Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ.

Tóm tắt nội dung Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH

Từ 01/7/2019, lương hưu, trợ cấp của cán bộ, công chức, NLĐ tăng 7,19%

Ngày 28/06/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ.

Từ ngày 01/7/2019, tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (mức lương, trợ cấp hàng tháng) thêm 7,19% so với mức lương, trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019. Như vậy, từ tháng 7/2019 mức lương, trợ cấp hàng tháng sẽ bằng 1,0719 lần mức lương, trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019.

Các đối tượng được áp dụng mức điều chỉnh trên bao gồm:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại các Nghị định 92/2009/NĐ-CP, 121/2003/NĐ-CP và 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/8/2019.

Thông tư này:

- Làm hết hiệu lực Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH

- Hướng dẫn Nghị định 44/2019/NĐ-CP

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Lao động tiền lương được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 85

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo