Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021 và Nghị định 44/2016

Thông tư số 10 2021 BXD

Ngày 25/8 năm 2021 Bộ xây dựng ban hành Thông tư 10/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Theo đó Thông tư này sẽ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý an toàn lao động chất lượng thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan đến quản lý an toàn lao động.

Nội dung chi tiết Thông tư số 10 2021 BXD,mời các bạn xem trên file PDF hoặc file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 1.362
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo