Thông tư 42/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực giáo dục

Thông tư số 42/2020/TT-BGDĐT

Thông tư 42/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục.

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục

Ngày 03/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 42/2020/TT-BGDĐT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau đây: Chỉ thị số 17/CT-LT ngày 18/9/1993; Thông tư số 18/TTLT ngày 18/9/1993; Chỉ thị số 11/CTLT ngày 01/7/1995; Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 31/8/1998; Thông tư liên tịch số 66/1998/ TTLT-BGDĐT-TC ngày 26 /12/1998; Thông tư liên tịch số 23/1998/TT-LB quy định về nhiệm vụ, tổ chức thực hiện công tác Nha học đường;….

Bên cạnh đó, Thông tư còn bãi bỏ cụm từ “vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” tại khoản 1, khoản 2 Mục II và bãi bỏ khoản 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Mục II Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 19/12/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 181

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo