật, tuy nhiên không được trái với quy định của hiến pháp và các văn bản luật.

 • Pháp lệnh, Nghị quyết: Ủy ban thường vụ Quốc hội
 • Lệnh, Quyết định: Chủ tịch nước
 • Sắc lệnh: Chủ tịch nước
 • Nghị định: Chính phủ
 • Thông tư: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

5. Ví dụ văn bản dưới luật

Văn bản dưới luật có vô vàn trên thực tiễn hiện nay. Chẳng hạn như Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo...

Như vậy, trên đây là ý kiến tư vấn của Hoatieu.vn để các bạn tham khảo. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Phân biệt văn bản pháp luật với văn bản hành chính, Phân biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 3.529
0 Bình luận
Sắp xếp theo