Nghị quyết 23/NQ-CP 2019

Nghị quyết số 23/NQ-CP 2019

Nghị quyết 23/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019.

Tóm tắt nội dung Nghị quyết 23/NQ-CP

Than cốc và dầu tái sinh không phải chịu thuế bảo vệ môi trường

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019, Chính phủ đã thống nhất than cốc và dầu tái sinh không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường; số tiền thuế đã nộp đối với than cốc và dầu tái sinh kể từ thời điểm Luật Thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành được xác định là số tiền thuế nộp thừa và được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Về việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ký số các văn bản điện tử gửi và nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Thí điểm không gửi văn bản giấy đối với văn bản điện tử đã ký số. Thời gian thực hiện thí điểm từ 03/04 đến 03/05/2019; báo cáo Chính phủ trước 10/05/2019.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thống nhất thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ. Bộ Công Thương được giao chủ trì phối hợp với các Bộ để hoàn thành dự thảo.

Các nội dung trên được quy định tại Nghị quyết 23/NQ-CP, ngày 10/04/2019 của Chính phủ.

Đánh giá bài viết
1 38
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo