Không thu học phí thời gian nghỉ học do dịch Covid19

Nghỉ học do dịch Covid19 học sinh có phải đóng học phí không? Đây là câu hỏi được nhiều phụ huynh quan tâm do thời gian vừa qua học sinh trên toàn quốc đã nghỉ học khá dài để phòng tránh sự lây lan của dịch viêm phổi cấp. Vậy việc thu học phí của học sinh trong thời gian nghỉ dịch Covid19 sẽ được tính như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để biết thêm chi tiết.

1. Hà Nội không thu học phí tháng nghỉ học do dịch COVID-19

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, các trường chỉ thu học phí của tháng học sinh đi học. Có nghĩa là trong 1 tháng nghỉ do dịch COVID-19 vừa qua, các trường sẽ không thu học phí. Năm học 2019 - 2020 chỉ thu học phí các tháng còn lại là từ tháng 3 - 6.

Đối với phương án Sở GD&ĐT Hà Nội đưa ra, những trường đã thu học phí từ tháng 2 sẽ tiếp tục thu đến hết tháng 5, không trả lại hay thu bù trong thời gian kéo dài năm học.

Các trường học ở Hà Nội cũng đã đưa ra các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhà trường để đón học sinh quay trở lại như: Kiểm tra thân nhiệt học sinh trước và khi đến trường; yêu cầu phụ huynh, giáo viên nhắc nhở học sinh rửa tay thường xuyên, tránh giao tiếp gần... nhằm hạn chế việc lây nhiễm qua đường hô hấp; đồng thời, các trường không tập trung chào cờ, ra chơi tập thể.

2. Thành phố Hồ Chí Minh không thu học phí tháng nghỉ học do dịch COVID-19

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có hướng dẫn việc thu học phí và các khoản thu khác đối với các cơ sở giáo dục trong thời gian tạm nghỉ học do Covid-19.

Nội dung của công văn hướng dẫn thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19 như sau:

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định 514/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Căn cứ chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 544/UBND-VX ngày 14 tháng 02 năm 2020 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến về việc thực hiện các khoản thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19 của ngành giáo dục và đào tạo cụ thể như sau:

Thực hiện theo Điều 13 Chương IV của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ: “Thu học phí: Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm. Đối với cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học.

Như vậy về nguyên tắc chung: các đơn vị trường học chỉ được thu học phí và các khoản thu khác phát sinh theo số tháng thực học và không quá 9 tháng đối với các cơ sở giáo dục phổ thông.

Riêng đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập cần thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện và trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các đơn vị phản hồi gửi về Phòng KHTC - Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể./.

Xem thêm

Đánh giá bài viết
1 143
0 Bình luận
Sắp xếp theo