Đến 2025, sinh viên sư phạm ngoại ngữ đạt chuẩn nghề giáo viên

Sinh viên sư phạm ngoại ngữ đạt chuẩn nghề giáo viên

Ngày 11/3/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 955/BGDĐT-ĐANN hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đề án ngoại ngữ quốc gia và đề xuất kế hoạch triển khai tại đơn vị.

Tại Công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đề xuất nhiệm vụ trọng tâm cũng như xây dựng kế hoạch, dự toán, đề xuất chỉ tiêu bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm năm 2022, gửi bản mềm về Bộ trước ngày 31/3/2021.

Trong đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2023 là có 80% sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm ngoại ngữ đạt yêu cầu theo chuẩn nghề và khung năng lực giáo viên ngoại ngữ. Đến 2025, 100% sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm ngoại ngữ đạt yêu cầu theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và khung năng lực giáo viên ngoại ngữ.

Ngoài ra, Công văn cũng nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trong việc phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ gồm:

- Tuyển dụng đủ số lượng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, giảng viên dạy chuyên ngành, nghề bằng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai dạy và học ngoại ngữ năm học 2022-2023 và các năm tiếp theo.

- Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên ngoại ngữ; giáo viên, giảng viên dạy các môn học khác và các môn chuyên ngành, nghề bằng ngoại ngữ.

- Với các đối tượng công chức, viên chức khác thì tiếp tục tổ chức bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc và vị trí việc làm.

- Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách về khảo thí ngoại ngữ…

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 243

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo